2021. március 6., szombat

Az adónál a kedvezmény szűnt meg

Tévhitek a községi ingatlanadó megfizettetése körül

Zentán többen is kellemetlenül meglepődtek, amikor kézhez kapták a vagyonadójuk legutóbbi részletét, azon ugyanis az előzőhöz képest jóval magasabb összeg szerepelt. Ennek kapcsán az önkormányzat tegnapi sajtótájékoztatóján Kanyó Marianna, a helyi adóigazgatás vezetője elmondta, hogy minden év november 30-áig az önkormányzatnak meg kell határoznia az ingatlanok négyzetmétere után kifizetendő árakat, ami elengedhetetlen a következő évi adó elszámolásához. Az illetékes egyben megerősítette, hogy a 2019/2020-as évre szóló elszámolás során egyik kategóriában sem lesznek változások, ami azt jelenti, hogy az ezek után fizetendő összeg is megegyezik mindazon polgárok esetében, akiknek a vagyoni helyzete nem változott, vagyis ugyanazokkal az ingatlanokkal rendelkeznek.

A zentai közigazgatás ügyfélszolgálatánál kérhetnek tájékoztatást az érintettek
A zentai közigazgatás ügyfélszolgálatánál kérhetnek tájékoztatást az érintettek


Ezért a helyi adóigazgatás vezetője szerint a polgárok által vélt adónövekedésnek egyetlenegy technikai oka van, mégpedig az, hogy június 17-ével a halotti anyakönyvben lévő adatok (elhalálozottak adatai) bekerültek az adóhivatal rendszerébe, ennek következményeként azoktól az ingatlantulajdonosoktól, akik továbbra is elhunyt hozzátartozóik ingatlanjaiban laknak, megvonták azt az 50 százalékos adókedvezményt, amit eddig élveztek. Vagyis ezért a vagyonadó negyedik részletéhez kapcsoló elszámolás esetében úgy tűnik, hogy a kifizetendő adójuk megduplázódott. Kanyó Marianna elmondta, hogy ez a változás csak két kategóriát érint, a lakásokét és a házakét. Vagyis amennyiben az elhunyt hozzátartozó nevében továbbra is rendszeresen eleget tettek az adókötelezettségnek, és az első három részletet az eddig fennálló 50 százalékos kedvezménnyel együtt rendszeresen befizették, e kedvezmény megszűnésével most úgy érzik, hogy 100 százalékos adóemelés történt esetükben, így a korábbihoz képest dupla akkora összeget kell adó gyanánt kifizetniük. Az érintettek figyelmét arra hívta fel, hogy az ügyben a közigazgatás ügyfélszolgálatánál kérhetnek tájékoztatást és segítséget. Amennyiben valóban jogosultak e kedvezményre, és igazolvánnyal tudják bizonyítani, hogy az adott ingatlan lakói, valamint persze örökségi végzésük is van arról, hogy az ő kezükbe került az ingatlan, azonnal elvégzik első fokon az adóvégzések javítását, és kamatmentesen megkapják az 50 százalékos kedvezményt is.
Mindazokat a polgárokat pedig, akik azt szeretnék, hogy elhunyt hozzátartozójuk legyen továbbra is az adókötelezett, de mivel nem laknak az adott ingatlanban, így nem is jogosultak a kedvezményre, arra kérik, hogy a nagy tömeg elkerülése végett jövő év január 1-jétől március 31-éig jelentsék ezt.
A helyi adóigazgatás vezetője rámutatott arra is, hogy a polgárok többsége abban a tévhitben él, hogy amennyiben az öröklést követően az ingatlan tulajdonukba kerülését az országos adóhivatalnál bejelentették, ez az információ a zentai nyilvántartásba is bekerül. Mindez viszont ez év január 1-je óta történik így, amikor is a közjegyzői rendszer bekapcsolásával létrejött ez a kapcsolat is. Ennek köszönhetően az adóbejelentéseket is digitális formában továbbítja a közjegyzői hivatal. Így technikailag kiiktatódott a törvény által előirányozott 30 napos határidő is, ami alatt az új tulajdonosoknak az általuk megörökölt ingatlanokat be kell jelenteniük, vagyis néhány napon belül automatikusan feldolgozásra kerülnek az adatok. Ez viszont csak a január 1-je utáni adatokra érvényes, az előző években történt ingatlanöröklések kapcsán a polgároknak továbbra is személyesen, az érvényes dokumentációval kell jelentkezniük, hogy korrigálhassák ezeket az adatokat.