A hódegyházi ménkű

Egy régen volt csillaghullás „igaz” története

Gergely József

2018. február 25., 15:14

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria 

A ménkű csapna belé! – szoktuk volt mondogatni mérgünkben, miközben nem is gondolunk arra, hogy mi is az a ménkű és mi volna, ha tényleg a derült égből becsapódna egy kődarab. Valami hasonló élményben lehetett része a már öt éve megboldogult hódegyházi Nagy Vilmos vadásznak, amikor idestova harminc évvel ezelőtt egy nyár végi, augusztusi napon a szülőfaluja határában, valahol fél úton Hódegyháza és a lebontott Terján falu között, puskával a vállán őrizte a galamboktól a szövetkezet napraforgóját. Emberünk igencsak meglepődhetett, amikor a közelben egy, a levegőben süvítve, fütyülve száguldó kődarab csapódott a földbe.

Annus néni (Gergely József felvétele)

Annus néni (Gergely József felvétele)

A ménkű csapott le akkor. Legalábbis ezt mesélte a fegyveres őrző-védő szolgálatból hazaérve a feleségének, Annus néninek, és egy néhány centiméteres, csillogó kődarabot mutatott neki, ami állítólag a földbe fúródott meteoritból származott:

– Ez igaz volt, nem csak úgy mondják – kezdte a meteorit-becsapódás történetét Annus néni. Még a nyolcvanas években történt, ezt onnan tudom, hogy a Vilmos férjem 85-ben volt beteg, az eset pedig még ennek előtte néhány évvel történt. Traktorista volt a szövetkezetben, de mivel vadász is volt, az igazgató megbízta, hogy őrizze a „tényérricát” a falutól északra, a Terján felé elterülő földeken, mert a sok galamb, meg vadgerlék, amikre az olaszok is előszeretettel vadásztak, igencsak tizedelték a „tényérricát”.

Már esteledett, amikor hazaért a férjem a „tényérrica” őrzéséből és a markában szorongatott valami kődarabot. Két darabot talált a lukban, ahova becsapódott az égből lezuhanó kő, amely, mint mondta, még sütött, amikor odament, hogy megnézze, mi volt az, ami lezuhant az égből. Amikor a kő ütötte lukba benyúlt, ki tudta tapintani, hogy van még ott több meteoritdarab is. Meteorit volt, ha már az égből suhant le.

Tóth Attila (Gergely József felvétele)

Tóth Attila (Gergely József felvétele)

Horváth József (Gergely József felvétele)

Horváth József (Gergely József felvétele)

Vilmos nem egyedül volt akkor, a közelben egy juhász legeltette az állatait. Talán szentmiklósi lehetett a juhászember, de nem emlékszek, hogy említette volna a nevét, hogy ki volt vele, amikor a meteorit fütyülve az égből lecsapott a közelükben. Még világos nappal, délután volt, amikor a furcsa eset történt. A férjem a meteorit darabjaiból adott a munkatársai közül a Horváth Jóskának, meg a szövetkezet igazgatójának, a két éve elhunyt Tóth Károlynak is – emlékezett vissza a nem mindennapi esetre Annus néni. Elmondta még, hogy az esetnek híre ment a faluban, és sokáig beszéltek róla az emberek, hogy hová és mekkora ménkű csapott le a falu határában. Szájról szájra terjedt a történet, mint a népmese, és már azt mesélték, hogy szakajtó nagyságú meteorit zuhant le, nagy por és füst kavargott az izzó kődarab nyomában, amelyre, amikor rápisáltak, csak úgy sercegett. Mindez azonban csak szóbeszéd, a hódegyházi ménkű nem lehetett nagyobb egy gyermek öklénél.

Annus néni szomszédságában lakik Tóth Károly fiatalabbik fia, Tóth Attila, aki földdel vergődik meg jószágokat tart. Nála sikerrel kopogtattunk meteorit-ügyben, mert a mai napig megőrizte azt a furcsa, a törés mentén élénken csillogó kődarabkát, amit annak idején Nagy Vilmos adott az apjának. Attiláék egy porcelán díszhal szájában tartják ma is a különleges ereklyét.

– Amikor az eset történt a nyolcvanas években, én még fiatal gyerek voltam, de élénken emlékszem rá, amikor az apám mutatta a markában, hogy micsoda ritka kődarab, meteorit hullott le a szövetkezet napraforgóföldjére. Vilmos bácsi különben nagy mesélő volt, nagy feneket kerített a történetnek. Füstölt, fütyült, lángolt és világított, majd hatalmas robajjal csapódott be a kődarab a földbe, csak úgy porzott a környék és mély lukat ütött a talajba – adta elő a történetet.

A szövetkezetben hitték is meg nem is, amit a Vilmos bácsi mesélt. Néhány napra a történtek után, amikor este szokás szerint iszogattak a hodicsi bódé előtt, öten-hatan felkerekedtek és kimentek motorbiciklikkel a határba, hogy a Vilmos mutassa meg nekik, hogy hova csapott le a ménkű, mert ők addig bizony nem hiszik el az előadott meséjét. A sötét éjszaka ellenére csakhamar meg is találták a becsapódás helyszínét, de már nem volt benne semmi kőre emlékeztető, meglehet, hogy a Vilmos bácsival együtt a közelben legeltető juhász szedte össze a megmaradt meteoritdarabokat, ezt már több évtized távlatából nehéz lenne kideríteni – mondta Attila, aki továbbra is őrzi a hódegyházi hullócsillag egy darabkáját.

A meteoritból kapott Horváth Jóska bácsi is, aki ugyancsak traktoristaként dolgozott a szövetkezetben, munkatársak voltak a Vilmossal.

– Napraforgó-éréskor, augusztus közepe volt a napraforgó-őrzés ideje, amikor a meteorit becsapódott. A napraforgó puskás őrzése nem volt igazán hatékony, mert a puskalövéstől a galambok átszálltak a parcella másik végébe és mehetett utánuk újra a vadász.

Az egykori 12 méter széles Csanádi út mentén őrizte Vilmos barátunk a napraforgót és az arra legeltető juhásszal beszélgetett, amikor nagy robajjal becsapódott a földbe a meteorit, legalábbis ezt a történetet tudtuk leszűrni Vilmos elbeszéléséből. A meteorit méretéről megoszlanak a vélemények, hogy mekkora is lehetett. Amikor néhány napra rá az esti borozgatás közben újra szóba került a meteorit, hatan, köztük a Vilmos is, felültünk a kéznél lévő három motorbiciklire és kimentünk a helyszínre, hogy mutassa már meg, hol csapott le a ménkű. A motorok lámpafényében megtaláltuk a becsapódás helyét, ami lehetett olyan szalmahordó kosár nagyságú kisebbfajta kráter. Már nem volt benne kő vagy más törmelék. Ettől kezdve tovább már senki sem kételkedett a meteorit-becsapódás hitelességében.

Én is kaptam a Vilmostól egy darabka meteoritkövet, és én úgy tudom, hogy egy tégladarabbal tört le belőle kisebb darabokat. Sajnos az én kövem elkeveredett az idők folyamán. A gyerekeim is játszottak vele, az iskolába is elvitték mutogatni, végül elkallódott – mondta Horváth gazda.

A Föld felszínét elérő meteoritok 95 százaléka kőmeteorit, melyek törésvonala mentén tömör kő vagy fényes fém és kő keveréke látható. A kőmeteoritnak ez a leírása tökéletesen ráillik a hódegyházi meteoritra, amelynek letört darabja fényes csillogású részecskék (szilikátok) és kő keverékét mutatja. Jó lenne, ha hozzáértő szakemberek vizsgálhatnák meg a kőzet összetételét, akik nagy valószínűséggel eldönthetnék, hogy valóban meteorit hullott-e alá az égből Hódegyháza határában.

A hódegyházi ménkű egy darabja (Gergely József felvétele)

A hódegyházi ménkű egy darabja (Gergely József felvétele)

Évente mintegy félezer üveggolyótól kosárlabda nagyságúig terjedő meteorit hullik le a Föld felszínére, de közülük csak kevés kerül emberi kézre. A talajt érő meteoritok összetételük alapján három csoportba sorolhatók: a kőmeteoritok (94,6%) szilikát ásványokból állnak; a vasmeteoritok (4,4%) vas-nikkel alapúak, és vannak még kő-vas meteoritok (1,0%). A szilikátok nem mások, mint a szilícium vegyületei, ezek csillognak a meteorit törésvonalán.

SZENT LŐRINC KÖNNYEI

Augusztus első felében az éjszakai égbolton gyakran látni felvillanó fényes csíkokat, amint a Perseidák néven ismert meteorfelhő apró darabjai elégnek a légkörben. Ez a legismertebb, fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj. A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik.

METEOR = HULLÓCSILLAG

A görög eredetű meteor jelentése: ég és föld között lebegő. Valóban, a meteorok (hullócsillagok) azok a világűrben keringő porszemek, amelyek a Föld légkörébe érve felizzanak és az esetek többségében teljesen elégnek. Csak az elégő por- és törmelékszemcsék neve a meteor. Az űrben keringő darabkák megnevezése a meteorid, és csak a Földre hulló darabok a meteoritok.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége