2021. október 20., szerda

Kuffervizit Temerinben

Hangulatos könyvbemutató az Ifjúsági Otthon nagytermében
Hangulatos könyvbemutató az Ifjúsági Otthon nagytermében

Hangulatos est keretében, amelyhez a zenei aláfestést a Szirmai Károly MME nemrégiben alakított tamburazenekara bordalok előadásával adta meg, mutatták be a hétvégén Csorba Béla nemrégiben megjelent könyvét, a Kuffervizitet (akik régen voltak katonák még emlékezhetnek rá, hogy esetenként átnézték, mi van a katona kufferében – ládájában. Innen ered a címet adó gondolattársítás – mi van a könyvben). A szerzővel Matuska Márton publicista beszélgetett.

A kiadvány két fejezetből áll. Az elsőben (Cetlik) temerini vonatkozású följegyzéseket közöl a szerző 1851-től 1918-ig krónika formában. Összefoglalja azokat a feljegyzéseket, amelyeket levéltárakban kutatva, régi újságokat lapozva cédulákra (cetlikre) felírt. Többnyire újságcikkekről, folyóiratokban megjelent publikációkról van szó, de néhány esetben olyan fontos, korabeli, ma már nehezen hozzáférhető kiadványokból is idéz, amelyek jobban érthetővé teszik a jelzett kort.

A kötet második részben elsősorban művelődéstörténeti vonatkozású írások találhatók, fontos temerini személyiségekről, akik már jórészt elfelejtődtek, részben pedig nem is voltak temeriniek, de kötődések fűzték őket a helységhez (Lukijan Mušicki, gróf Széchenyi István, Kováts Antal, Szirmai Károly, Irmédi-Molnár László, a Baranyi házaspár, Kothai Nándor, Sörös Imre, Illés Sándor, Sziveri János és mások). Ebben a részben olvashatók ismeretterjesztő írások is a különféle kulturális megmozdulásokról, a TAKT és a temerini táncház születéséről, ami egyben a vajdasági táncházmozgalom kezdeteinek első éveit is jelentette. Az írások többnyire a szerző tollából jelentek meg a helyi lapban.

A kötetet Ádám István szerkesztette, kiadója pedig a Temerini Újság és a TAKT. Megjelent az önkormányzat anyagi támogatásával. Készült a Temerini Újság nyomdájában.