2021. július 28., szerda

Angyalok találkozása

Kontra Ferenc átvette a Herceg-díjat

(F. Cirkl Zsuzsa fotója)
(F. Cirkl Zsuzsa fotója)

A zombori Berta Ferenc Zsebszínház sorrendben 191. Találkozásain, amely egyben a Dunatáji Herceg János Napok 2015 záró rendezvénye is volt, átadták az idei Herceg János Irodalmi Díjat. A nyertest, Kontra Ferencet hárman is faggatták regényeiről, Beke Ottó, dr. Samu János Vilmos, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar oktatói, és Fekete J. József, a Zsebszínház elnöke.

Az oklevél mellett a díj részét képezte egy olajfestmény is, amelyet a helyszínen, a közönség szeme láttára készített el Milorad Rađenović, a ’76-os Képzőművészeti Csoport elnöke, aki gazdag rajztárlatot is bemutatott, Boban Galetin üveges pedig nyomban be is rámázta, így a Duna kiskőszegi oldalát ábrázoló tájképet a kitüntetett mindössze hatvan perc eltelte után már magával is vihette.

A faggatós műsorban Beke Ottó kérdésére, amelyben az idegenség létállapota, a határszituáció és a pozitív regionalizmus összefüggéseit firtatta, a következőket válaszolta a kitüntetett író:

– Jó, ha az ember idejekorán tudatosítja, hogy az ő identitása az idegenség, mert akkor jól érzi magát az átmeneti helyzetekben, amelyek végtére is fölszabadultságot teremtenek. A művészet az, ami már réges-régen a határok fölé emelkedett, és nem kell traumát okoznia annak a ténynek, hogy léteznek határok.

Samu János Vilmos hangsúlyozta, hogy az ő irodalomfölfogása nem szerzőközpontú, ám az ünnepelt esetében nem lehet eltekinteni egy életrajzi adaléktól.

– Nem szabad elfelejteni, hogy Kontra Ferenc amellett, hogy író, szerkesztő is. Nem túlzás azt mondani, hogy az itt jelen lévő kritikusok, legalábbis Ottó és én, a fiatalabb nemzedék az ő köpönyege alól bújtunk ki. A Kilátóban végzett szerkesztői munkája emblemetikus figurájává avatja őt, hiszen a vajdasági magyar irodalomban a szabadság, a kísérletezés, a különböző stílusirányoknak a közönség előtti kipróbálása csakis ebben a lapban történhetett, és történhet meg a mai napig is – értékelte dr. Samu, aki a határok fölszabadító hatásával szemben arra mutatott rá, hogy a Kontra által megjelenített egzisztenciális vagy geopolitikai határszituációk mindig nyomasztó hangulatú epikát produkálnak, a felszabadultság voltaképpen az Angyalok regénye lapjain bontakozik ki.

A beszélgetés során külön hangsúlyt nyert a szöveg identitásának kérdése, az, hogy egyes műveknek bár két szövegváltozata is létezik, így a Drávaszögi keresztek első és húsz évvel későbbi, egy fejezettel kibővített kiadása, amelyek közül mindhárom kritikus egybehangzóan az elsőt tartja előbbre, illetve az Idegen című regénytrilógiát. Ebben a szerző három korábban önállóan megjelent művét, a Gimnazistákat, a Farkasok óráját és a Wien a síneken túl címűt írta át úgy, hogy egymáshoz csiszolódjanak.

– Nyilvánvaló, hogy ez a trilógia után egy nagyon nagy pont került az életmű eddigi szakaszának végére. Ami ezután következik, az stílusában, eljárásaiban más, számít az olvasó rejtvényfejtési képességére, intelligenciájára. Nem én vagyok már annyira fontos az Angyalok regényében, mint amilyen fontos voltam a trilógia során – hallottuk a szerzőtől.

A rendezvény során szóba került, hogy az Angyalok regénye előtt néhány hónappal Fekete J. József tollából (Mihályi Czobor név alatt) megjelent az Angyalok rozettája című könyv, amivel kapcsolatosan mindkét szerző kifejtette az angyalok és démonok iránti kötődését, de a közönség Beke Ottó azon kérdésére, hogy miért váltak annyira fontosnak 2014-ben az angyalok a vajdasági magyar irodalomban, hogy két könyv is készült róluk, voltaképpen nem kapott választ, hiszen két szerzői szándékról van szó, nem pedig általános jelenségről.

A díjátadást követően Fekete J. József virággal köszöntötte dr. Toldi Évát, a Herceg-díj első kitüntetettjét. Rajta kívül még dr. Csányi Erzsébet és Fekete J. József részesült ebben az elismerésben, amíg a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület volt a díj alapítója, majd miután a Zsebszínház átvette az alapítói jogot: dr. Silling István, Sándor Zoltán, Bogdán József, Csík Mónika, Gobby Fehér Gyula.

Ez alkalommal se maradt el a Zsebszínház Kisegyüttesének muzsikája, se a műsort követő hangulatos pogácsázás és poharazgatás.