2021. június 15., kedd

Bankvilág

Mindennapi életünknek elválaszthatatlan részévé váltak a különféle bankügyek. Az idősebb generáció még emlékszik rá, hogy pénzügyeit el tudta intézni szinte a bankok igénybevétele nélkül, és legfeljebb akkor ment be a bankba – amelyet leginkább takarékpénztárnak neveztek akkoriban –, amikor megtakarított pénzét szerette volna elhelyezni.

Ez a gyakorlat már végképp a múlté. A pénzforgalom lassan teljesen átkerül a bankok hatáskörébe, és jól érzékelhető az a tendencia, mely szerint a készpénzforgalmat a banki pénzkezelés váltja fel.

Ezzel az új gyakorlattal számos fogalom került be nyelvükbe, amelyeket nap mint nap többször hallunk, és mi magunk is használunk. A bankügyeink intézésére újabban a mindennapi beszédben egyre gyakrabban a bankolunk szót alkalmazzuk. A bankolunk újonnan megjelenő szó, eredetét tekintve az angol bank szóból származik, s a magyar nyelvben bizonyára azért honosodott meg, mert egyszerűbb, mint a bankügyeket intézünk kifejezés. Stílushatását tekintve inkább csak a laza, közvetlen beszédkörnyezetben állja meg a helyét, hivatalos használata még nem kapott polgárjogot a magyar beszédben.

A bankolás főleg azt a tevékenységet jelöli, amelyre a netbanking, elektronikus banking, e-banking, internet-banking kifejezéseket is alkalmazzák. Értelem szerint ez a tevékenység az internet segítségével lebonyolított pénzügyi műveleteket jelenti. Egyre nagyobb a népszerűsége, kényelmes, ki sem kell otthonról mozdulni, sőt koronavírusos időben kifejezetten alkalmas és javallott a pénzügyek rendezésére. Érdekes, hogy ezekben az esetekben az utótag általában a banking szó, és nem a bankolás, vagyis nem a magyarosított, hanem az eredeti, idegen szóalakot használjuk.

A pénzügyek rendezése régen közvetlen kifizetés útján történt. Ma viszont, amikor interneten keresztül intézzük ügyeinket, leginkább utalunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy kifizetünk vagy befizetünk valamit. Az értelmező szótárak az utal szónál feltüntetik a hivatalos nyelvben használatos továbbít, továbbküld valamit jelentést is. A mindennapi szóhasználatban azonban az utal önmagában mintha kicsit hiányos, kevés lenne. Egy igekötő teljesebbé tenné a mondandót: átutalom a pénzt.

Mai körülményeink között tehát bankolunk és utalunk. Szükség esetén áttanulmányozzuk a bankok hitelkínálatait, és egy előnyös hitelkonstrukció mellett döntünk. Hitelkonstrukció. Régebben, ha netán megszorultunk, kölcsönt vettünk fel. Egyáltalán a kölcsön és a hitel között van-e különbség? A szótárak szinonimaként tüntetik fel a két szót, amelyek fel is cserélhetők egymással. Beszélhetünk bankkölcsönről vagy bankhitelről. A hitel talán más asszociációkat kelt, mint a kölcsön. A kölcsön szó inkább a kölcsönkérő szorult helyzetére mutat rá, a hitel szó esetében a bizalom hangsúlyosabb. Ez olyannyira jellemző, hogy jó egynéhány évvel ezelőtt Nyugaton élő ismerősünkkel beszélgetve elképedve hallgattuk, hogy azzal dicsekszik, neki jóval nagyobb hitele van, mint a barátjának, mert ő sokkal hitelképesebb. Hát, mondtuk neki, errefelé az emberek nem nagyon szeretik eladósítani magukat nagy hitelekkel. S ha mégis így adódik, nem nagyon tartják előnyösnek. Lehet azonban, hogy azóta már ez a szemlélet is megváltozott…

Ha már a hiteleknél tartunk, a bankvilágban igen gyakran találkozunk a termék szóval. Ez első hallásra kissé meglepő, hiszen a termékről valamely munka eredménye jut eszünkbe. A bankok tevékenységének eredményeit banktermékeknek vagy egyszerűbben csak termékeknek szokták nevezni, és így is kerül be a köztudatba. Egyszerűbb termék például a bankkártya, hitelkártya; pénzügyi termék a nemrégiben nagy port felvert devizaalapú kölcsön, és termék, sőt kiemelt termék az úgynevezett babaváró hitel. A termék szó használata a bankvilágban igen kiterjedt, a lakáshiteltől a lakástakarékig, a személyi kölcsöntől a lekötött betétig sok minden beletartozik.

Szótárakat lehet összeírni – össze is írtak már néhányat – azokból a kifejezésekből, amelyek az utóbbi időben a bankvilág fogalomköréből kerültek át a hétköznapi nyelvbe, és általánosan használttá váltak. Mindennap halljuk a tévében bizonyos hitelek kapcsán az előnyös THM-re utaló meggyőző érveket. De vajon mindenki érti-tudja, hogy ez teljes hiteldíjmutatót jelent? Olykor tanácstalanul állunk e kifejezések jelentése előtt. Pedig úgy látszik, saját érdekünkben kénytelen-kelletlen mielőbb el kell sajátítanunk ezt a szókészletet, ha otthonosan akarunk mozogni az életünket egyre jobban átszövő bankvilág útvesztőiben.