2021. január 19., kedd

Borba meštana Stare Moravice za benzinsku pumpu

Sutra se stavlja lokot na benzinsku pumpu koja snabdeva selo i okolna mesta.

Lokalna samouprava Stare Moravice je obavestila građane o novostima vezano za zatvaranje pumpe. Neočekivano su objavili 18. oktobra da se zatvara stanica u selu, i to 1. novembra. Pre četiri godine takođe su hteli da zatvore pumpu, ali tadašnje rukovodstvo se dogovorilo sa NIS-om da ipak ostane. Nažalost, ovaj put privatno preduzeće nije pokazalo interesovanje za kompromis, zato su se meštani obratili direktno direktoru Kirilu Tjurdejevu vezano za ovu temu. Pismo su sastavili predstavnici pet sela, koje je predsednik opštine Gabor Kišlinder potpisao. 19. oktobra su predali molbu, na koju su 26. oktobra dobili odgovor od preduzeća, koje nikakvo konkretno rešenje ne nudi. Rukovodstvo sela je, između ostalog, iz izveštaja direktora preduzeća shvatilo da je jedan od razloga za zatvaranje i to što ističe rok dozvole za rad podzemnih bunkera, tako da bi to moralo da se zameni. Samouprava Stare Moravice je voljna da učini sve da nađu privatne investitore da bi izgradili novu benzinsku pumpu. Pored toga što je pumpa neophodna meštanima, drugi razlog je i to što će uskoro granični prelaz Bajmok-Bačalmaš biti otvoren po ceo dan, što je očekivano da će povećati saobraćaj vozila. Prema izjavi rukovodilaca mesta, jedan privatnik je bio voljan da prihvati posao, koji bi pored benzina i lož ulja obezbedio i auto gas.

I naš list se obratio pres službi Naftne Kompanije Srbije vezano za ovu temu 23.oktobra. Odgovor je stigao 26. oktobra, koji je bio veoma diplomatski. Objašnjavaju da je politika firme da se izgrađuju i obnavljaju one benzinske stanice od kojih ima profita, dok se zatvaraju one koje nemaju uslova za dalji razvoj i ekonomičan rad. Iz NIS-a objašnjavaju da ovaj proces traje već godinama i da su u Bačkoj mnoge pumpe obnovljene, kao što je slučaj u Subotici, Paliću, Somboru, Palanci. Zatim predlažu da se korisnici iz Stare Moravice ubuduće snabdevaju na najbližoj benzinskoj stanici NIS-a.