Pásztor Istvánnak újfent bizalmat szavaztak

A pártelnök a megkezdett utat folytatná, új jellegű összefogásra támaszkodva

P.E.

2019. május 6., 07:46 >> 2019. május 6., 22:16

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

A Vajdasági Magyar Szövetség tisztújító közgyűlése immár negyedszer választotta meg Pásztor Istvánt a párt elnökének. Pásztor István volt az egyetlen jelölt a pártelnöki tisztségre. A szombaton Doroszlón megtartott tisztújító közgyűlésen a párt tanácsának ötven tagját is megválasztották. A következő négy év tekintetében Pásztor elmondta: a családok szintjére vinné a politikát, folytatná az identitásmegőrzést szavatoló projektumokat, továbbá a gazdaságfejlesztést, és fontosnak tartja a nyitást a fiatalabb generációk felé.

 

Fotó:Ótos András

Fotó:Ótos András

A XVIII. tisztújító közgyűlésen 352 tag jogosult részvételre, azaz 275 helyi küldött, továbbá a VMSZ tanácsának tagjai és a párt alapszabályában meghatározott tisztségviselők. A közgyűlésen 330 küldött vett részt, a leadott szavazatok száma 324 volt, ebből 323-an igennel szavaztak az elnök személyéről titkos szavazáson, egy személy pedig nemmel. A tanács a közgyűlésen megválasztott 50 tagjának tisztségére 128 jelölés érkezett be. A tanács 51-ik tagja a pártelnök. A tisztújítás folytatódik, ma tartja alakuló ülését a párt tanácsa, amelyik ezt követően saját soraiból megválasztja a 21 tagú elnökség 20 tagját – a 21-ik tag a pártelnök –, majd döntést hoz az intézőbizottság személyi összetételéről, kinevezi a VMSZ irodaigazgatóját és megválasztja a párt három alelnökét.

A VMSZ egységes, bizakodó, munkára kész és jól szervezett párt, amely sokkal erősebb, mint négy évvel ezelőtt volt, húzta alá megválasztását követően adott első sajtónyilatkozatában Pásztor István.

A tisztújító közgyűlést egyebek mellett Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője, dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és dr. Babity János, a Szabadkai Főkonzulátus főkonzulja is megtisztelte jelenlétével.

A SZÖVETSÉG BIZONYULT ERŐSEBBNEK

Miután megválasztották a tisztújító közgyűlés lebonyolításával megbízott munkatestületet, Pásztor István beszámolt az elmúlt négy év tevékenységéről. Szavai szerint a párt mögött dolgos, dinamikus, a szokásosnál is embert próbálóbb, érzésekkel átszőtt, politikai buktatókkal tarkított, ám sikeres négy év áll. Mint hozzátette, olyan  négy év, amelynek elmúltát követően joggal érezhetik magukat büszkének a párt tagjai. A VMSZ letisztult, erősebb mint négy évvel ezelőtt volt, húzta alá a pártelnök. Szavai szerint elkötelezetten, higgadtan, bölcsen szolgálták a közösséget. Ezért köszönet jár mindenkinek, aki részt vett a küzdelemben, mindenekelőtt Magyarország kormányának, a FIDESZ–KDNP pártkoalíciónak, a Szerb Haladó Pártnak, továbbá a köztársasági kormánynak és a tartományi kormánynak, valamint minden olyan egyénnek, aki párthovatartozástól függetlenül támogatta a VMSZ tevékenységét, mutatott rá Pásztor.

– Olyan elnökként állok a tisztújító közgyűlés előtt, aki négy évvel ezelőtti ismételt megválasztását követően bizalmi szavazást kezdeményezett önmaga ellen, miközben ezt megelőzően és ezt követően is folyamatosak voltak az ellene irányuló támadások. Mindennek ellenére ismét itt állok, mert a feladat ellátásának a kényszere és a párton belüli szövetség erősebb volt a támadásoknál. Nem az a legény, aki adja, hanem aki kapja. Mi vagyunk a vajdasági magyarság vezető, legitimitásában megkérdőjelezhetetlen politikai ereje. A vajdasági magyarság tőlünk várja érdekeinek képviseletét, ám ezzel egyidejűleg minket tesz felelőssé minden gondjáért, olykor még az aszályért is. Érvelnünk kell, tényeket felsorakoztatni, felmutatni az elvégzett munkát, hiszen a sokat ismételgetett hazugságra az emberek akár igazságként is tekinthetnek – fogalmazott Pásztor István, aki egyebek mellett a vajdasági magyarságot is sújtó elvándorlás tekintetében tartja megkerülhetetlennek a higgadt, tényszerű párbeszédet.

Fotó:Ótos András

Fotó:Ótos András

Fotó:Ótos András

Fotó:Ótos András

ÚJ NEMZETPOLITIKÁT ALKOTTAK

Pásztor István a folytatásban a legutóbbi, négy évvel ezelőtt Magyarcsernyén megtartott tisztújító közgyűlésen megfogalmazott célkitűzésekre tért ki, felidézvén, hogy akkor feladatként jelölték meg a szülőföldön való megmaradás segítését, ezzel összefüggésben pedig az egzisztenciális és a szociális kérdések megoldását helyezték a párt tevékenységének előterébe. Az identitásmegőrzés és a nemzetpolitika a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével zajlott, tette hozzá, majd a bajtársi jelzővel illette az MNT és a VMSZ kapcsolatát. Az MNT az elmúlt négy évben folyamatos támadások célpontja volt, döntéseinek szakmaiságát bizonyos erők rendre megkérdőjelezték, emelte ki a VMSZ elnöke, megjegyezvén, hogy a tavaly novemberben megtartott nemzeti tanácsi választást követően mostanra sok minden a helyére került, sikerült stabilizálni a viszonyokat.

A VMSZ elnöke a folytatásban az elmúlt négy év legjelentősebb, a vajdasági magyarság identitásmegőrzését segíteni hivatott beruházásokat és fejlesztéseket sorolta, majd a Prosperitati Alapítvány közreműködésével megvalósuló gazdaságfejlesztésre tért ki.  Utóbbi, szavai szerint, új eszköze lett annak a nemzetpolitikának, amit a VMSZ álmodott meg és dolgozott ki, köszönve a tudásnak és a kitartásnak, továbbá a vajdasági magyarság vállalkozóinak, akik hittek a programban. A program olyan fejlődést tett lehetővé, amiről korábban álmodni sem mertek, emelte ki Pásztor. Mint hozzátette, ennek a programnak csakis nyertese van, minden oldalon és minden szempontból.

Elnöki beszámolójából, amelyhez a közgyűlés résztvevői közül 21-en szóltak hozzá a későbbiekben, kiderült, hogy az első fejlesztési ciklusban vissza nem térítendő támogatás formájában 14,6 milliárd dinárt ítéltek oda, ez pedig 28,4 milliárd dinárnyi további fejlesztést generált. A sikeres pályázók száma 10 420, közülük 23-an nagy léptékű, 16-an pedig közepes léptékű beruházást valósítottak meg. Vajdaság-szerte megvásároltak 601 falusi házat, továbbá 220 hektár termőföldet. Emellett 1080 alkalommal támogattak gazdasági társaságokat eszközbeszerzésben, 7935 alkalommal támogattak mezőgazdasági termelőt, 344 kezdő vállalkozás nyert el támogatást, valamint megvásároltak például 1167 traktort, 1613 talajmegmunkáló eszközt, 1172 vetőgépet, 523 trágyaszórót, 978 permetezőgépet, 1171 pótkocsit, 317 öntözőgépet, valamint 653 méhcsaládot és méhészeti felszerelést.

A tanyagondnoki rendszer szintén beszámolójának tárgya volt, jelenleg több mint 20 tanyagondnok több mint 700 segítségre szorulót lát el, immár több éve.

15 SZÁZALÉKKAL TÖBB PÁRTTAG

A beszámolóból a választások témája sem maradt ki. Pásztor emlékeztetett arra, hogy az elmúlt négy évben választás követett választást, úgy Szerbiában, mint Magyarországon. A választások mindig nagy erőpróbát jelentenek, az elmúlt négy év választásai pedig megerősítették a VMSZ legitimitását, húzta alá Pásztor. Mint hozzátette, a 2016-os parlamenti választásokat követően a VMSZ újfent kormányzati szerepet vállalt, nemcsak tartományi és helyi önkormányzati, hanem köztársasági szinten is, ennek a hozadéka pedig egyértelműen érezhető Vajdaság-szerte a magyar közösségekben, vagyis bizonyítást nyert, hogy bölcs döntést hoztak.

Az is kiderült, hogy az elmúlt négy évben 2561 személy tagosodott be a pártba, míg a kilépettek és a kizártak száma 868. Pásztor István szerint a két szám közötti különbség azt láttatja, hogy a tagság 15 százalékkal növekedett, ez pedig példa nélküli. A VMSZ taglétszáma jelenleg 12 229. A tagok 10 százaléka 30 évnél fiatalabb, 22 százalékuk 40 évnél fiatalabb, 25 százalékuk 50 évnél fiatalabb, 20 százalékuk 60 évnél fiatalabb, míg 22 százalékuk ennél idősebb. A tagok közül 713-an mérnökök, jogászok, közgazdászok, vagy orvosok, 334-en bölcsészek, tanárok és tanítók, míg 180 tag rendelkezik tudományos fokozattal. A VMSZ-nek jelenleg 154 helyi szervezete van.

Fotó:Ótos András

Fotó:Ótos András

CSALÁD, SPORT, GAZDASÁG

A pártelnök a következő négy évre kidolgozott programjában  jelezte, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szülőföldön való megmaradás és boldogulás, valamint a fiatalok itthon tartásának, illetve a külföldre távozottak hazavonzásának támogatására.

Pásztor István szerint ezt a célt csakis összefogással lehet megvalósítani. „Össze kell fognunk ennek érdekében. Sokkal többünknek, nyíltan, nyilvánosan. Nem szégyen, nem szabad, hogy bárki is úgy élje meg. Szemléletváltásra is szükség van, létfontosságú a dolgok kibeszélése, az itthoni lehetőségek tárgyilagos, de igazságosabb mérlegelése és megítélése” – fogalmazott a régi-új pártelnök.

A pártelnök fontosnak tartja az emberközeli politizálást, szavai szerint a VMSZ soha nem szakadhat el a közösség tagjaitól. Velük kell alakítania lépései sorát, a közösség érdekeit a politika nyelvére fordítva, azt szolgálva, nyomatékosította, mondván, hogy a jövőbeni összefogásnak nem a hagyományos, politikum–civil szféra–értelmiségiek összefogásnak kell lennie, hanem egy annál mélyebb, az emberekkel való összefogásnak, mert éppen az képes arra, hogy itthon tartson, vagy haza vonzzon. Ebben mindenki szerepet kap, kezdve a politikumtól, szülőkön, nagyszülőkön és a gyermekeken át egészen a tanárokig és a tanítókig, hangsúlyozta a tervekről nyilatkozván a sajtónak a pártelnök.

– Nem vagyunk kevesen, de nem vagyunk sajnos olyan sokan se, hogy ne ismerhessük egymást, egymás búját, baját, igényeit, képességeit és készségeit. Egyéni, családi szinten. A családok szintjére kell levinni a politizálást, el kell hagyni a közösségi platót, mint szemlélődési, vagy feladat megfogalmazási szintet – fejtette ki programjában Pásztor István, majd arról beszélt, hogy a vajdasági magyar közösségnek Szerbia és Magyarország gazdasági és minden egyéb szempontból való felemelkedése egyaránt elemi érdeke. A VMSZ elnöke hiszi, hogy Szerbia élhetőbb ország lehet, mint ahogyan azt is, hogy az ország nem ott tart az európai integrációban, ahol megérdemelné, ezért vár sokat az EP-választásokat követő időszaktól, „hiszen Szerbiának az EU-ban a helye”.

A VMSZ a jövőben is folytatni kívánja az eddigi együttműködést a Fidesz–KDNP pártkoalícióval, valamint fontosnak tartja, hogy tovább mélyüljenek a Szerbia és a Magyarország közötti, a mostanra a stratégiai partnerség szintjét elérő kapcsolatok. Programjában a pártelnök kiemelte annak fontosságát, hogy a párt megfelelően felkészüljön a következő négy év politikai megmérettetéseire, amelyek között biztosan lesz egy köztársasági parlamenti választás, elnökválasztás, MNT-választás és magyarországi országgyűlési választás. Mint kiderült, az egzisztenciális kérdések továbbra is prioritást élveznek majd, így a Prosperitati Alapítványnak sok feladata lesz, az anyaország kormánya már most kijelölte a támogatási keretet, aminek köszönhetően jelentősen több forrás áll rendelkezésre a következő években, mint az elmúlt három évben.

A sport továbbra is megkülönböztetett figyelem tárgya lesz. Topolyán megalakult a Labdarúgó Akadémia, míg a következő tervek egyike a Birkózó Akadémia megalapítása Magyarkanizsán, Zentán a vízilabda és az úszás tekintetében terveznek fejlesztéseket, Szabadkán a jégkorong számára teremtenének megfelelő lehetőségeket, Palicson evezőközpont, Adán pedig kézilabdaközpont alakulna, sorolta Pásztor István, mondván, hogy ezekhez a központokhoz kapcsolódnának a környező települések klubjai. A pártelnök mindemellett azt is aláhúzta, hogy szorgalmazza a nyitást a fiatalabb generációk felé.

 


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége