2021. december 2., csütörtök
SZÓFIGYELŐ

Coach

Aki nem hallott róla, annak elújságolom, hogy új foglalkozásról van szó. A coach olyan fejlődést támogató szakember az üzleti életben, aki tükröt tart ügyfelei elé, és kérdéseivel, technikáival a megoldás útjára tereli őket. Ezt úgy éri el, hogy külső szemlélőként olyan nézőpontokkal ismerteti meg kliensét, amilyenekre korábban nem is gondolt. Azért képes új nézőpontra irányítani a figyelmet, mert családtagjaitól vagy barátaitól eltérően ügyfele számára érzelmileg semleges személy.

Tevékenysége minden esetben személyre van szabva, éppen ezért nagy alkalmazkodó készséget, empátiát, spontaneitást és rugalmasságot követel tőle. Minden alkalommal az ügyfél határozza meg a beszélgetés fókuszát, a coach pedig figyelmesen hallgatja, majd elindítja kliensét a megoldás felé vezető úton.

A coach olyan, mint a sportban az edző, mégpedig afféle lelki edző. Segíti, támogatja az embert, hogy a legjobbat hozza ki magából. Feltárja a benne szunnyadó rejtett lehetőségeket. Megmutatja számára azokat az összefüggéseket, oksági kapcsolatokat, amelyek segítik, hogy sikerre vigye terveit. Azonosítja kliensének erősségeit, gyengeségeit, felméri a lehetőségeit, és figyelmezteti azokra a veszélyekre, amelyekkel a stratégiájuk kidolgozása során érdemes foglalkozni. Tudatosan építi fel az ügyfél céljához igazodó tervet. A foglalkozások alkalmával folyamatosan fenntartja benne a motivációt, a vágyat álmainak eléréséhez. A jövőre összpontosít, és a megerősítésre fókuszál. Egy jó edző ismeri és szereti a sportolóját. Az üzleti értelemben vett coach igyekszik ügyfeleit személyi edzőként terelgetni a probléma megoldása felé.

A jó coach nem tréner, nem ugyanazt a receptet adja mindenkinek, hanem személyre, problémára, témára irányuló egyedi stratégiát dolgoz ki; nem is tanácsadó, mert nem kész megoldásokat ad, hanem kérdéseivel segíti kliensét az alternatívák feltárásában és katalizálásában; nem pszichológus, ugyanis ügyfelei nem betegek, hanem olyan egészséges, fejlődni vágyó egyéniségek, akik összezavarodtak, elakadtak a felgyorsult világban.

Az angol coach szó jelentése edző, eredetileg pedig kocsira vonatkozott, ugyanis összefüggésben van a magyar kocsi főnévvel, amely régen könnyű szekeret jelölt. A kocsit a Kocs nevű település hajdani kisiparosai: bognárok, kerékgyártók, és kovácsok fejlesztették ki, használata idővel egész Európában elterjedt, annak idején szinte forradalmasította a közlekedést. A coach szó a sportból először az üzleti világba került (business coach), majd pedig a mindennapi életbe (life coach).