2024. április 17., szerda

Tüzelni csak tüzelővel

Továbbra is vannak, akik műanyagot, gumit dobnak a kályhába

Szabadka Város területén körülbelül 38 000 háztartást tartanak nyilván. A Koalíciók Szövetsége a Szerbiai Fenntartható Bányászatért szervezet kutatásai szerint ennek 45 százaléka fűtésében egyéni megoldásokat alkalmaznak. Mindez azt jelenti, hogy 17 000 háztartásban szilárd tüzelőanyagokkal, vagy árammal fűtenek, illetve hőpumpás megoldásokat használnak. Mivel utóbbiak aránya elenyésző, kijelenthető, hogy még mindig magas azon háztartások száma, amelyekben fával, vagy szénnel tüzelnek. Ez utóbbiak számítanak a levegőt leginkább szennyező fűtési módoknak, és az ország, valamint a helyi önkormányzatok vezetésének egyaránt az a törekvése, hogy ezek arányát minél inkább csökkentsék, és ezt a különböző támogatások biztosításával igyekeznek elérni. Mindez dicséretre méltó kezdeményezés, de a hatásai csak lassan érződnek.
A szilárd tüzelésű tűzhelyekbe, legyenek azok sparheltek, kályhák, vagy akár központi fűtési rendszer részét képező kazánok, nemcsak fa és szén kerül, hanem olykor, elsősorban a rossz anyagi körülmények között élők otthonában, bizony egyéb dolgok is. Egy-egy családi ház kéményéből időnként sűrű fekete füst hömpölyög, ami arra utal, hogy az adott épületben műanyagot, gumit, és ki tudja miféle hulladékot égetnek. Mindez több szempontból is problémás, ugyanis egyrészt büdös, másrészt az egészségre veszélyes anyagokat tartalmaz, vagyis szennyezi a levegőt, ráadásul kellemetlen látványt nyújt. Az ezen anyagok égése során keletkezett gázok nemcsak a kéményen keresztül távozhatnak, hanem bizony magából a fűtőtestből is, így azok közvetlenül mérgezhetik a lakókat. Emellett a szomszédos épületekben élők számára is több kellemetlenséggel jár, amelyek közül a szag jár az élen, ami miatt a ruhaneműk kiteregetése vagy a ház szellőztetése is lehetetlen, ráadásul a külső körülmények hatására a füst sokszor megáll az udvarokban. Mindez jelentősen rontja az egész környék lakóinak életminőségét. A nem megfelelő tüzelőanyag nagyobb mennyiségű kormot termel, ami tűzveszélyessé is teheti a kéményeket.
A különböző hulladékok eltüzelése jogszabályokba ütközik. Minderről korábban a szabadkai felügyelőség írásban tájékoztatta lapunkat.
– A kéménytisztítási szolgáltatásokat végrehajtó határozat szerint a lakosoknak tilos a PET-palack, a ruhanemű, az olaj és az abroncsfélék fűtőberendezéseikben történő égetése. A magánszemélyekre vonatkozó büntetés legalább 5000 dinár, a jogi személy képviselőjére és a vállalkozókra 10 000 dináros büntetést rónak ki, a jogi személyeket pedig 20 000 dinárral bírságolhatják meg, amennyiben nem tartják be a jogszabályt – olvasható a levélben.
Szabadkán rendszeresen érkeznek bejelentések az illetékes felügyelőségre, amelyben a polgárok panaszt tesznek, hogy az otthonuk közelében valaki szeméttel tüzel. Ezen bejelentések a város azon részeiből érkeznek, amelyekben családi házak találhatók. A légszennyezéseket a polgárok a kommunális rendőrségnél vagy a felügyelőségnél jelenthetik be, illetve írásos formában az önkormányzat ügyfélszolgálatánál. Ez utóbbi azonban nem minden esetben könnyű, ugyanis egyrészt az ember igyekszik megértő lenni a rossz anyagi körülmények között élőkkel szemben, másrészt az is megtörténhet, hogy kiderül a feljelentő neve, és senki sem szeretne rosszban lenni a szomszédjával.

Nyitókép: Molnár Edvárd archívum