Költségvetés-átütemezés, vízellátás, szennyvízelvezetés

Ülésezett a topolyai községi képviselő-testület

H. E.

2016. december 6., 12:29 >> 2016. december 6., 13:29

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Idén harmadszor módosították a községi költségvetést Topolyán. Négy százalékkal növekedett a büdzsé. A Telekrendezési Közvállalat státusza megváltozik, a jövőben nem lesz közvetlen felhasználója a költségvetésnek. A törvénnyel összhangban határozat született a vízszolgáltatás, a szennyvíz-elvezetés és a temetkezési szolgáltatások módosításáról Topolya község területén.

Szavazatszámlálás a tegnapi képviselő-testületi ülésen (Herceg Elizabetta felvétele)

Szavazatszámlálás a tegnapi képviselő-testületi ülésen (Herceg Elizabetta felvétele)

Saša Srdić, a topolyai községi képviselő-testület elnöke húsz napirendi pontot terjesztett elő a testület ötödik összejövetelére, s ezeket nagyobb viták nélkül, szavazattöbbséggel viszonylag gyors egymásutánban elfogadták a testület tagjai. Az ülést 35 képviselő részvételével tartották meg. Három képviselő, mgr. Jasmina Zimonjić, Nagy Ottó és Csorba Ottó mandátuma megszűnéséről fogadtak el hazátozatot, a testület titkára, Nikolovics Elza felmentéséről is végzés született, ő nyugdíjasként a továbbiakban megbízott titkárként látja el teendőit.

Fekete Ildikó, az önkormányzat pénzügyi osztályvezetője Topolya 2016. évi községi költségvetésének az átütemezéséről tájékoztatta a testületet, majd az ülést követően a sajtó képviselőinek szólva elmondta:

-A költségvetés az előző kerethez képest durván négy százalékkal, egymilliárdszázkétmillió dinárra növekedett. Hogyha beleszámítjuk a tavalyról áthozott eszközöket, akkot egymilliárdháromszázötvenmilliót tesz ki a költségvetés. Egyes bevételek nagyobb mértékben valósultak meg, mint ahogyan azt terzveztük előzőleg, és ez is az egyik oka a költségvetés módosításának.

 A vonatkozó törvénnyel összhangban határozati javaslat született a vízellátásról a község területén, a szenny- és a csapadékvíz elvezetéséről, valamint a temetőrendezéssel és a szükséges szolgáltatásokkal kacsolatos kommunális tevékenységek végzéséről, melyeket a Komgrad Közvállalat fog végezni az egész község területén, valamint a Telekrendezési Közvállalat státuszának megváltozásáról is.

Az ellenzék soraiból az említett napirendi pontok kapcsán több észrevétel is elhangzott. Vékony Károly (VSZL) is azt hagsúlyozta, hogy a törvényes kereteket be kell tartani, a központosítás viszont problémákat hozhat magával. A helyi közösségekben jól megoldották ezeket a szolgáltatásokat.

Törvény kötelezi az önkormányzatot a Telekrendezési Közvállalat státuszának a megváltoztatására és a kommunális tevékenység szabályozására is – hangsúlyozta

Kislinder Gábor polgármester.

– Azokat az eszközöket, amit a falvak valósítanak meg, ők tervezik, mi beletesszük a tervbe, a községi képviselő-testület ülésén elfogadjuk, és így költjük el a költségvetési pénzt. Ez így lesz mindaddig, amíg a Komgrad át nem tudja teljes egészében venni ezeket a tevékenységeket, addig pedig a helyi közösségek támogatják ezeket a dolgokat, amiket meg kell tenni a falvakban.

A Komgrad Közművesítési, Lakásügyi és Építési Közvállalat felügyelőbizottságának eddigi tagjait felmentették, helyükre az alapító soraiból Nemanja Simović testnevelástanárt nevezték ki elnöknek, Mánity István okleveles közgazdászt tagnak, a dolgozók soraiból pedig Nada Bošnjak okleveles jogász lett a felügyelőbizottság tagja.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége