2021. május 5., szerda

Ösztöndíj temerini egyetemistáknak

(Illusztráció: pixabay.com)
(Illusztráció: pixabay.com)

A községi tanács pályázatot hirdetett a község területén élő egyetemistáknak ösztöndíj odaítélésére a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan. Pályázhatnak a temerini lakhelyű, köztársasági alapítású egyetemeken alapképzésen levő, 25 évnél nem idősebb másod-, ötödéves (hatodéves), és a 26 évnél nem idősebb mesterfokozaton tanulók, valamint a 28 évnél nem idősebb orvostanhallgatók. Feltétel a szerb állampolgárság, a tanulmányok költségvetési finanszírozása, az évet nem ismétlés és minden előírt vizsga letétele, valamint az előző években évenként legalább 8,50-es (nyolc és fél) átlagosztályzat. A tanulmányait nem saját anyanyelvén folytató hallgatók esetében az első és másodéven legalább 8,00 (nyolc) alaposztályzat, de a további év (harmadik–hatodik) során átlagosan 8,50 átlagosztályzat. Nem pályázhatnak az apszolvensek, és azok, akik más forrásból már részesülnek ösztöndíjban.

A pályázók október 31-éig adhatják át rövid életrajzzal ellátott kérvényüket. A pályázati dokumentáció személyesen a községi közigazgatási hivatal iktatójában adható át. A pályázati és a nyilatkozati űrlap beszerezhető a községházán az ügyfélfogadó szolgálatnál. A kérvényeket az ösztöndíjbizottság mérlegeli, az összegről a községi tanács dönt. A folyósítás októbertől kezdődik és 10 hónapon át tart.