2021. május 18., kedd

Olvasói levél

Nagy érdeklődéssel olvastam a Magyar Szó 2021. március 15-ei számában Péter László tollából megjelent írást: A negyvenhárom „negyvenkétemberről”. A kétezres évek elején jártam a szabadkai temetőben és lefényképeztem a bukovinai székely áldozatok emléktábláját. Alig vártam, hogy otthon az asztali számítógépemen összehasonlítsam a márványba vésett neveket az akkor már százezer főt számláló Bukovina adatbázisomban szereplő nevekkel. A kisebb névelírásokon először csak mosolyogtam, Bece Gusztáv nevének keresésekor viszont már összeráncoltam a homlokomat: ilyen név nem volt Bukovinában! Első átnézésre én is hasonló következtetésre jutottam, mint Péter László: több név tévesen lett felvésve az emléktáblára! Ezzel azonban nem elégedtem meg, hanem jobban elkezdtem vizsgálni a „tévesen” felírt neveket. A cikk szerzőjéhez hasonlóan, én is Sebestyén Ádámhoz fordultam segítségért: leemeltem a polcról „A bukovinai székelység tegnap és ma” című vaskos könyvét és rövid keresgélés után megtaláltam az általa közölt listát pontos születési adatokkal, hátrahagyott özvegyekkel és gyerekekkel. A két névsor hosszabb-rövidebb ideig tartó összevetése után a Péter László által hiányolt 12 névből 8-at sikerült megtalálnom a táblán! Ezek a következők:

 

Eredeti név

Táblán szereplő név

13. ANTAL GERGELY

41. VENCZEL GERGELY

14. ERŐSS JÓZSEF

10. ERŐS JÁNOS

20. ILLÉS MÁRTON

18. ILLÉS ANTAL

22. SEREGI VILMOS

35. SOLYMOSI VILMOS

27. ANTAL ANTAL

40. VENCEL ANTAL

28. KÖKÉNY PÁL

29. MÁTYÁS PÁL

41. KADOSA GÉZA

42. ZALAVÁRI GÉZA

42. KADOSA PÉTER

43. ZALAVÁRI PÉTER

 

A 2 keresztnév elírása figyelmetlenségből is történhetett, a 6 vezetéknév elírásának viszont megvan a logikus magyarázata! 1941-ben a bukovinai székelyek Bácskába történt telepítésekor a nem magyaros hangzású neveket „illett” magyarosítani. Adatbázisomban szerepelnek ezek a névváltoztatások és ezért találtam meg a „téves” jelzővel ellátott nevek több, mint felét…

A KONRÁD névből lett KÖKÉNY és MÁTYÁS, a PORKÁR-ból KADOSA és ZALAVÁRI, a SORBÁN-ból SEREGI és SOLYMOSI, a VENCEL-ből pedig ANTAL.

Cseres Tibor olyan hozzátartozóktól szerezhette az elhunytakról származó információit, akiknek eredetileg ugyanaz volt a vezetéknevük. A névmagyarosítás után viszont ők más nevet kaptak, ezért adhatták meg a sajátjukat az áldozatok neve helyett…

A tábláról hiányzók neve – szerintem – ezzel négyre csökkent: 1. BERÉTI GÁSPÁR, 4. SALAMON BOLDIZSÁR, 18. BÍRÓ FÁBIÁN és 24. ERŐSS ANTAL.

A táblára „tévesen” felvésett megmaradt nevek között egy olyant is találtam, aki két néven is szerepelt a táblán: 30. MÁTYÁS PIUSZ. Ő egyben a 25. KÖKÉNY PIUSZ, eredeti neve pedig KONRÁD PIUSZ volt… Ezzel fény derült arra is, hogy lett a hadikfalvi„negyvenkétemberből”negyvenhárom!

Még egy „gyanús” név van a táblán szereplők között: 16. ID. FORRAI MÁRTON. Szerintem ő egyben a 15. FORRAI MÁRTON is, aki Sebestyén Ádám listáján a 8. sorszámot kapta. Ezzel az a matematikai „rébusz” is megoldódott, hogy 12 embert hiányolt Péter László a tábláról, viszont ott szerinte 14 név „tévesen” szerepel, mégis csak eggyel több a táblára került nevek száma…

Végül álljon itt azoknak a névsora, akik tévesen vannak a táblán: 7. CSIKI MÁRTON, 14. FERENC JÓZSEF, 23. JAKAB LAJOS és 24. KISS ISTVÁN.

Zárszóként javaslom, hogy cseréljék ki a táblát egy olyanra, amelyen a nevek is helyesen vannak írva és senki sem szerepel duplán rajta!