2021. május 17., hétfő

A járványhelyzet megnyirbálta a költségvetést

A temerini képviselő-testület negyedik üléséről

Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnökének vezetésével szerdán a színházteremben a testület megtartotta 4. ülését.

Az új tanácstag megválasztásáról szavaznak a képviselők (Góbor Béla felvétele)
Az új tanácstag megválasztásáról szavaznak a képviselők (Góbor Béla felvétele)

Az elnök a napirend bővítését javasolta, mivel Stanislav Tomašić, а községi tanács tagja benyújtotta lemondását. A lemondással kapcsolatosan vitát nem nyitottak, helyére a polgármester Mihajlo Kozomora testneveléstanárt javasolta a tanácsba, amit a képviselők titkos szavazással meg is erősítettek. Ezt követően a község 2020. évi költségvetésének második módosításáról tárgyaltak.

Milka Jurić, a községi tanács pénzügyi felelőse elmondta, hogy a költségvetés módosítását elsősorban az tette szükségesé, hogy összhangba hozzák a tervezett bevételeket a kiadásokkal. A koronavírus okozta járványhelyzet következtében ugyanis jelentős 2019. évi költségvetési többlet maradt fenn, elsősorban a tervezett projektumok megvalósításának elmaradásából kifolyólag, erre már nincs is lehetőség 2020 végéig. Másfelől 142 millió dináros hiány mutatkozik az évi bevételi tervhez képest, miáltal mintegy tíz százalékkal csökkenteni kellett a korábban elfogadott, idei községi költségvetést. A képviselők tudomásul vették a beterjesztett módosításokat, és vita nélkül elfogadták azokat. Döntöttek a tartózkodási illetékről szóló határozat módosításáról is, miáltal 50 dinárról 60-ra emelték az illeték összegét. А kommunális közvállalat 2019. évi ügyviteli és pénzügyi jelentését Svetomir Stojanović megbízott igazgató terjesztette be, miként az új fűtési árjegyzéket, továbbá a közvállalat 2020. évi ügyviteli programjának módosítását és a 2020. évi külön ügyviteli programot is. A hosszabb vita során sokan felszólaltak a kommunális vállalat munkájával kapcsolatosan. Többen is elégedetlenségüknek adtak hangot a szemétkihordást, a vízdíj megfizetését, valamint a fürdő használatát illetően. Mivel október végén lejár a megbízott igazgató mandátuma, Svetomir Stojanović bejelentette, hogy nem kíván többé a közvállalat igazgatója lenni.

Napirenden szerepelt még a Veljko Vlahović óvoda és a Művelődési Központ munkájával kapcsolatos jelentések megvitatása és elfogadása is, továbbá választások és kinevezések is történtek.