2021. január 16., szombat

Csorbul a részarányos foglalkoztatás elve Temerinben

A pénteken Temerinben megtartott 43. községi képviselő-testület ülésén Pásztor Róbert, a testület elnöke Đuro Žiga polgármester kezdeményezésére napirend-módosítást javasolt. Így került első napirendi pontként a testület elé a községi tanács új tagjának titkos szavazással történő megválasztása. Lepa Rodić, a tanács eddigi városrendezési és területtervezési felelőse ugyanis benyújtotta írásos lemondását és helyébe dr. Vladimir Kubet műépítészt választották. Az SNS listájáról Dušan Vujević mandátumát hitelesítették.

Titkos szavazásra készülnek a képviselők (Góbor Béla felvétele)
Titkos szavazásra készülnek a képviselők (Góbor Béla felvétele)

Ezt követte a község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása, ennek eredményeképpen a köztársasági környezetvédelmi minisztérium a szennyvíztisztító építésére december utolsó napjaiban átutalt 120 millió dinárt, további 20 millió dinárt folyósítottak a köztársasági költségvetési tartalékból térfigyelő kamerákra és csatornázásra, 5 milliót a tartománytól a buszmegállók javítására és a más forrásokból származó eszközökkel 151 millió dinárral kellett megtoldani a 2020. évi községi költségvetést, amely most csaknem 1,3 milliárd dinárra rúg.

Pásztor Róbert a községi Közigazgatási Hivatal 2020. évi káderügyi tervével kapcsolatosan kifogásolta, hogy a községben nem valósul meg a részarányos foglalkoztatásról szóló alapelv. Ezt az állítását alátámasztva közölte, hogy az utolsó népszámláláskor a magyar nemzetiségű népesség a község lakosságának 27 százaléka volt. Ezzel szemben a községi közigazgatási hivatalban foglalkoztatott 70 dolgozó közül csak 10 a magyar (14 százalék), a Szociális Védelmi Központban a 15 foglalkoztatott közül csak egy a magyar, a községi Idegenforgalmi Szervezetben nincs magyar alkalmazott.

Csorba Béla viszont azt kifogásolta, hogy a Művelődési Központ munkájában visszaszorult a magyar vonatkozású programok jelentős része. Korábban ebben a kérdésben egyfajta egyensúly jött létre, ami rendben is volt. Csorba azt kérte, hogy az új igazgató erről nyomatékosan viseljen gondot. Mellékesen arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi időben folyamatosan sérül a község alapszabálya, ugyanis nincs magyar fordító, és a képviselő-testület elnökének kényszerül fordítani a magyarul elmondott felszólalásokat.

A középiskolába való beiratkozás ösztönzésére vonatkozóan döntés született arról, hogy a jövő tanévtől már nemcsak a fémipari szakirányon tanulók részesülnek községi ösztöndíjban, hanem azok is, akik famegmunkáló szakmát választanak. Számukra őszre nyílik új tagozat.

Szó volt még a mesterséges megtermékenyítés költségének megtérítésére való jogosultságról szóló határozat módosításáról. A jövőben három beavatkozás költségét fedezi az önkormányzat. Napirenden szerepelt még az Idegenforgalmi Szervezet, a közkönyvtár és a Kulturális Központ 2020. évi munka és pénzügyi tervének jóváhagyása és más kérdések, továbbá választások és kinevezések.