2024. május 21., kedd

A jó út mindenkit összeköt

Programindító konferenciát szerveztek Magyarkanizsán

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Magyarkanizsán tegnap rendezték meg a Magyarkanizsa-, Röszke község és Szeged megyei jogú város önkormányzata együttműködésével megvalósuló „Horgos–Röszke–Szeged – A Jó út összeköt mindenkit (CBC-BIKE) projektum nyitókonferenciáját, amelynek házigazdája a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ volt. A projektum előirányozza a kerékpárút egy részének megépítését, továbbá annak a dokumen tációnak a kidolgozását, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben a Horgos–Röszke–Szeged kerékpárút egy teljes egésszé váljon, és további települések irányába is folytatódhasson. A projekt talán legfontosabb eleme, a Horgos II–Röszke II határátkelőhely kerékpárút-hálózattal való összekötése, amely számos előnnyel fog járni, amikor elkészül. A kiegészítő infrastruktúra megléte, mint például a pihenőhelyek és a kerékpárjavító-állomások, csak tovább növelik a kerékpárút jelentőségét és hatását, legfőképp a turizmus tekintetében. Ebben az esetben úgy, hogy összekötik a településeket a környék legkedveltebb turisztikai desztinációjával, Mórahalommal.

Figyelembe véve a projekt jelentőségét, annak eredményeit és hatását, olyan promóciós tevékenységeket is beiktatnak, amelyek nemcsak a projektről, de a kerékpározás, a kerékpárutak, a kiegészítő infrastruktúra és a biztonságos közlekedés fontosságáról is tájékoztatják a nyilvánosságot.
– Magyarkanizsa község a projektum keretében Horgos területén több mint 1800 méter hosszúságú, teljesen új kerékpárutat szándékozik építeni, valamint a tervek között szerepel néhány, a kerékpározást és a biztonságos közlekedést népszerűsítő rendezvény megrendezése is – nyilatkozott a projektben az észak-bácskai község által felvállalt elképzelésekről Dávid József kapcsolatépítő, aki hangsúlyozta, hogy a projektummal össze szeretnék kapcsolni ezt a három települést, s mivel mindhárom lokáció a határ menti régióhoz tartozik, ez a lakosság számára is nagyon sokat jelent majd, de a térség turizmusa szempontjából is lényeges, mert nagyon sok a látnivaló.

Magyarkanizsa község területén Horgoson egy 1500 méteres kerékpárutat építettek ki, s ezt folytatják a pályázat keretében, egészen a település végéig, de az új szakasznak köszönhetően Szegedtől egészen Törökkanizsáig használható lenne a kerékpárút, és összekötné ezt a négy határ menti települést. A projektum összértéke majdnem 400 ezer euró, ebből Magyarkanizsa község része több mint 190 ezer euró, azzal, hogy az európa uniós támogatás ennek a 8-9 százalékát teszi ki – ecsetelte a kapcsolatépítő, vagyis a magyarkanizsai önkormányzatnak mindössze 30 ezer eurót kell biztositania.
– Ez a kerékpárút valójában a második része lesz annak, amit mi tartományi támogatásokból elkezdtünk fejleszteni, de annak a projektumnak a kivitelezése pénzhiány miatt lelassult, ezért nagyon örülök annak, hogy végre van egy IPA-pályázatunk, amely a konferenciákon túl konkrét infrastrukturális beruházással is büszkélkedhet – hangsúlyozta Fejsztámer Róbert, Magyarakanizsa község polgármestere, aki szerint amellett, hogy a tartományi szervekkel együttműködve egy másik, szintén nyertes pályázaton sikerül majd az összes tervet elkészíteni a horgosi 2-es számú határátkelőhelytől egészen Zentáig.
– Ez azt jelenti, hogy annyi pályázati pénzt sikerüljön összeszedni, hogy tovább folytassuk a megkezdett munkát, és egyszer eljussunk egy teljes kerékpárhálózat kiépítéséig – magyarázta Fejsztámer, aki szerint, ha ez megvalósul, akkor a Magyarországról Horgosnál két keréken átjövők rá tudnak csatlakozni a nemzetközi kerékpárútra, s Horgostól egészen Belgrádig kerékpározhatnak, ugyanis ez a hosszú távú célja a projektnek. A polgármester egyben abban reménykedik, hogy a munkálatokat még a tél előtt befejezik.

A projektum egész Vajdaság szempontjából fontos

A projektum egész Vajdaság szempontjából fontos

Az 1830, 39 méter hosszúságú út Horgos központjától a település legvégéig, pontosabban az utolsó buszmegállóig épül, ami a polgármester szerint nagyon fontos az itt lakók számára, mivel sokkal biztonságosabb lesz ezen kerékpározni, mint a nagyon forgalmas főúton. Rácsatlakozik majd egyrészt az idegenforgalom fejlesztését szolgáló projektumokra, másrészt pedig ez a program hozzájárul a természet megóvásához és az egészséges életmód népszerűsítéséhez.
A projektumon keresztül a három település az együttműködés fontosságára hívja fel a figyelmet – nyilatkozta napilapunknak Borbásné Márki Márta, Röszke község polgármestere, aki elmondta, hogy régóta partneri a kapcsolatuk Magyarkanizsával, s ezáltal a környező településekkel, így Horgossal is, s ez a partnerség Röszke elöljárója szerint a forrásszerzés terén is nagyon szépen működik, aminek ez a határon átnyúló IPA-projekt is ékes példája.
– Röszkének nagyon fontos ez a projekt, mivel a támogatásból elkészül a Röszke 2 határátkelőtől egészen a település központjáig a kerékpárútnak a teljes körű engedélyezési tervdokumentációja, ezenkívül Röszkén, egy külterületi részen, a Mórahalom–Röszke kerékpárút mentén egy kerékpáros pihenőhelyet is kialakítanak, amit rendezvényhelyszínként is használhatnak a röszkeiek és a határontúliak.

A konferencián felszólalt Csikós László, a Vajdasági Tartományi Parlament Nemzeti Egyenjogúsági Bizottságának elnöke is, aki hangsúlyozta, hogy a kerékpáros társadalom, a gépjárműforgalom elszaporodása miatt alapvetően igényli a biztonságos közlekedést, s ebből kifolyólag a már meglévő közutakat nem mindig lehetséges kiszélesíteni, de kerékpáros utakra mindig van hely, s külön lehet választani a kerékpárosokat a közúton közlekedő nyerges vontatóktól. Vajdaság területén az elmúlt években számos kerékpárút épült ki. Szabadka tovább építette a kerékpárutat a Kelebia–Tompa határátkelőhely felé, továbbá a királyhalmi átkelőtől a település helyi közösségéig kiépült a kerékpárút, de más utakat is felújítottak. Újvidéktől dunacsébig (Čelarevóig) kiépült egy kerékpárút a Duna bal töltésén, ahogyan a székváros területén is nagyon sok kerékpárút létesült, ahogyan Topolyán is, a bejáratától egészen a kijáratáig kerékpárút van Kishegyes irányába és Bajsáig, nemrég pedig Nagykikindától a román határig is kiépült egy.

– Mindez azt bizonyítja, hogy célunk a kerékpárutak kiépítése és a közlekedés biztonságosabbá tétele – mutatott rá az illetékes, és hozzáfűzte, hogy a pandémia előtt a Tartományi Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Titkárság adatai szerint 18 ezer cikloturista haladt át Vajdaságon.