2021. január 24., vasárnap

Fókuszban az esélyegyenlőség és a család

A törökkanizsai önkormányzat segíti a mesterséges megtermékenyítést igénybe vevő családokat

A nők és a férfiak esélyegyenlőségéről egyre több szó esik manapság, s a modern kor elvárásai, a rohanó élettempó kihívásai még inkább aktualitást adnak a kérdésnek, amelyről Orosz Urbán Csillával, Törökkanizsa község tanácsának nemzeti közösségekkel, határon átívelő együttműködéssel, nemi egyenjogúsággal és családvédelemmel megbízott tanácsosával beszélgettünk.
A községi képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta azt az európai alapokmányt, amely a nők és a férfiak esélyegyenlőségével foglalkozik a helyi közéletben. Mire szolgál ezen dokumentum?
– Ez annyit jelent, hogy kiállunk azon jogok mellett, amelyeket az alkotmány szavatol, összhangban a nemzeti stratégiával. E stratégia a nemzeti akcióterv és az alapokmány alapján készült, s mi az ott lefektetett elveket követtük az elmúlt időszakban is.

Az esélyegyenlőség terén Törökkanizsán is sok a tennivaló
Az esélyegyenlőség terén Törökkanizsán is sok a tennivaló


Törökkanizsán az önkormányzatban, sőt a község területén működő közintézményekben, közvállalatokban több a vezető pozíciót betöltő nő, mint a férfi, de például a képviselő-testület harmincegy tagjából csak tizenegy hölgy, éppen annyi, amennyit a választási törvény idevágó rendelkezése előír. Hogyan változik ez a jövőben?
– Most, az alapokmány elfogadását követően megkezdhetjük a nők és a férfiak esélyegyenlőségéről szóló helyi akcióterv kidolgozását, amely azért fontos, mert itt és így tudunk majd költségvetési eszközöket hozzárendelni a célkitűzésekhez, és megfogalmazhatjuk a konkrét tennivalókat – ugyanakkor bővülhetnek a már meglévő, működő önkormányzati családtámogatási formák. Ilyen például az újszülött gyermekek számára kifizetett egyszeri pénzbeli támogatás, amelyben községünk területén sok éve rendszeresen részesülnek a kisgyermekes családok.
Az esélyegyenlőség terén sok a tennivalónk, de én a nők gazdasági érvényesülésére irányuló lehetőségek kiaknázását és megvalósítását tartom a legfontosabbnak, hiszen ezáltal növelhetjük függetlenségünket, továbbá aktívan, ugyanakkor könnyebben és céltudatosabban alakíthatjuk a családi költségvetést, és ami ugyancsak fontos: saját családunkban pozitív példát mutathatunk gyermekeinknek. Az esélyegyenlőséget ugyanis a legfiatalabb kortól tudatosítani kell! Tudatosítani, hogy a sztereotípiákat végre magunk mögött kell hagyni, hogy például a porszívót nem csak a hölgyek számára találták fel. Sőt, még az sem helyénvaló, amit a „segítek a feleségemnek a házimunkában” kijelentés fogalmaz meg. Ez is egy sztereotípia, hiszen a férj, a gyerekek ugyanannak a családnak, életközösségnek, háztartásnak az egyenrangú tagjai, mint a feleség, akinek a kezébe oly sokszor fakanalat, rosszabb esetben csakis azt szánnak. A házimunka nem segítség, sokkal inkább a feladatok, terhek elosztása, a könnyebb és közösen megélt, tartalmas mindennapok érdekében.

Konkrétan mire szeretnének odafigyelni?
– A jövőben számos területre kell koncentrálnunk, többek között arra, hogy a munkaviszonyban lévő nők, a gyermekes és többgyermekes családok minél nagyobb támogatásban részesülhessenek. Minden nőnek és férfinak egyenlő eséllyel kell élnie, mindkét nemnek meg kell kapnia a működő, érzelemdús, gyermekközpontú családmodell kiépítésének és fenntartásának lehetőségét, a karrierépítés sikereivel együtt. Mint mondtam, sok a berögződés, a sztereotípia, s hosszú időt vesz igénybe, míg változás történik. Ezért pedig közösen kell tennünk, mindkét nem képviselőinek. A helyi akcióterv kidolgozásakor megannyi tényezőre, élethelyzetre kell figyelnünk, megoldást találnunk. Ezek egyike például a falusi nők felzárkóztatása, amiről szintén sokat lehetne beszélni.
Az előbbiek során említett család mint életközösség támogatásához kíván hozzájárulni az a pályázat is, amelyet október elején írt ki Törökkanizsa önkormányzata, és amely azoknak a pároknak nyújt segítséget, akik mesterséges megtermékenyítés igénybevételével részesülhetnek csak gyermekáldásban. Ehhez a költséges és hosszadalmas folyamathoz kívánunk támogatást nyújtani, ami által talán a demográfiai mutatók is javulhatnak. E célra községünk költségvetéséből egymillió dinárt tartalékoltunk, páronként pedig 250 000 dinárt lehet igényelni. A részletes feltételek községünk honlapján olvashatók – nyilatkozta Orosz Urbán Csilla. @sz = hhá