2021. február 28., vasárnap

Előrelépés a természettudományok területén

A Nemzeti Oktatási Tanács ülésének egyik fő témája a TIMSS-felmérés volt

A szerbiai Nemzeti Oktatási Tanács hétfői ülésén ismertették a TIMSS nemzetközi felmérés Szerbiára vonatkozó eredményeit, a testület elfogadta a középfokú zeneiskola magyar nyelv és irodalom tantárgyának tantervét.

Az ülést a járványügyi intézkedések miatt az online térben, a Microsoft Teams platformon bonyolították le. Radivoje Stojković, a Nemzeti Oktatási Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Nada Ševa, a Pedagógiai Kutatások Intézetének szakmunkatársa szólt arról, hogy ez a felmérés a diákok matematikai és a természettudományi ismereteit vizsgálja, és 64 ország tanulói körében végezték el a tesztelést. A szerbiai negyedikesek átlagon felül teljesítettek, hiszen a matematika teszten átlagosan 508, a természettudományi tárgyakból összeállított felmérőn pedig átlagosan 517 pontot értek el. Ez utóbbi pontszámmal olyan országok tanulóit előzték meg, mint Spanyolország, Olaszország, Portugália, Új-Zéland, Málta és Franciaország. A TIMMS négy képességszint szerint méri fel a diákokat. Ezek az alacsony, az átlagos, a magas és a kiváló szint, amelyeket a teszteken elért pontszámok alapján azonosítanak be. Matematikából a felmérésben résztvevő szerbiai negyedikesek 32 százaléka teljesített az 500 pontos átlag felett, és érte el a magas (550–625 pont), és hét százalékuk a kiváló szintet, tehát ez utóbbi diákok 625 pont felett teljesítettek. A természettudományi ismeretekből a tanulók 36 százaléka teljesítette a magas (550–625 pont) és hét százalékuk a kiváló szintet, vagyis sikerült 625 pont feletti eredményt felmutatniuk. A TIMMS felmérésében résztvevő szerbiai diákoknál nincs különbség a fiúk és lányok matematikatudásában, viszont természettudományokból a lányok teljesítettek jobban. A felmérés arra is rámutat, hogy az egyes szerbiai régiók diákjainak pontszámai között különbségek vannak. Nada Ševa szerint ügyelni kell arra, hogy áthidalják ezeket a különbségeket, továbbá azon is dolgozni kell, hogy felkeltsék a fiúk érdeklődését a természettudományok iránt.

A továbbiakban a középfokú zeneiskola magyar nyelv és irodalom tantervéről esett szó a második, harmadik és negyedik osztályra vonatkoztatva. Mint ahogyan az ülésen elhangzott, az új tanterv összhangban van a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban tanultakkal. A Nemzeti Oktatási Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták az új tantervet. Dragana Nikolić, a Szabadkai Zeneiskola igazgatónője elmondta, hogy az intézmény az egyetlen olyan zeneiskola Szerbiában, amelyben szerb és magyar nyelven folyik az oktatás. Mint kiemelte, a tantervek kidolgozásában az iskola magyartanára is részt vett.

A Nemzeti Oktatási Tanács következő ülésére január végén kerül sor.