2021. május 11., kedd

A kisebbség mint statisztikai adat

A népszámlálást októberre halasztotta a kormány

A statisztikai fejlődés valójában a más országok jó statisztikai gyakorlatának elfogadása, illetve az Európai Unió standardjaihoz való alkalmazkodás, ami a társulási folyamatban a 18-as tárgyalási fejezeten keresztül (amelyet még 2015-ben nyitott meg az EU Szerbiával) a tárgyalások fontos témáját képezi – emelte ki Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője a köztársasági képviselőház szerdai ülésén, amelynek napirendjén a hivatalos statisztikák ötéves programja szerepelt. Ő a demográfiai mutatókkal rendelkező statisztikai adatokra hívta fel a figyelmet, illetve annak a nemzeti kisebbségeket érintő jelentőségére.

Kovács Elvira (Ótos András felvétele)
Kovács Elvira (Ótos András felvétele)

Kovács Elvira elmondta, hogy a demográfiai és a társadalmi statisztikai adatok a VMSZ számára kiemelt jelentőségűek, ugyanis az jogilag rendezett helyzetre nyújt lehetőséget egyrészt a közösségben a jogok érvényesítése kapcsán, másrészt pedig a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése terén. Két törvényt emelt ki: a kisebbségekről szóló törvényt, illetve az államigazgatásról szóló törvényt, amelyek pozitív megkülönböztetésre adnak lehetőséget a nemzeti kisebbségek tagjai esetében. Elmondta, a nemzeti kisebbségekről szóló törvény a lakosság nemzeti összetételére, a kisebbségek meghatározott arányú képviseletére a közintézményben, illetve a nyelvhasználatra alapoz. Ezért is olyan fontos, hogy valós adatokkal rendelkezzünk nemcsak a lakosság összetétele, de a közintézményekben dolgozók kapcsán is, valamint a nyelvhasználat esetében is. A nemzeti hovatartozást kimutató adatok begyűjtése azonban nem egyszerű – tette hozzá. A nemzeti hovatartozásról való kinyilatkozás ugyanis szabadon megválaszolható, de nem kötelező adat. Kovács Elvira felszólalásában rámutatott arra a hosszú és rögös útra, amely lehetővé tette a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülésének számszerű adatokban történő kimutatását. Hangsúlyozta, a kisebbség számszerű kimutatása a nemzeti kisebbség elismerése, de egyben a szabad identitásgyakorlást is jelenti. Elmondta, törekvéseik alapvető célja az volt, hogy a végrehajtó szervekben, a közintézményekben dolgozók nemzeti összetétele tükrözze az adott település lakosságának nemzeti összetételét, illetve hogy a nemzeti kisebbségek képviselőit egyenlő mértékben kapcsolják be a társadalmi tevékenységekbe.

Elmondta azt is, hogy az Európai Bizottság, de korábban az Európa Tanács illetékes szerve is azt emelte ki, hogy a nemzeti kisebbségek alulreprezentáltak, illetve arra is felhívták a figyelmet, hogy Szerbiának tennie kell azért, hogy a nemzeti kisebbségek helyzetéről több hozzáférhető adatot gyűjtsön be. Szerbia e téren az utóbbi években már jelentős fejlődésen ment át – hangsúlyozta Kovács Elvira, majd kiemelte, az előttünk álló népszámlásra nagy elvárásokkal tekintenek.

Az áprilisra tervezett népszámlást az egészségügyi helyzet miatt a kormány októberre halasztotta, míg a mezőgazdasági összeírást 2022-re odázták el, és amiről várhatóan két hét múlva folytatnak vitát a parlamentben.

A képviselőház napirendjén ma a hivatalos statisztikák 2021-től és a 2025-re vonatkozó programja kapcsán, amit ugyan a Köztársasági Statisztikai Intézet állított össze, de a kormány terjesztett a képviselőház elé, Tatjana Matić kereskedelmi, idegenforgalmi és telekommunikációs miniszter kiemelte, az öt évet felölelő program lényege, hogy a hazai előírásokat összehangolják az Európai Unió gyakorlatával, és intézményes és programba foglalt keretet képezzen a statisztikai adatok begyűjtésének, amelyek folyamatos és megbízható tájékoztatást adnak. Rámutatott, a Köztársasági Statisztikai Hivatal felel ugyan a begyűjtött adatokért, de a Szerbiai Nemzeti Bank, a pénzügyminisztérium és más intézmények is készítenek hivatalos statisztikai adatokat. Az öt éves programterv képezi majd az éves statisztikai tervek kidolgozásának alapját.

A képviselők felszólalásukban rámutattak, hogy a statisztikai adatok nem csupán számok halmaza, hanem nagyon fontos következtetéseket lehet belőlük levonni, illetve azok egy ország gazdasági és társadalmi politikáját is meghatározhatják.

Ökrész Rozália (Ótos András felvétele)
Ökrész Rozália (Ótos András felvétele)

Ökrész Rozália, a VMSZ képviselője is arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a mutatók hozzájárulnak egy ország társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Rámutatott, a 2021–2025-ös időszakra vonatkozó hivatalos statisztikák programja fontos szegmensét képezi Szerbia intenzívebb fejlődési folyamatában, különösen amikor az EU-standardokkal való összehangolást illeti. A program olyan aktivitásokat fogalmaz meg, amely teljes mértékben összehangolja a statisztikai felméréseket az EU-standardokkal, metodológiával és gyakorlattal, hogy megbízható és valóságot tükröző statisztikai adatokat lehessen begyűjteni.