2022. január 19., szerda

Zrenjanin, Becskerek vagy Petrovgrad?

Nagybecskereken a nemrég Petrovgrad néven megalakult egyesület fő céljául a város hivatalos nevének a megváltoztatását tűzte ki, vagyis, hogy a legnagyobb bánáti város Žarko Zrenjanin néphős neve helyett kapja vissza a Petrovgrad nevet, melyet 1936-tól a második világháború kezdetéig, illetve annak végén viselt.

A Béga Nagybecskereknél (wikimedia.org)
A Béga Nagybecskereknél (wikimedia.org)

Az egyesülethez, amelynek elnöke Budimir Jovanović magánvállalkozó, tizenkét szervezet csatlakozott, köztük a Svetosavlje, a Matica srpska barátainak Egyesülete, a Svetozar Miletić szerb mozgalom és mások.

Az egyesület közleménye szerint „eljött az ideje annak, hogy nyilvános vitát nyissanak, és konkrét lépéseket is tegyenek annak céljából, hogy a város visszakapja a korábbi nevét, melyet ideológiai okokból, politikai dekrétummal változtattak meg”.

A Közép-Bánátot fedő egyesület további céljai közé sorolja a szerb kulturális és történelmi örökség védelmét, valamint a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód megőrzését.

Nagybecskereken a múlt század kilencvenes éveinek a kezdetén már volt egy hasonló kezdeményezés, melynek a zászlóvivője a Szerb Megújhodási Mozgalom volt. Akkor azonban ez a kezdeményezés nem kapta meg a polgároktól a kellő támogatást. A mozgalomnak végül annyit sikerült elérni, hogy a város főterére visszaállították Péter szerb királynak a lovas szobrát. A későbbiek folyamán is lehetett hallani városnév-változtatási kezdeményezésekről, de mindegyik csak elméleti szinten maradt.

A legújabb kezdeményezés fejtegetőinek a többsége ellenzi a város nevének a megváltoztatását. Leginkább azt kifogásolják, hogy a Béga-menti város alig egy évtizedig viselte a Petrovgrad nevet, előtte pedig – évszázadokon keresztül – Becskerek, illetve Nagybecskerek volt. Ha a kezdeményezők annyira változtatni akarnak, akkor ezt a tényt is figyelembe vehetnék. De olyanok is vannak, akik egy ilyen névváltoztatás anyagi kiadásait (dokumentumok újbóli kiadásai) hangoztatják, ami végső soron majd a város polgárainak a terhére menne.