2024. június 13., csütörtök

Püspökké szentelték msgr. Mirko Štefkovićot

Cikkünkhöz GALÉRIA is tartozik.

A nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban szombaton püspökké szentelték és beiktatták a tisztségébe msgr. Mirko Štefkovićot, a Nagybecskereki Egyházmegye új főpásztorát, akit Ferenc pápa március 18-án nevezett ki erre a tisztségre. A főszentelő msgr. Német László belgrádi érsek, metropolita, társszentelője pedig msgr. Santo Rocco Gangemi apostoli nuncius, érsek és msgr. Svalina Fabijan szerémségi püspök volt.

A becskereki székesegyház előtti téren gyülekeztek a Bánát minden részéből érkező katolikus hívek. A székesegyház harangjai 10 óra 55 perckor szólaltak meg, jelezvén a nagy esemény kezdetét. Elindult a bevonulási körmenet a püspöki palotából a székesegyház főbejárata irányába.

– Külön élmény a püspökszentelés, mert új hírnök jön. A templomnak a bejáratán van egy mozaik, amelyet még megboldogult Huzsvár László püspök készíttetett. A művészek nemegyszer elmagyarázták, hogy miért van fölkötve a futárnak a lábszára. Hát azért, mert ő a hírnök. A hírnököknek mindig készenlétben kell állniuk. Az új püspöknek mindehhez megvan a kellő tapasztalata, a jóakarata, az Istenbe vetett erős hite – mondja Lébhaft József, akinek az élete sok szállal kötődik a becskereki székesegyházhoz.

A püspökszentelésre eljöttek a Szathmáry Karolina és az Emmausz katolikus kollégiumok növendékei is. A fiatalok többsége először vett részt püspökszentelésen.

 

Ótos András felvétele

Ótos András felvétele

– A kollégisták szinte valahányan megjelentek, hogyha szükség esetén bármiben segíteni tudnak, akkor helytállhassanak és segíthessenek a püspökszentelés lebonyolításában. A fiúk többége először vesz rész ilyen alkalmon. Először látnak több püspököt egy helyen. Örülök neki, hogy többen vállalták, hogy helyben maradnak a hétvégén, habár haza tudtak volna utazni. Vállalták, hogy itt legyenek, és segítségüket is felajánlották. Bizonyára nagy élmény marad számukra, és hitükben is tudnak erősödni – hallottuk Gabona Ferenctől, az Emmausz katolikus kollégium megbízott igazgatójától.

Az eseményt a szomszédos Szabadkai Egyházmegye hívei is követték.

– Szerintem minden hívőben nagy az öröm, és nagyon szép dolog az, hogy összeköti a két püspökséget ez az esemény. Korábban a Szabadkai Püspökségen volt aktív Mirko atya, mielőtt Bánátba került volna. Szerintem az ő személyében egy egységet látunk, és a két püspökség a jövőben még jobban együtt tud működni minden hívő örömére – véli az óbecsei Fleisz Attila.

A Nagybecskereki Egyházmegyének – Német László belgrádi érsekké való kinevezése után – több mint másfél évig nem volt főpásztora. A hívek már várták az új megyés püspök felszentelését.

– Nagy öröm tölt el, hogy itt lehetek a mai napon a püspökszentelésen. Számomra ez már az ötödik püspökszentelés, amelyen rész veszek. Először is részt vettem a Jung Tamás püspök szentelésén, Huzsvár László püspök szentelésén, Német László püspök szentelésén, Ljubljanában Stanislav Hočevar püspök szentelésén, aki később a belgrádi érsek volt. A mai napon is boldog vagyok –, mondja a muzslyai Palatinus Aranka.

 

Ótos András felvétele

Ótos András felvétele

A szertartást a főszentelő Német László vezette. A jelölt bemutatása után ft. Gyuris László a Nagybecskereki Egyházmegye nevében kérte, hogy Mirko áldozópapot szenteljék fel a püspöki tisztségre. Az apostoli parancs ismertetése után a jelölt megfogadta, hogy a hitet megőrzi és hivatását teljesíti. A szertartás meghitt pillanatai következtek: a szentelendő arcra borulása, fejének a szent olajjal való megkenése, az evangéliumos könyv, a gyűrű, a mitra és a pásztorbot átadása, majd pedig a püspöki szék elfoglalása.

– Kerüld a kiváltságélvezet kísértetét, ami már a szentelés után utánad fog szaladni, és állandóan jelen lesz az életedben. Kérhesse Isten hívő népe számon rajtad azt az „igent”, amit ma Istennek adsz! Kívánom neked, hogy vigyél békét és igazságot oda, ahol a félelem és a sötétség lett úrrá a szívekben, és gyógyítsd az emberek sebeit. Isten segítsen főpásztori szolgálatodban! – kívánta az új püspöknek Német László főszentelő.

Az új püspököt köszöntötték a szertartáson jelen lévő püspökök, az egyházmegye papsága és hívőközössége. Mirko Štefković köszönetet mondott családjának, tanárainak, Ferenc pápának, mindenkinek, aki hozzájárult kinevezéséhez és eljött a beiktatására.  

– Végül szeretnék hozzátok fordulni, a Nagybecskereki Egyházmegye kedves paptestvéreihez. A papok a püspök legközelebbi munkatársai, és mint ilyenek, mi vagyunk Jézus Krisztus közvetlen munkatársai, kapcsolatban vagyunk vele és egymással. Személyes nyitottságunk Jézus felé, akitől először is mi kapunk kegyelmet, előfeltétele annak, hogy azt közvetíteni tudjuk a hívők felé, akik iránt küldetésünk van. Ezért arra kérlek Benneteket, bár szétszórtan élünk a nagy bánáti területen, járjunk közösen az Úr világosságában, a Boldogságos Szűz Mária vezetésével és egyházmegyénk védőszentjének, szent Gellértnek pártfogásával – mondta köszönőbeszédében Mirko Štefković, a Nagybecskereki Egyházmegye új püspöke, akinek püspöki jelmondata: „Járjunk az Úr világosságában!”
A szertartáson a régióból több mint harminc érsek és püspök vett részt. Jelen voltak a testvéregyházak, más felekezetek, valamint a társadalmi és politikai élet képviselői.

 

Ótos András felvétele

Ótos András felvétele

Mirko Štefković 1977. szeptember 24-én született Szabadkán (Tavankúton), Štefković Ivan és Dominika (szül. Ivanković) második fiaként. Bátyja, Josip a Szabadkai Egyházmegye papja, jelenleg a zombori espereskerület esperese, valamint a zombori Szent Kereszt felmagasztalása és a Tavelić Szent Miklós Plébánia plébánosa. Öccse, Nikola nős, három gyermek apja. Édesapjuk 1994-ben hunyt el, édesanyjuk pedig egyedül nevelte három fiát, szerény körülmények között.

Az általános iskolát Tavankúton, Nagyfényen, majd Szabadkán, a Paulinum Püspöki Klasszikus Gimnáziumot pedig Szabadkán fejezte be, majd tanulmányait Rómában folytatta. Pappá szentelésére Szabadkán 2004. június 29-én került sor, az Avilai Szent Teréz-székesegyházban. Posztgraduális tanulmányai elvégeztével, hazaérkezése után, a megyés püspök személyi titkárává, valamint a Püspöki Hatóság jegyzőjévé nevezték ki, amely szolgálatokat 2020-ig végezte, majd 2021-ben a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőjének és a Josephinum Papi Otthon igazgatójának feladatkörével bízták meg. A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia segédtitkára, majd titkára volt 2010 és 2021 között.

Anyanyelve, a horvát nyelv mellett felsőfokon beszél szerbül, magyarul, olaszul és németül, középfokon pedig angolul.

 

Nyitókép: Ótos András felvétele