2024. május 30., csütörtök

Az autonómia megőrzése a cél

Lakossági fórumot tartott a Magyar Összefogás Zentán

Szerdán este Zentán, a színház kamaratermében lakossági fórum keretében a Magyar Összefogás lista zentai jelöltjei ismertették terveiket a jövőre nézve. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője, Hugyik Richárd, a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ igazgatója, Molnár Tibor, a zentai Történelmi Levéltár munkatársa, valamint Zenta város vezetősége.

A színház kamaraterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel (Gergely Árpád felvétele)

A színház kamaraterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel (Gergely Árpád felvétele)

A jelenlévőket Pék Zoltán köszöntötte és bemutatta a zentai jelölteket, majd átadta a szót Hugyik Richárdnak, aki megköszönte az elmúlt 8 év munkáját mgr. Hajnal Jenőnek. Hozzátette, hogy olyan intézmény rendszert hozott létre, amely az elkövetkezendő időszakban biztosan megtartja a színvonalát, minőségét és biztos alapokra építkezhet majd a következő Magyar Nemzeti Tanács.
– 2013-óta Zenta művelődési életével foglalkozom, ebben szereztem tapasztalatokat, és abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban megtarthatjuk azokat a formákat és intézményeket, amelyet az előző nemzeti tanács fáradtságos munkával, kemény harcok árán létrehozott. Komoly munkával, nagy erőfeszítésekkel, alázattal és az emberek meghallgatásával olyan eredményeket tudunk remélhetőleg elérni, amelyekkel ki tudunk lépni az elkövetkezendő nehéz időszakból. Nagy megtiszteltetés, hogy minket választottak Molnár Tiborral Zenta község jelöltjeinek. Hangsúlyt kell helyezünk azokra a perifériákra, ahol gyakorlatilag a legnehezebb a helyzet. A művelődési egyesületek támogatását továbbra is prioritásnak tekintjük. A formákat amelyek eddig létre jöttek, tartalommal szeretnénk megtölteni, emberi értékekre, munkaerőre, valamint azokra az emberekre szeretnénk építeni, akiknek szívük-lelkük, hogy a magyarságot itt megtartsák és a kultúrát fejlesszék, annak ellenére is, hogy a gazdasági helyzet ezt nem teszi lehetővé – fogalmazott Hugyik Richárd.

Molnár Tibor vette át a szót, aki elmondta, hogy az elmúlt ciklusokban az MNT komoly eredményeket valósított meg.
– A mi feladatunk az, hogy ezeket az eredményeket megőrizzük, illetve megpróbáljuk kiterjeszteni. Fontos, hogy a kiépített infrastruktúrát, intézményhálózatot működtetni tudjuk, illetve, hogy meg tudjuk tölteni tartalommal. A nemzet megtartásának két alappillére van, az egyik az oktatás, a másik pedig az egyház. Ezen kívül a XXI. század emberének szüksége van színházra, könyvtárra és levéltárra. Azon fogunk munkálkodni, hogy ezeket az intézményeket megtartsuk és fejlesszük – mondta Molnár Tibor.

A Magyar Összefogás jelöltjei ismertették terveiket (Gergely Árpád felvétele)

A Magyar Összefogás jelöltjei ismertették terveiket (Gergely Árpád felvétele)

Pásztor István kiemelte, hogy vasárnap a vajdasági közélet egy része lezárul és megköszönte mgr. Hajnal Jenő szolgálatát, amelyet a vajdasági magyar közösség ügyének előbbrevitele érdekében kifejtett.
– Szeretném ha megtalálnánk a módját annak, hogy a tapasztalatát, a tudását és az elkötelezettségét továbbra is a közösség hasznára tudjuk fordítani. Szeretném majd mgr. Hajnal Jenő urat felkérni, hogy a VMSZ elnökének főtanácsadója legyen, elsősorban kulturális ügyekben – mondta Pásztor István.

A VMSZ elnöke hozzátette, hogy az MNT fényévekkel megelőzi a többi nemzeti tanácsot, valamint kiemelte, hogy fontos részt venni a vasárnapi választásokon.
Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője elmondta, hogy a Délvidéki magyarság gerincét a Tiszamente adja.
– A vajdasági magyarság szíve Zentán található. A város lakói az elmúlt időszakban számos megpróbáltatáson estek át, de kiálltak és építették ezt a közösséget. Zenta annyi mindent adott a vajdasági magyarságnak amelyből erőt lehet meríteni és táplálkozni lehet belőle. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is lehet majd a Zentaiakra számítani és tovább tudjuk építeni ezt a közösséget. Meg kell őriznünk a magyar kulturális autonómiánkat, meg kell mozdítani a közösséget és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy támogassuk a Magyar Összefogás listát – fogalmazott a listavezető.