2021. június 23., szerda

Hunor Kelemen: Niko ne želi da ukrade Erdelj

Prema Hunoru Kelemenu, rumunska braća nemaju razloga za brigu jer niko neće da ukrade Erdelj. Predsednik Demokratskog Saveza Mađara Rumunije je, u izjavi za Mediafix, objašnjavao nacrt zakona koji je predao vezano za Izjavu iz Đulafehervara, prihvaćenog pre sto godina, koji se odnosi na manjine.

Hunor Kelemen je izjavio: Mađari u Rumuniji su čekali na taj gest godinama, kada će ova Izjava biti uvrštena u zakone Rumunije. Videvši da se to neće dogoditi, sam je reagovao: ,,Prošlo je sto godina, posle čega jedna jaka i samouverena većina, i koja sa manjinama ima jedan korektan odnos, treba da se zamisli o tome šta se dešavalo. Ako je ova Izjava osnova za sjedinjenje, onda i tačke koje se odnose na manjine treba ozbiljno posmatrati“.

U novembru je savez izradio nacrt zakona, ali time nisu želeli ometati pripreme za rumunski praznik, pa su odlučili da prezentuju ovaj zakon posle prvog decembra. Nisu se usaglašavali ni sa kim, ali računaju na podršku nekih partija. Odnose većine-manjine ne treba dovoditi u vezu sa odnosom vlast-opozicija.

Na pitanje da li računa na nacionalističke reakcije, Kelemen je rekao: ako Mađari, osim tihog disanja, učine bilo kakav korak, odmah će biti onih koji će histerično reagovati.

,,Poručujem, rumunska braćo, nemojte se plašiti, niko ne želi da ukrade Erdelj! Jedna nacionalna manjina će biti lojalna državi u kojoj živi, ako ne oseti da joj je ugrožen nacionalni identitet“- izjavio je Hunor Kelemen.

Savez se i do sada trudio da vodi pragmatičnu politiku, i dalje će taj put da bira. Glasaće za onaj nacrte zakona, koje proceni da će biti korisni za društvo, i od strane vlasti i od strane opozicije.

Atila Korodi, član iste parije (RMDSZ) je bio manje optimističan. U svojoj izjavi smatra manje verovatnim da će parlament prihvatiti ovaj nacrt zakona u toj formi.

,,Znamo da je rumunsko društvo još veoma daleko od toga da bude otvoreno za ovakva pitanja. Međutim, naše procene su da su sve prilagodljiviji. Mađari iz Erdelja imaju za cilj da imaju jake političke predstavnike, da sruše zidove koji sprečavaju izgradnju sistema samoodređivanja zajednice“- rekao je Atila Korodi.