2021. június 17., csütörtök
SZABADKA KÖZTÉRI SZOBRAI (40.)

Ivo Lola Ribar szobra

Szabadka nemrégiben egy új köztéri szoborral, Ivan Antunović katolikus püspök egész alakos szobrával gazdagodott, hamarosan pedig Bíró Károly egykori polgármesternek és I. Petar Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri szobrait mutatjuk be.
Ivo Lola Ribar mellszobra a Sétaerdőnél, az Ivo Lola Ribar nevét viselő egyetemi kollégium előtt található. Az alkotás a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség egykori vezetőjének és a Jugoszláv Kommunista Párt vezetősége tagjának állít emléket.
Ivo Lola Ribar Zágrábban született 1916 április 23-án, az ismert horvát politikus, dr. Ivan Ribar fiaként. Középiskolai tanulmányainak befejezése után politikai gazdaságtant hallgatott Genfben, közben pedig beiratkozott a belgrádi jogi karra is. 1935-ben visszatért Jugoszláviába és a Belgrádi Egyetem állandó hallgatójaként folytatta tanulmányait. 1936-ban belépett a kommunista pártba. Tito 1937-ben megválasztatta a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottsága mellett működő központi ifjúsági bizottság élére, és haláláig ezen a poszton maradt. Ezzel Tito egyik legközelebbi munkatársává vált. Kommunista tevékenysége miatt 1940 januárjában a királyi jugoszláv hatóságok letartóztatták és a biletyei gyűjtőtáborba internálták, ahol ennek feloszlatásáig maradt. Ugyanabban az évben a kommunista párt központi bizottságának tagjává választották. Jugoszlávia 1941-es megszállása után a Népfelszabadító Hadsereg legfelsőbb parancsnokságának utasítására az ország különböző részein segítette a felkelés megszervezését. 1942-ben, Bihácson, a háború alatt létesült népfelszabadító ifjúsági szövetségből megalakította Jugoszlávia antifasiszta ifjúságának szövetségét. E szervezeten keresztül több ezer fiatal csatlakozott a felkeléshez. Ivo Lola Ribar 1943. október 27-én, huszonhét évesen esett el, amikor elutazni készült a felszabadított területről, mint a hadsereg első külföldi képviselője. Útközben ellenséges repülőgépről érte bombatalálat.1944 novemberében a Jugoszláv képviselőház a legmagasabb kitüntetéssel, posztumusz a Nemzeti Hős érdemrendjével tüntette ki. Később a titói Jugoszláviában a kommunista vezetés Ivo Lola Ribart állította példaképnek az ifjúság számára. Az országban számos oktatási intézményt, közterületet neveztek el róla, szobrot, emlékművet állítottak a tiszteletére.
Az Ivo Lola Ribar egyetemi kollégium 1961-ben épült fel. A névadónak 1982-ben állítottak szobrot, amely az épület előtt kapott helyet. Ivo Lola Ribar emlékműve Sava Halugin okleveles szobrászművész alkotása. A mellszobor egy sötétszürke gránittalapzaton áll, amelyre csak Ivo Lola Ribar neve van feltüntetve. Az elmúlt évben a diákotthon, a felépülése után először, felújításra került, amelynek keretében az épület előtti teret is rendezték. Így a szobor jelenleg egy tetszetős parkban látható.

Ivo Lola Ribar szobrát 1982-ben állították fel
Ivo Lola Ribar szobrát 1982-ben állították fel