2024. június 20., csütörtök
LOKALNI IZBORI I IZBORI ZA EP 2024

Samo složne zajednice imaju budućnost

SVM u predizbornoj kampanji u Skorenovcu

Lepo je videti i osetiti da ovde postoji zajednica koja je uradila mnogo, ali može još mnogo više, istakao je Jožef Mađar, ambasador Mađarske u Beogradu, prilikom posete Skorenovcu, kada je zajedno sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, obišao Rimokatoličku crkvu Svetog Stefana Kralja, posetio ovdašnju zavičajnu kuću, pogledao Sekelj-kapiju, a u lokalnoj Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin” upoznao se sa stanjem škole, kao i sa teškoćama i težnjama sela za očuvanje mađarskog identiteta.

– Ovde postoji takvo istorijsko bogatstvo koje su jos Sekelji iz Bukovine doneli sa sobom, a to im omogućava da pored državne zastave ističu i mađarsku zastavu i zastavu Sekelja. Nije tako svuda, pa ni u zemlji odakle dolaze i sami Sekelji, istakao je ambasador, a potom konstatovao da to nije dobro. Postavio je pitanje da li nam treba jedna takva država, jedna takva Evropa?

– Želimo Evropu u kojoj možemo da sačuvamo tradiciju, jezik i identitet, izjavio je Jožef Mađar, ističući da on i državni sekretari SVM-a, Emeše Lalić Urban i Jožef Kerekeš, kao i potpredsednica narodne skupštine, Elvira Kovač, posetili su Skorenovac da zajedno pokušaju da ojačaju zajednicu, da ojačaju svest zašto je dobro biti Mađar u Banatu, Bačkoj, a takođe i na najjužnijoj tački Banata. Prema njegovim rečima, složna zajednica ima budućnost.

– Uskoro ovdašnje Mađare čeka još jedno izborno nadmetanje i zamolio bih da u prvoj i drugoj nedelji juna prihvate svoje sudbine i da oni sa pravom glasa iskoriste svoje pravo glasa, rekao je ambasador.

Elvira Kovač je u svom govoru istakla da SVM želi da radi zajedno sa Srpskom naprednom strankom na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou vlasti, ali bi bilo veoma važno da je SVM što više prisutna u opštinama, jer samo preko njih može da se ostvari zastupanje mađarskih interesa. Zamolila je prisutne da 2. juna zaokruže broj dva na glasačkom listiću. Ona je rekla da će uskoro građani sa dvojnim državljanstvom dobiti koverte, preko kojih mogu da učestvuju na izborima za Evropski parlament. Ona je zamolila građane da tokom glasanja glasaju za Fides-KDNP, podržavajući tako mirovnu politiku koju vodi Fides.