2021. április 19., hétfő

Gunaras civil élete

Több, mint tíz civil szervezet működik Gunarason – A helyi közösség közel másfél millió dinárral támogatja tevékenységeiket – Pályázási segítség a falugazdász-irodától

Gunaras több mindennel is büszkélkedhet, de az egyik ilyen kétségkívül az igen aktív civil élet. A faluban számos civil szervezet működik, és elmondható, hogy a közösség nagyobb rendezvényeinek szervezéséből aktívan kiveszik a részüket. Sőt, számos saját programjuk is van. Lapunk mezőgazdasági melléklete, a Magvető élőújságára ma 19 órakor, a Gunarasi Gazdakör szervezésében kerül sor.

Az egyik legaktívabb civil szervezet, a Gunaras Jövője a télbúcsúztató farsangi mulatság főszervezője
Az egyik legaktívabb civil szervezet, a Gunaras Jövője a télbúcsúztató farsangi mulatság főszervezője

Természetesen, ez csak egy kiragadott példa a valóban szerteágazó tevékenységek közül. A civilek egyik legnagyobb támasza a helyi közösség, számolt be lapunknak Király Zoltán, a helyi közösség tanácsának tagja és a gazdakör elnöke.

– Gunarason 12 civil szervezet van, amik aktívan működnek. A civil szervezésben megvalósuló események közül kiemelném a szántóversenyt, a bálokat, a karácsonyi vásárt és farsangi felvonulást. A bálok kapcsán el kell mondani, hogy a nyugdíjasok és a tűzoltók is szerveznek, és igen népszerű rendezvények. A tűzoltók számos hazai és nemzetközi versenyen is részt vettek az év folyamán, és nagyon szép eredményeket értek el. A civil szervezetek közül különösen nem emelném ki egyiket sem, mert valamilyen formában mindegyik részt vesz az említett rendezvényeken, a kétnapos falunapi rendezvénysorozatnak pedig mindannyian aktív résztvevői. A helyi közösség költségvetésében 1 millió 400 ezer dinár lett előirányozva a rendezvényekre, illetve a civil szervezetek működtetésére. Ezekre az eszközökre a helyi közösség január során kiírta a pályázatot, és egy bizottság bírálta el a beérkezett pályázatokat. A bizottság döntése alapján fogják elosztani ezeket a pénzeket a 12 civil szervezet között – számolt be Király, majd hozzáfűzte, hogy a helyi közösség az egyházat és a helyi általános iskolát is támogatja. A pályázati úton kiosztott pénzeket kizárólag rendezvényekre és működésre lehet fordítani, hangsúlyozta a tanácstag, majd azzal folytatta, hogy a civilek pályáznak az önkormányzat és a tartomány irányába is. Ezeken a magasabb szintű pályázatokon változó sikerrel vesznek részt, az elnyert támogatásokat pedig rendezvényekre, működésre és eszközbeszerzésre fordítják.

Fotó: Lakatos János
Fotó: Lakatos János

Király fontosnak tartotta kiemelni, hogy a falu mind a 12 civil szervezete életképes, megállnak a saját lábukon, és valóban aktív részesei a falu közéletének. A szervezetek között van ifjúsági klub, kézimunkázók, sport és művelődési egyesületek, tűzoltó testület, nyugdíjasok, gazdálkodók, stb. Ez azt jelenti, hogy a civil élet a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenkit érint.

Király végezetül arról is beszámolt, hogy a civil szervezeteknek a pályázások során a falugazdász-iroda nyújt logisztikai segítséget. Az iroda működését a helyi közösség és Topolya község önkormányzata biztosítják, épp ezért egészséges elvárás a gazdakör irányába, hogy segítségen a többi civil szervezetnek, fogalmazott a tanácstag.

– Sikerült felújítanunk az általános iskolánk tornatermét, és egy másik projektum is kapcsolódik az iskolához, a Gunaras Jövője civil szervezet sikeresen pályázott a tartományi oktatási titkárságnál egy nyári tanterem létesítésére az iskolaudvarban. Erre a célra 200 ezer dinárt nyert, a hiányzó részt pedig a helyi közösség pótolja. A helyi közösség ugyancsak önrészt biztosított a tartományi mezőgazdasági titkárságnál megnyert pályázathoz, amely a határutak rendezésére vonatkozik. Ennek köszönhetően folytattuk a 2017-ben megkezdett projektumot, a Mackó-sori dűlőút zúzott kővel való feltöltését. Tavaly további 400 métert sikerült kiépítenünk, és így a szilárd útburkolattal elértünk minden lakott tanyát – számolt be lapunknak Csorba Ottó, a helyi közösség tanácsának elnöke. Gunarason folyamatosan dolgoznak a megkezdett projektumokon: ilyen projektum a vízhálózat bevezetése a Mackó-sori tanyákra. Két éve 1070 méter hosszan fektettek le csöveket, tavaly pedig elérték az utolsó lakott tanyát is.