2021. április 22., csütörtök

Pozicija lista Mađar so na karti Evrope

Nakon što se Mađar so uključio u organizaciju MIDAS-Evropske asocijacije dnevnih listova na jezicima manjina, stvorili su se uslovi da list otvori novo poglavlje u svom razvoju

U Evropi 50 miliona njenih građana živi kao pripadnici manjine, što je veoma ozbiljan broj ukoliko se uzme u obzir broj ukupnog stanovništva Rvrope. Bojan Brezigar, koji je trenutno predsednik upravnog odbora lista Primorskega dnevnika, koji se objavljuje u Italiji na slovenačkom jeziku, je pre 15 godina predložio da se manjinski listovi organizuju u savez koji bi mogao da predstavlja interese ove medijske grupe. Pod krilima ovog skupa se danas objavljuje oko pola miliona štampanih novina, svakodnevno, među kojima su između ostalih listovi Mađara iz Rumunije, Šveđana iz Finske, Poljaka iz Litvanije, Katalana i Baskijaca iz Španije, Slovenaca iz Italije, Italijana iz Hrvatske i Slovenije, Mađara iz Slovačke, Danaca iz Nemačke i Lužičkih Srba iz Nemačke.

Foto: Sonja Finholm
Foto: Sonja Finholm

Ovi listovi, bez obzira na materijalne uslove pod kojima su formirani, uvek imaju isti prvenstveni cilj, a to je da se trude da sačuvaju jezički i kulturni identitet zajednice koju oslovljavaju. Sa svojim postojanjem organizacija MIDAS pozaljmjuje osećaj sigurnosti ovim izdanjima i poručuje: „Nismo sami“.

Dnevni tiraž manjinskih listova koji su se priključili organizaciji se danas kreće između 3.000 i 50.000, nedeljno se objavljuju od 3 do 7 puta, u ful koloru, u crno-beloj tehnici ili u kombinaciji istih. Ni jedan od listova okupljenih u MIDAS-u nije mlađi od 40 godina, a najstariji je osnovan pre 135 godina. Možemo reći da je Mađar so, u pogledu kapaciteta, nivoa i tradicije, negde na sredini rang-liste članstva. Karakteristike koje označavaju razvoj manjinskih dnvenih listova sa jakim privrednim potencijalom svakako određuju dodatne usluge razvijene unutar kuće - formiranje internet-stranica koje okupljaju čitalačku publiku određenog kruga interesovanja ima značajnu ulogu u razvoju ovih listova. Ukratko, susrećemo se sa neophodnom sposobnosti da se u vremenu promena menja i tržište medija.

Sa postojanjem manjinskih evropskih medija i sa potpunim shvatanjem prave slike Stari kontinent je postao zreo, poput dobrog kapetana na olujnom moru promena. Ima odličnu šansu za uspešnu plovidbu jer znamo da se dobar kapetan ne kuje na mirnom moru.