2021. január 25., hétfő

Tíz új utcanév Zentán

Ülésezett a községi képviselő-testület

Zenta (Illusztráció)
Zenta (Illusztráció)

A zentai községi képviselő-testület pénteki ülésén rendeletet hoztak több utca és út megnevezéséről, névadásáról. A Köztársasági Földméréstani Intézet Zenta község teljes területére vonatkozó tanulmányt készített, és ebben a dokumentumban nem kevesebb, mint 93 utca és 33 kisebb magános tanya vagy tanyacsoport elnevezését javasolta. Az önkormányzat munkacsoportot alakított, amely az érintett helyi közösségekkel együttműködve alapos vizsgálódás után javaslatot terjesztett elfogadásra a képviselő-testület elé.

Ezek szerint mindössze tíz utca és egy út hivatalos elnevezése indokolt, ugyanis a földhivatal nyilvántartása szerint ezek építkezési területeken találhatók, de nem voltak utcaként feltüntetve. A tanulmányban szerepelő többi 83 „utca” építkezési területen kívül fekszik, és azt a nevet viselik, amelyik körzethez, „reonhoz” tartoznak.

A zentai Kisrétben a dűlő megnevezés helyett a Fácán, Vadász, Barack és Sport utcaneveket hagyták jóvá, a város szélén (Kompetencia) található utak-utcák is nevet kaptak. Így vált hivatalossá a Gyevi út. Öt utca kapott hangzatos, politikai töltet nélküli elnevezést, ezek: a Pacsirta, a Fülemüle, a Juhász, a Pipacs és a Szalma utca.

Az új utcanevekkel kapcsolatban Predrag Popović képviselő több, a szerb nyelvi normákkal és grammatikával nem összeegyeztethető elnevezésre hívta fel a testület figyelmét. Például a Fácán utca szerb megfelelője nem lehet Fazanska, mint ahogyan az előterjesztésben szerepel, hanem Fazanova stb. Az észrevételeket a képviselők egyhangúlag elfogadták, és a szükséges módosításoknak a szövegbe iktatásával áldásukat, szavazatukat adták az utcák javasolt elnevezéseire.