2024. április 18., csütörtök

Objavljeni su tradicionalni konkursi nacionalnog saveta

Organizacije i ustanove se mogu prijaviti na ove konkurse do 18. aprila

Izvršni odbor Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine objavio je u petak sedam konkursa za civilne organizacije, mikroregionalne medije i obrazovne institucije, ali su objavljeni i pozivi za podnošenje konkursnih predloga iz oblasti kulture. Ovo su popularni konkursi, i poslednjih godina mnogi su iskoristili ove mogućnosti koje nudi nacionalni savet, naglasio je na konferenciji za novinare Arpad Fremond, predsednik nacionalnog saveta. Kako je istakao, zainteresovani se mogu prijaviti do 18. aprila, a odluke će biti donesene do sredine maja. Konkursne aktivnosti po ovim konkursima se mogu sprovoditi tokom cele godine, a oni koji su već eventualno organizovali neku manifestaciju početkom godine, mogu isto da iskoriste ovu mogućnost, rekao je Arpad Fremond.

– Na konkursu upućenom organizacijama civilnog društva koje se bave nekulturnim aktivnostima, može se tražiti podrška za nabavku opreme, za finansiranje troškova poslovanja i za organizaciju programa. Ukupan iznos je 2.250 miliona dinara, svaka organizacija može da konkuriše na iznos od 30.000 do 80.000 dinara. Na konkurs za informisanje za mikororegionalne medije se mogu prijaviti pravna lica koja pružaju informacije na mađarskom jeziku za podršku za nabavku opreme i za troškove proizvodnje informacionog sadržaja. Ukupan iznos po ovom konkursu je 900.000 dinara, a svaki podnosilac zahteva može da traži iznos od 30.000 do 75.000 dinara, objasnio je predsednik nacionalnog saveta.

– U oblasti obrazovanja raspisali smo dva konkursa, onu za osnovne škole od posebnog značaja za nacionalni savet, i za one osnovne škole, koje nisu od posebnog značaja. Ovaj poslednji smo objavili za one ustanove u kojima se obrazovanje odvija i na mađarskom jeziku, ali koje nisu od posebnog značaja sa stanovišta obrazovanja mađarske nacionalne manjine, a prvi za one koje su od posebnog značaja sa stanovišta obrazovanja mađarske nacionalne manjine, odnosno u kojem se obrazovanje većinom, ili isključivo odvija na mađarskom jeziku. Ukupan iznos raspisanog konkursa za osnovne škole od posebnog značaja je 2,7 miliona dinara, a za one, koji nisu od posebnog značaja, 1,8 miliona dinara. Objavljena su i 3 konkursa iz oblasti kulture. Jedan od njih je konkurs za opštu kulturu, sa ukupnim iznosom od 2,7 miliona dinara. Na ovom konkursu mogu konkurisati amaterska kulturna društva i kulturne organizacije za nabavku opreme, finansiranje troškova poslovanja i organizaciju programa. Drugi konkurs za kulturu se tiče organizacije manifestacija od posebnog značaja, a ukupan iznos je 1,8 miliona dinara. Ukupan iznos na konkursu za organizaciju tradicionalnih manifestacija za očuvanje nacionalnog identiteta je takođe 1,8 miliona dinara, a tu se može prijaviti za nabavku opreme, finansiranje troškova poslovanja i finansiranje organizacionih troškova, objasnio je Arpad Fremond.

Predsednik nacionalnog saveta je u nastavku najavio, da će konkurs za nostrifikaciju diploma biti objavljen sledeće nedelje. Ranije je ovaj konkurs bio otvoren tokom cele godine, ali će ove godine poziv biti objavljen dva puta. U okviru konkursa, koji će biti objavljen sledeće nedelje, zainteresovani mogu konkurisati za nepovratna sredstva do 30. juna, a potom će, prema planovima, isti konkurs ponovo biti raspisan u drugoj polovini godine. Izmena se sprovodi sa ciljem da oni koji su već nostrifikovali diplome što pre dobiju ova sredstva, naglasio je Arpad Fremond.

Arpad Fremond (Fotograf: Edvard Molnar)

Arpad Fremond (Fotograf: Edvard Molnar)

Predsednik nacionalnog saveta je najavio da će spisak manifestacija od posebnog značaja biti ažuriran na sednici Odbora za kulturu sledeće nedelje. Odgovarajući na pitanje našeg lista o svrsi ovoga, on je objasnio: s vremena na vreme je neophodno izvršiti kontrolu manifestacija koji su klasifikovani kao manifestacije od posebnog značaja. Ne treba zaboraviti da je kulturna strategija u pripremi, istraživanje je već počelo, naglasio je on. On je istakao, da je, uzimajući u obzir sve ovo, zadatak novog sastava nacionalnog saveta da ispita za koje je manifestacije interesovanje možda izgubilo, a koje su one manifestacije, koje bi možda trebalo proglasiti manifestacijama od posebnog značaja. Sa ove tačke gledišta, sastanci Odbora za kulturu su do sada bili prilično dinamični, primetio je Arpad Fremond.

– Smatram da se u vezi sa tim formulišu mnoge nove ideje, a ideje imaju i članovi odbora. Organizovali smo i komemoraciju grofu Andrašu Hadiku na predlog koji je dat na sednici Odbora za kulturu. Podržavamo sve inicijative na lokalnom nivou. Verujem da će nakon što odbor razmotri ove manifestacije, biti moguće utvrditi one od posebnog značaja, a kasnije ćemo ih uvrstiti u strategiju. Što se tiče strategija informisanja i obrazovanja, nadam se da ćemo moći da počnemo javnu rasprava negde u aprilu, a najkasnije početkom maja, objasnio je Arpad Fremond.

Na konferenciji za novinare otkriveno je i da će sledeća sednica nacionalnog saveta najverovatnije biti održana 31. marta. Na dnevnom redu će, prema planovima, biti i rebalans budžeta.

- Upravo je napravljen pravilnik na osnovu kojih ministarstvo može da izdvoji novac iz republičkog budžeta nacionalnim savetima. Verujemo da će nacionalni savet dobiti više novca nego ranije, rekao je Arpad Fremond.

Nyitókép: (Fotograf: Edvard Molnar)