2024. június 17., hétfő

A zentai kórháznak maradnia kell!

A politikum egységesen lép fel a tervezett központosítás ellen

Alaposan felborzolta Zentán a kedélyeket az a Délhír portálon közölt cikk, amely a szerbiai Egészségügyi Minisztérium átfogó reformtervezetét elemezgeti. A bulvárhírportál szerint a jelenlegi egészségügyi rendszer átszervezését célzó tervezet legnagyobb vesztese a vajdasági magyarság lehet, hiszen az átszervezés érintené a Zentai Közkórház, illetve az adai, csókai, magyarkanizsai és a törökkanizsai egészségház munkáját is. A portál munkatársai tudni vélik, hogy a tervezet értelmében átminősítenék a zentai kórházat, ahol egyes osztályokat megszüntetnének, és azokat Nagykikindára helyeznék át. Így tudomásuk szerint a rákos betegek számára fenntartott onkológiai osztály is megszűnne Zentán, de a helyzet ennél sokkal drasztikusabb is lehet, hiszen a tervezet bekebelezésről és összeolvasztásról szól. Vagyis a zentai kórházat beolvasztanák a nagykikindai intézménybe, létrehozva egy észak-bánáti ellátóközpontot, amelyhez csatlakozna az összes környékbeli egészségház is.

A tervezettel kapcsolatban Juhász Attila, a zentai önkormányzat községi tanácsának tagja úgy fogalmazott, időről időre visszatérő téma, hogy racionalizáció címszó alatt egyfajta átszervezési programban Zentát bizonyos elképzelések a háttérbe próbálják szorítani, de a mindenkori önkormányzat mindig odafigyelt és reagált ezekre.

– Ahogyan a kilencvenes évek folyamán, a miloševići időszakban is időben reagáltunk, és a kórházunk itt van, ugyanúgy a kétezres év utáni időszakban is odafigyeltünk az egészségügyre, és megmaradt a kórházunk. Most is van egy egészségügyi racionalizációs elképzelés, amelyben felvázoltak bizonyos dolgokat, de ennek kapcsán maga az intézmény, a civil szféra és a zentai önkormányzat is reagált. A reagálásban az önkormányzat kifejti, nem tartja elfogadhatónak azt, hogy a zentai kórház más kategóriájú intézménnyé váljon, hogy bizonyos osztályokat leépítsenek, és hogy a racionalizáció örve alatt központosítsanak. Úgy vélekedünk, hogy ahogyan Zenta a művelődésben és oktatásban, úgy az egészségügyben is olyan lényeges szerepet játszik, amely nemcsak a város, hanem a község, a régió és a vajdasági magyarság számára is fontos. Ezért szakmailag, önkormányzatilag és politikailag is amögé sorakoztunk fel, hogy a kórházat a jelenlegi formájában megőrizzük, és továbbfejlesszük – hangsúlyozta Juhász Attila, aki szerint a községben a Vajdasági Magyar Szövetséggel koalícióban lévő Szerb Haladó Párt helyi szinten teljes mértékben kiáll amellett, hogy meg kell őrizni a zentai kórházat úgy, ahogyan van, és tovább kell fejleszteni.

A zentai kórház a vajdasági magyarság számára fontos szerepet képvisel

A zentai kórház a vajdasági magyarság számára fontos szerepet képvisel

Juhász szerint ez olyan érdek, amely minden programot és pártpropagandát felülír, mivel minden, amit eddig leépítettek Zentán, az mindannyiunk nagy vesztesége, s nem szabad hagyni, hogy az elkövetkezőkben ilyesmi megtörténjen bármilyen téren is.

– Úgy hiszem, hogy kellő politikai erő és akarat is van amögött, hogy ez a racionalizáció – ahogyan felvázolták – ne jöhessen létre – hangsúlyozta a községi tanácstag, s hozzátette, hogy a helyi lokálpatriotizmus mindig is felülírta a pártoskodást és a pártérdekeket.

– Amennyiben arról volt szó, hogy megőrizzük a kórházat, a pártok között gyorsan dűlőre tudtunk jutni, mert ez mindannyiunk érdeke, és ezáltal a zentai értelmiség jelentős részét is védjük, köztük azokat az orvosokat, azt a szakembercsoportot, amely a kórház körül összpontosul, s amely városunk aktív szellemi elitjének a részét képezi – mondta Juhász Attila.