2024. április 18., csütörtök

Az életre készítik fel őket

Diplomaosztó ünnepséget tartottak Zentán a MATE képzési helyszínén

Diplomaosztó ünnepséget tartottak tegnap délelőtt a Pro Scientia Naturae Alapítvány oktatási központjában a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Zentán megszervezett alapképzésein végzett hallgatók számára. Az ünnepségen összesen 16 diplomát adtak át, amelyek közül 9-et a kertészmérnöki, 7-et pedig a mezőgazdasági mérnöki alapszak frissen végzett hallgatói vehettek át. Emellett három hallgató kimagasló munkáját kari kitüntetéssel, illetve a MATE kitüntetésével jutalmazták.
Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a képzésen rendkívül átfogó és sokrétű tudásra tettek szert a hallgatók, ami minden nehézsége ellenére hasonlóan sokrétű elhelyezkedési lehetőséget nyújt a szakemberek számára. Hozzátette, hogy a hallgatókat a piac és a társadalmi-gazdasági környezet igényeinek megfelelően képzik, nemcsak a tudásanyag, de a számok tekintetében is.

A hallgatók képzésük kezdetén egy mécsestartót, diplomájuk átvételekor pedig egy beleillő gyertyát kaptak, amely a tudás lángját jelképezi (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

A hallgatók képzésük kezdetén egy mécsestartót, diplomájuk átvételekor pedig egy beleillő gyertyát kaptak, amely a tudás lángját jelképezi (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

– Annyi fiatal szakembert igyekszünk képezni, amennyire szüksége van a vajdasági magyar közösségnek. Az elmúlt időszakban nagyon szép számban, több mint ötvenen iratkoztak be a kurzusainkra. Miután egyetemünk az agrártudományok szinte minden területét lefedi, ezért az igényekhez tudjuk igazítani a képzési kínálatunkat Zentán is – mondta dr. Gyuricza Csaba.
Ünnepi beszédében az élethosszig való tanulásra biztatta a diplomájukat átvevő szakembereket, kiemelve, hogy egy dinamikusan fejlődő tudományterületen szereztek felsőfokú végzettséget, emellett reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy többen lesznek közülük, akik részt vesznek az egyetem mesterképzésén, illetve doktori ösztöndíjas képzésén is.
Lengyel László, a MATE Zentai Konzultációs Központjának tagozatvezetője arról beszélt, hogy a képzés során az egyik legfontosabb feladatuknak azt tartották, hogy a hallgatóknak ne csupán elméleti információkat adjanak át, hanem olyan tudással vértezzék fel őket, amelynek segítségével ezeket az információkat rendszerezni és a gyakorlatban hasznosítani is képessé válnak. 
– Leginkább az életre készítjük föl a hallgatóinkat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a tanórákat hallgassák, hanem minél több feladatot oldjanak meg közösen, minél több gyakorlaton vegyenek részt, minél több jó példát lássanak.

Dr. Gyuricza Csaba, dr. Pásztor Bálint és Lengyel László köszöntötte a jelenlévőket (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

Dr. Gyuricza Csaba, dr. Pásztor Bálint és Lengyel László köszöntötte a jelenlévőket (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

Mint hozzátette, bár a lemorzsolódás aránya magas, de a tapasztalatok szerint a képzés mégis sikeres, hiszen a végzett hallgatók széles körben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, és a munkaadóktól is jó visszajelzések érkeznek. A következő időszakban hangsúlyt szeretnének fektetni arra is, hogy a lemorzsolódók aránya csökkenjen, és a képzést megkezdők közül minél többen érjenek el sikereket. A zentai konzultációs központ szerepéről elmondta, hogy a hallgatók oktatása mellett aktívan részt vesznek a térség agrárgazdaságának fejlesztésében is.
– Ezt a Prosperitati Alapítvánnyal, illetve a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségével együttműködve, illetve fejlesztési projekteken keresztül valósítjuk meg. Fontos, hogy a trendeket ne csak kövessük, hanem aktív részesei legyünk, és minél több szakembert és hallgatót vonjunk be.
A diplomaosztón ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke, köztársasági parlamenti képviselő is, aki azt hangsúlyozta, hogy a diplomák megszerzése nemcsak az egyének és családjuk számára ünnep, hanem a vajdasági magyar közösség számára is.
– Minden nap ünnep, amikor azt ünnepelhetjük, hogy szép számmal vannak olyan vajdasági magyar családok, amelyek az itthon maradásban hisznek. Mi mindannyian az itthon maradásban hiszünk, hiszen ha ez nem így lenne, akkor ezek a fiatalok nem azt választották volna, hogy a szülőföldjükön szerezzenek diplomát, itthon boldoguljanak, itthon alapítsanak családot.
Mint mondta, akik itthon szereznek piacképes tudást, azok itthon tudják ezt innovatív módon kamatoztatni nemcsak a saját, hanem a szülőföld és a vajdasági magyar közösség javára is, ez pedig különösen fontos akkor, ha olyan jelentős és időszerű tudományterületről van szó, mint az agrártudomány.
A felsőhegyi Bilicki Antónia kertészmérnöki diplomáját vehette át az ünnepségen. Elmondása szerint a tanárokkal és az idősebb évfolyamtársakkal egyaránt jó együttműködés alakult ki, segítőkészen viszonyultak egymáshoz, és jó hangulatban telt a képzés ideje. Jelenleg a tanulmányai folytatásán gondolkodik, illetve az egyetemen is szívesen vállalna munkát, ahol jelenleg is besegít. Kobrehel Ákos Hódegyházáról csatlakozott a képzéshez, és a mezőgazdasági mérnöki alapszakot fejezte be. Saját gazdasággal rendelkezik, és úgy látja, a képzésen megszerzett tudását hasznosítani tudja. Bár még nem döntött arról, hogy a diploma megszerzése után pontosan milyen irányba induljon, de itthon képzeli el a jövőjét.

Az ünnepségen 16 végzett hallgató vehette át a diplomáját (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

Az ünnepségen 16 végzett hallgató vehette át a diplomáját (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

A diplomaosztó ünnepségen jelen volt még Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Intézőbizottságának elnöke, a tartományi képviselőház tagja, Varjú Potrebity Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja, Czegledi Rudolf, Zenta polgármestere, Juhász Attila, Zenta város oktatási tanácsosa, Burány Hajnalka tartományi képviselő asszony, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemről Túri János kabinetvezető, Dóczi István központvezető a Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központból, dr. Simon Gergely, a Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozatának vezetője, dr. Balláné Erdélyi Márta az Élettani és Takarmányozástani Intézettől, dr. Nagy Imre, a Pro Scientia Naturae Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. 

Nyitókép: Dr. Pásztor Bálint ünnepi beszédében elmondta, az agrártudományi diplomák kiosztása a vajdasági magyar közösség ünnepe is (Fotó: Gergely Árpád felvétele)