2021. március 7., vasárnap

Mađarski Nacionalni Savet je formirao svoje rukovodstvo

Edvina Erdedi je novi podpredsednik MNS-a, Aniko Jeras je predsednik Izvršnog odbora

Nakon 10 dana, u novom sastavu MNS je juče održao drugu redovnu sednicu. Na toj sednici je Edvina Erdedi, diplomirani pravnik, koja radi za list „Mađar So”, izabrana za podpredsednika manjinske samouprave, zatim su izglasali izmenu pravilnika MNS-a, a potom su izabrali članove izvršnog odbora i Aniko Jeras za predsednika odbora.

Magistar Jene Hajnal ( Mađarsko Zajedništvo), predsednik MNS-a, je predložio Edvinu Erdedi (MZ), rukovodioca pravne službe našeg lista, za podpredsednika manjinske samouprave. Samo u timu koji razmišlja kao jedan, može da se čini za mađarsku zajednicu - citirao je Jene Hajnal Edvinu Erdedi, zatim obrazlažući svoj predlog objasnio je: Edvina Erdedi je veoma mlada, ali sa dosadašnjim energičnim i odanim radom na izgrađivanju zajednice, dokazala je da je podobna za ovu poziciju.  Od ukupno 32 prisutnih, Edvina Erdedi je dobila 28 glasova podrške za potpredsednika.

-Moj dosadašnji rad karakteriše izdržljivost i savesnost. Sve dajem od sebe ako je to potrebno. U predstojećem periodu bih volela da detaljnije upoznam ovaj posao, da imam pred sobom kakve mogućnosti mi stoje na raspolaganju. Smatram posebno važnim, bavljenje životnim mogućnostima mladih vojvođanskih Mađara. Volela bih kada bi MNS mogao da im ponudi odgovarajuće perspektive, kako bi mogli da veruju u prednosti školovanja u svojoj zemlji, i da tu osnuju svoje porodice - izjavila je Edvina Erdedi posle polaganja zakletve.

Predstavnici Mađarskog Pokreta nisu podržali predlog da se Edvina Erdedi izabere za potpredsednika. Ferenc Žoldoš, predsednik Mađarskog Pokreta, je obrazložio da se ponekad na potpredsednika tokom vođenja sastanka svaljuje ozbiljan zadatak i smatra da u redovima Mađarskog Pokreta ima mnogo pogodnijih, zrelijih osoba za ovaj položaj. Reagujući na to, Jene Hajnal je objasnio: s obzirom da treba graditi budućnost, važno je uhodavati mlade.

PRAVILNIK JE MODIFIKOVAN

Modifikovali su pravilnik MNS-a. Prema rečima Jenea Hajnala u MNS-u je za modifikacijom minimalno bilo potrebno. Učesnici sednice su većinom glasova prihvatili pravilnik. Vezano za ovu tačku dnevnog reda, Ferenc Žoldoš je rekao da smatra neprihvatljivim da taj pravni akt omogućuje MNS-u da se sastanci vode u elektronskoj formi kao i to da savet bez diskusije prihvata predloge dnevnog reda.

ANIKO JERAS, PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

 U nastavku za predsednika Izvršnog odbora izabrana je Aniko Jeras, članovi Ibolja De Negri, David Lošonc, Ištvan Ernovac i Čaba Paško sa 27 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana. Izuzetan čovek sa izuzetnim osobinama - obrazlagao je Jene Hajnal kandidaturu Aniko Jeras, a vezano za članove je istakao kako njihov dosadašnji rad opravdava njihovo ponovno biranje da predstavljaju interese vojvođanskih Mađara.

Geza Kučera( Mađarski Pokret) je izrazio svoje nezadovoljstvo što je predsednik MNS-a u redove Izvršnog odbora isključivo predlagao članove Mađarskog Zajedništva. Prema njegovom mišljenju, trebalo je da poštuje volju glasača koji su 4. novembra glasali za listu Mađarskog Pokreta.

U svom odgovoru, Jene Hajnal se osvrnuo na rad MNS-a u prethodnom sastavu, i rekao da su neki članovi koji su se izdvojili iz Mađarskog Zajedništva i postali članovi Mađarskog Pokreta, ipak postali članovi MNS-a ali u poslednjih par godina od strane tih predstavnka nije bilo dobre volje. Umesto toga, iznutra su pokušali da ruše Nacionalni savet i zbog toga nema poverenja u njih.

„Sa izdajnicima neću i ne mogu da sarađujem” - istakao je Jene Hajnal.

Reagujući na to, Ferenc Žoldoš je rekao da predsednik MNS-a ne može nikoga da naziva izdajnikom. Nakon imenovanja, Aniko Jeras je za naš list izjavila da bi započet rad želela da nastavi na polju obrazovanja, kulture, informisanja, zatim na polju korišćenja zvaničnog jezika i pisma.

- Kao primer navodim molbe koje su pristigle od direktora škola, predškolskih ustanova, kao i molbe iz drugih oblasti u MNS-u. Zadaci su zadati, samo čekamo da se oformi novi sastav Izvršnog odbora. Ako je potrebno, više puta nedeljno ćemo se sastajati, jer doživljavamo kao prioritet da u roku odgovorimo na te molbe. Voleli bi da članovi naše zajednice osećaju da mogu da računaju na nas. Ovo će da se ogleda u svakoj našoj odluci – rekla je Aniko Jeras.

Mađarski Nacionalni Savet je zatim izglasao odluku o rokovima u postojećim odborima. Shodno tome, do 20. decembra mogu se predlagati članovi u odborima MNS-a. Do kraja godine, MNS će verovatno još jednom da se sastane. Na sastanku je Jene Hajnal najavio da će sa današnjim datumon Emil Lulić biti imenovan za rukovodioca kancelarije MNS-a.