2021. május 14., péntek

A civil szerevezetek és a demokratikus társadalom fejlődése

Tanácsadó konferenciát tartottak a Tartományi Képviselőházban

A Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság Projektciklus igazgatása elnevezéssel tegnap tanácsadó konferenciát szervezett a Tartományi Képviselőházban. A tanácskozás kitért a civil szervezetek céljainak meghatározására, technikai és pénzügyi feladataik elvégzésére és a pályázatokon való részévételre. A civil szervezetek képviselői ismeretszerzési és projektumtervezési tapasztalataikat is megosztották a konferencián.

– A tartományi titkárság és a tartományi kormány egyaránt együttműködik a civil szervezetekkel. A sikeres kapcsolattartás egyik meghatározó eleme a tanácsadó konferenciák megszervezése, ezeken kölcsönösen meghallgatjuk egymás véleményét, megvitatjuk a civil szervezetek nehézségeit – nyilatkozta Vesna Piperski Tucakov tartományi régióközi, együttműködési és helyi önkormányzati titkárhelyettes.
Vesna Piperski Tucakov a bevezető beszéde után előadást tartott a civil szervezetek céljainak meghatározásáról és programjaik finanszírozásáról. Ezt követően Zorica Rašković, a Civil Szervezetek Technikai Támogatása (TACSO) európai uniós projektumszervezet szerbiai irodájának tanácsadója szólalt fel:
– A TACSO 2009-ben alakult meg, és Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország civil szervezeteinek a támogatásával foglalkozik. Az említett országok az európai uniós csatlakozási, illetve társulási folyamatok különböző szintjein vannak. A civil szervezetek megerősítése fontos a demokratikus társadalom fejlődésében. A TACSO ezeknek a szervezeteknek különféle képzéseket szervez, elsősorban a törvényhozás, az előírások és azok gyakorlati alkalmazása terén – részletezte Rašković.
Maja Paković szakmunkatárs a civil szervezetek pályázási eljárásairól és a projektumjavaslatok során elkövetett leggyakoribb hibákról tartott előadást, Olga Knežević önálló szakmunkatárs pedig a projektumok költségvetési tervezéséről és pénzügyi jelentéseiről beszélt a konferencián. Végezetül Marija Belić Bibin szakmunkatárs a projktumok vizuális identitásáról tartott beszámolót.