„Nyugodtan szemlélheti...”

Herceg János akadémikus íróra emlékeztek Zomborban

tra

2018. május 12., 16:21

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

A doroszlói székhelyű Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért civil szervezet megemlékezést tartott Herceg János akadémikus író, szerkesztő, műfordító születésének 109. évfordulója alkalmából. Az író életművének tisztelői, barátai a zombori Szent Rókus temetőben lévő síremléknél gyűltek össze. A jelenlevőket L. Móger Tímea köszöntötte, Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva című legújabb verseskötetének Fehér Ferencre vonatkozó strófáival. A tájérzékeny szerzők és közvetlen környezetük szellemi közösségét taglaló felolvasások sorát Péter István, a Dunatáj Egyesülés elnöke folytatta, aki dr. Silling István néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár erre az alkalomra írt emlékező és elemző gondolatait tolmácsolta. Egyebek mellett elhangzott:

„Herceg János író 109. születésnapján egy olyan emlékezéssel tisztelgünk, amely rólunk, a Zombor köré telepedett magyarok népéletéről szól. S amíg tavaly az író által nagyra becsült szellemi hagyatékot méltattuk, idén a népélet más rétegeit is megemlítjük, például a Zombortól kissé távolabbi Bajmokot, Őrszállással és Csonoplyával együtt, amelyet tipikus háromnyelvű községként emleget az író, ahol ő »hibrid egység«-nek nevezte a német–magyar–bunyevác hatást a múlt századelő éveiben. (…) Bácskai néprajzkutatásunk hőskorába vezet vissza Herceg János nem egy feljegyzése, amellyel az általunk alig ismert, avagy ismeretlen személyekről, kezdeményezésekről szól az emlékezés és egyben a figyelemfelkeltés szándékával. A nyugat-bácskai magyarok folklórörökségével és néprajzi hagyományaival többször foglalkozott Herceg János. Elsősorban a három nyugat-bácskai magyar falu, Gombos, Doroszló és Kupuszina néprajzi hagyományvilágát ecseteli, mindig a megbecsülés és a ragaszkodás hangján. (…) Herceg János figyelő tekintete nyugodtan szemlélheti nyugat-bácskai magyarjainak lelkes és példamutató hagyományőrzését.”

A síron elhelyezte a kegyelet virágait a Dunatáj Egyesülés képviseletében Péter István, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Pelt Ilona és Pribilla Attila, a Magyar Nemzeti Tanács két tagja, Turkál Marianna és Szlákó József, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület nevében Mészáros László.

A megemlékezésen jelen voltak a doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola és a Kosztolányi Dezső Céltársulás Cserediákprogramjának doroszlói, mágocsi és szentlőrinci részvevői, továbbá a zombori Testvériség-Egység Általános Iskola tanulói. Ez utóbbi oktatási intézmény nyolcadikosai György Mária magyartanár vezetésével virágot hoztak, és Konc Lara szavalata hangzott el.

Az emlékezőket rövid fogadásra várta a Dunatáj Egyesülés a civil ernyőszervezet zombori irodájában.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége