2021. május 17., hétfő

Temerinben nincs visszaadható állami föld

Tegnap Temerinben Pásztor Róbert elnökletével megtartotta első, rendes ülését a községi képviselő-testület. Mindössze három kérdés megvitatása szerepelt napirenden, mégpedig az állami földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló 2020-as évi program meghozatala, továbbá a munkatestületek megalakítása és a képviselői kérdések feltevése. A testület ülését az egészségügyi előírások betartása miatt a színházteremben tartották.

Kevés a bérbe adható föld Temerin határában
Kevés a bérbe adható föld Temerin határában

Temerin község területén levő állami földek hasznosításáról Slavko Vrhovac, a közigazgatási szolgálat állami földekkel megbízott képviselője mondott ismertetőt. Szavai szerint évente pályázatot hirdetnek a rendelkezésre álló állami földek bérbeadására, történik ez előbérlési jogosultság vagy díjtalan bérbeadás alapján. Elsőbbséget élveznek az állattenyésztéssel foglalkozók és azok a magánvállalatok, amelyek a privatizáció során állami földet vásároltak, a bérelt földön pedig öntözőrendszerük van. Az idén a koronavírus járvány miatt néhány hónapot késnek a program meghozatalával és a bérbeadási eljárás lebonyolításával. Bérbe adandó állami föld a temerini községben meglehetősen kevés, elsősorban azért, mert kevés földel rendelkező községről van szó, másrészt az állami földek egy részét már visszaadták a régi tulajdonosoknak. Ami kevés föld még szabad bérlésre vár, az jórészt gyenge minőségű rét és legelő.

A vita során felvetődött, hogy papíron van ugyan mintegy 1800 hektár állami föld a községben, de a vagyon-visszaszármaztatási eljárásban a régi tulajdonosok nem tudnak hozzájutni. Ennek oka a bonyolult, ellentmondásos és nem világos törvényekben keresendő. Tény, hogy Temerinben nincs visszaadható állami föld.