2024. június 13., csütörtök
SZABADKAI HISTÓRIÁK

A főispán-polgármester utolsó útja

Száz éve városunk egy akkor neves politikusát búcsúztatta. 1924. május 14-én hunyt el dr. Vranje Sudarević (a neve egyes forrásokban Franjo Sudarevićként szerepel, míg a magyar források Szudarevics Ferencként emlegetik), aki rövid ideig Szabadka főispán-polgármesterének tisztét is betöltötte. Halálhírét a Bácsmegyei Napló május 16-ai száma közölte, amiben az elhunyt rövid életrajzát is ismertették.
„Szudarevics Ferenc dr. orvos, nemzetgyűlési képviselő, Szubotica város volt főispán-polgármestere szerdán éjjel hosszas szenvedés után 55 éves korában meghalt. Szudarevics Ferenc dr. Szuboticán született. Orvosi tanulmányait 5 budapesti egyetemen végezte el. Szuboticán telepedett le, a magyar impérium alatt a bunyevác mozgalom élére állt. Hosszú ideig szerkesztője volt az első bunyevác lapnak a »Neven«-nek, bunyevác gazdasági szövetkezetet is alapított, majd több éven át igazgatója volt a szuboticai gyermek-menhelynek. Az impérium-változás után Szudarevics Ferenc dr. tovább folytatta a bunyevácok szervezését és az S. H. S. királyság első parlamentjében már ő képviselte a szuboticai bunyevácokat. 1920-ban Szubotica város főispán-polgármestere lett és csaknem egy évig töltötte be ezt a hivatalt, mindaddig, amíg a bunyevác-sokác-párt programra javai újból megválasztották, azonban a parlamenti munkáiban az utóbbi időben már alig vehetett részt, mert cukorbaja ágyhoz kötötte. Legutóbb tüdőkomplikációk álltak be és szerdán éjjel hosszas szenvedéseitől megváltotta a halál dr. Szudarevics Ferencet. Megüresedett mandátuma a bunyevác-sokác-párt választási listája szerint most Prcsics Miskóra, a »Hrvatska Novine« szerkesztőjére száll” – olvashatjuk a szabadkai napilapban.
Dr. Vranje Sudarević gyászszertartásáról a Bácsmegyei Napló május 17-ei, szombati számában írtak részletesen. A temetés napján Szabadkán rendkívüli közgyűlést tartottak.
„Impozáns részvét mellett ment végbe pénteken délután dr. Szudarevics Ferenc volt főispán, országgyűlési képviselő temetése. Szubotica város gyászának ünnepélyes, manifesztálására a kibővített tanács délelőtt 9 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen az elnöklő Gyorgyevics Dragoszláv főispán méltatta az elhunyt kiváló érdemeit. – Dr. Szudarevics Ferenc – mondotta a főispán – a Szubotica érdekében kifejtett munkásságával örökre beírta nevét a város történetébe. A főispán beszéde után a közgyűlés elhatározta, hogy megfesteti dr. Szudarevics arcképét a város számára.”
A gyászszertartás a délutáni órákban volt, amire a tudósítás szerint sokan összegyűltek.
„A temetési szertartás délután öt órakor ment végbe a Bene Szudárevics-uccai gyászházban. Már félórával a temetési szertartás ideje előtt nem csupán a gyászház volt tele gyászoló közönséggel, de az egész útvonalon, a Jelasicseva-uccán végig a Karadjordjev-térig sorfalat állt a közönség. A fekete fátyollal bevont gázlámpák mindenütt égtek. Öt órakor érkezett a gyászházba Budanovics Lajos püspöki adminisztrátor, aki nagy segédlettel végezte a gyászszertartást. A szertartás alatt a Neven dalárda latin szövegű, régi gyászdalokat énekelt. Ezután Ifkovics Ivandékics Imre dr. ügyvéd, volt városi főügyész mondott a bunyevác-sokác-párt nevében megható gyászbeszédet, elbúcsúzva Szudarevics Ferenc dr.-tól, mint a párt hervadhatatlan érdemeket szerzett tagjától, aki a pártot a nemzetgyűlésen képviselte. Majd leemelték a koporsót a ravatalról és a hat lovas gyászkocsira helyezték.”
A gyászmenet a püspöki adminisztrátor vezetésével és díszbe öltözött lovasrendőrök kíséretében a gyászháztól a Városháza elé vonult, ahol beszédek hangzottak el.
„A gyászkocsi a városháza főbejárata előtt állt meg, mire a főispán és a tanács tagjai a fekete drapériával díszített városház főerkélyére mentek, ahonnan Orcsics Lázár városi főjegyző a város, a tanács és a tisztikar nevében mondott gyászbeszédet. Meleg szavakkal méltatta Szudarevics Ferenc dr. kiváló érdemeit, amiket a város élén, mint főispán és polgármester szerzett. Popovlcs György tanügyi inspektor a szlávság nevében mondott magas szárnyalásu gyászbeszédet, kiemelve azokat a rendkívüli érdemeket, amelyeket az elhunyt a szláv eszme propagálása körül szerzett, majd megindult a gyászmenet és a Jelasicseva-uccán át a Bajai-uti temetőbe vonult, ahol Szudarevics Ferencet örök nyugalomra helyezték” – írta száz évvel ezelőtt a Bácsmegyei Napló.

Nyitókép: Dr. Vranje Sudarević / forrá: subotickaistorija.wordpress.com