2024. április 20., szombat

Huszonötmillió dinárt fordítottak szociális védelemre

Ülésezett a csókai képviselő-testület

Kedden délelőtt megtartották a csókai képviselő-testület 30. ülését, amelyen 13 napirendi pontot vitattak meg és fogadtak el. Az első napirendi pontban a testület megállapította Jovanov Dušan szanádi lakos, képviselő-testületi tag mandátuma idő előtti megszűnését, mivel az június 20-án benyújtotta lemondását.

Csóka község költségvetésének 2023. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról is döntöttek.

– A 2023. első félévi költségvetési folyamatokat illetően elmondhatjuk, hogy az összbevételek és jövedelmek 251 millió dinár nagyságban valósultak meg, ami az egész évre tervezett összeg 38,80 százalékát jelenti. A legnagyobb bevételek az adókból és járulékokból valósultak meg, ami 138 millió dinárt tett ki. Itt vannak a felsőbb hatalmi szervektől érkezett pénzek, azaz a transzferekből és donációkból 98 millió dinár értékben befolyt összegek és egyéb költségvetési bevételek. Ugyanakkor az összköltségek és kiadások ugyanebben az időszakban 257 millió dinárt tettek ki, ami a tervezett összeg 36,74 százalékát jelenti. A költségvetési deficit teljes mértékben fedezve lett az előző évekből visszamaradt, fel nem használt eszközökből. A kiadási oldalon fontos említeni a szociális védelemre szánt 25 millió dinárt, a család- és gyermekvédelemre pedig 7 millió dinárt. Megemlíteném a mezőgazdaságra elkülönített 7 millió dinárt, valamint a közterületek és zöld felületek karbantartására szánt összegeket 10 millió dinár értékben – részletezte Oláj Tibor, a csókai képviselő-testület elnöke, aki hozzátette, hogy a közintézmények és helyi közösségek működése biztosított, ez pedig azért fontos, mert ezek nagy közösségmegtartó erővel bírnak.

Mivel a község által alapított intézmények és vállalatok kötelesek jelentést tenni előző évi munkájukról, pénzeszközeik felhasználásáról, következő évi munkaprogramjukról és pénzügyi tervükről, valamint a megvalósított nyereség elosztásáról, ezért a napirendi pontok között szerepeltek a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft., a csókai Kommunális Közvállalat, a Csóka Művelődési és Oktatási Központ és a csókai Szociális Munkaügyi Központ részéről megküldött anyagok. A képviselők egyhangúlag elfogadták ezeket, és jóváhagyták a napirendi pontokat. Az ülésen ismertették még a Vöröskereszt csókai szervezete 2023-as munkatervének a módosítását és kiegészítését, amit szintén elfogadtak.

A tanácsnoki kérdések napirendi pont alatt ketten szólaltak fel. Máriás Iliana Ella egyházaskéri képviselő-testületi tag arra hívta fel a figyelmet, hogy a Feketetó és Egyházaskér közötti állami út mellett egyik gazda felszántotta a földet, ami többek között azért is problémás, mert nem tud így elfolyni az útról az esővíz. Bandić Teodor pedig arról érdeklődött, mikor válik lehetővé, hogy a polgárok a hulladékudvarba vigyék a nagyobb hulladékfajtákat, és ne illegális módon szabaduljanak meg tőle. Gyömbér Stana polgármester reagált az elhangzottakra. Előbbi esetében elmondta, hogy a falu polgárainak lehetőségük van a helyi közösségen keresztül vagy neki személyesen bejelenteni a panaszt a probléma orvoslása érdekében. A második kérdés kapcsán pedig emlékeztetett arra, hogy amíg nem nyílik meg a lerakó, addig továbbra is a kommunális vállalattal intézhető az ilyen fajta hulladékok elszállítása, az illegálisan lerakott szemetet pedig a polgároknak jelenteniük kell.

Nyitókép: A testületi ülésen elhangzott: biztosított a közintézmények és a helyi közösségek működése (Balázs Andrea felvétele)