2024. június 14., péntek

Megfelelő körülményeket az iskolákba!

Újítások Horgoson

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola minden terme tele van tanulókkal, akik két váltásban járnak iskolába. Az épületen a közelmúltban több újítást végeztek, de még mindig sok a tennivaló. Az egyik része műemlékvédelem alatt áll így ott alkalmazkodniuk kell az előírásokhoz, de az állagmegőrzés ott is és az egész intézményen nagyon fontos. Ennek érdekében nem csak az önkormányzati, általános fenntartási költségek szükségesek, hanem a pályázatok megragadása is. Somogyi Ilona iskolaigazgató kedden reggel körbevezette Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármestert, hogy beszámoljon és megmutassa a nem rég befejezett munkálatokat.

– Az utóbbi időben nagy örömünkre több beruházás is megvalósult iskolánkban. Felújítottuk a konyhát, újralapoztuk, meszeltük. Erre a 2021/2022-es iskolaévben kértük a Tartományi Oktatási Titkárságtól támogatást és 2022 augusztusában történt meg 1 millió 121 ezer dinár értékben. A következő évben az ebédlő felújítása kezdődött meg szintén tartományi támogatásból, 1 millió 199 ezer dinár értékben. Most az iskola régi szárnyának teljes adoptációját végezhettük el, az újramalterozást, a meszelést és mindez 11 millió 315 ezer dinárba került. Az elkövetkezőkben folytatni kellene a padlók felújítását, illetve a meszelést és a vizes blokkokra is ráférne a tatarozás, ugyanakkor a tornateremben is lenne mit csinálni – mondta Somogyi Ilona.

Puskás Károly felvétele

Puskás Károly felvétele

A horgosi iskolába 335 gyerek jár, de hozzájuk tartozik még a kispiaci kihelyezett tagozat is, ahová 105-en járnak. Folyamatosan újítani kell és ezt a magyarkanizsai önkormányzat is felismerte és a polgármester külön köszönetét is kifejezte az iskola vezetőségének amiatt is, hogy minden pályázati lehetőséggel élnek.

– Mindezen beruházásért, ami a közelmúltban megvalósult Horgoson, nagy köszönettel tartozunk a Tartományi Oktatási Titkárságnak, hiszen az ő támogatásuk lefedte a költségeket. A meglévő épület felújítása egy ekkora iskola esetében nagy befektetést igényel, és az állagmegőrzés elengedhetetlen. A munkakörülményeknek mindenhol megfelelőeknek kell lenniük, és ez mind a tizenhárom településünkre érvényes. Köszönöm a horgosi szülőknek a türelmet, mert a felújítások a tanévben zajlottak. Örülök, hogy mindezt a diákok és a szülők is tolerálták. Köszönet illeti az iskola vezetőségét is, hisz az ő projekt-előkészítési, pályázati készségük nélkül ezek a beruházások nehezen valósulhattak volna meg. Nagy terhet rónának az önkormányzati költségvetésre, ha csak és kizárólag abból kellene kifizetni. Az egész éves működtetés és állagmegőrzés mellett ilyen horderejű beruházások csak külső segítséggel lehetségesek – mondta Fejsztámer Róbert.

A horgosi iskola is egyik szép példája annak, hogy őseinktől örökölt épületeinket meg kell tartani, és tovább hagyományozni a jövő generációjának.

Nyitókép: Horgoson a közelmúltban több beruházás is történt (Puskás Károly felvétele)