2024. július 16., kedd

Elfogadták a 2023. évi költségvetést

Megtartották a verbászi képviselő-testület 29. ülését

A verbászi képviselő-testület 29. ülését csütörtökön tartották meg. Sanja Žigić, a községi képviselő-testület elnöke javaslatára 16 napirendi pontot vitattak meg. Miután az ülés elején szavazattöbbséggel elvetették az ellenzék napirendi pontok bővítésére tett javaslatait, és elfogadták az elmúlt ülés rövid jegyzőkönyvét, a második napirend keretében hosszas vita után szavazattöbbséggel elfogadásra került a 2023. évre vonatkozó községi költségvetés zárszámadásáról szóló jelentés.

Az ülés folytatásában a képviselők elfogadták a községhez tartozó mezőgazdasági területek védelmének, rendezésének és használatának 2024. évi programjáról szóló javaslatot, továbbá a képviselő-testület ügyrendi szabályzatának bővítését és módosítását. Ugyancsak elfogadásra került a Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény 2024/2025. évre vonatkozó munkaprogramja, a képviselők megszavazták az intézmény óvodáiba beíratott létszámnál kevesebb, azaz legfeljebb 20 százalékkal nagyobb létszámú óvodai csoportok kialakításának (megnyitásának) lehetőségét megalapozó javaslatot is.

Ezt követően jelentés hangzott el a verbászi önkormányzat által alapított, a közvállalatokról szóló törvény által felölelt, a közvállalatok működési programjában tervezett és a megvalósított tevékenységek összehangoltságáról szóló jelentést, amely a 2024. január 1-je és 2024. március 31-e közötti időszakra vonatkozik, a jelenlévők ugyancsak elfogadták. Az ötödik napirendi pont keretében megvitatták és elfogadták a Verbászi Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felszámolás alatt álló Építésügyi igazgatóság pénzügyi beszámolójára benyújtott javaslatát a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra. Határozat született a felszámolási vezető tevékenységéről szóló 2023. évi felszámolási jelentés elfogadásáról, annak indoklásával, hogy miért folytatódik a Verbászi Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat  Építésügyi igazgatóságának felszámolása. Az ülés folytatásában a képviselők elfogadták Verbász Község Vagyonjogi Ügyészségének a 2023. évre vonatkozó munkajelentését, a község területén lévő utak közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló, 2023. évre vontakozó jelentést, valamint a képviselő-testület keretében működő Általános- és Középiskolák Erőszakellenes Koordinációs Testület 2023 decembere és 2024 júniusa közötti időszakra vonatkozó jelentését. 

Elfogadásra kerültek a községi Káderügyi, adminisztratív és munkaügyi bizottság javaslatai, így felmentették tisztségéből a községi tanács egyik tagját, továbbá a képviselő-testület titkárát.

Nyitókép: Huszonkilencedik ülését tartotta csütörtökön a verbászi képviselő-testület (Fotó: Paraczky László)