2024. február 22., csütörtök

Tető alatt a szabadkai Vackor óvoda

Szeptemberre készül el a 100 férőhelyes mintaóvoda – A Magyar Nemzeti Tanács magyar óvodahálózatot épít

2020 júniusában helyezték el a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény alapkövét. Szabadka talán legszebb utcájában, a Radić fivérek utcában három telken kezdték el építeni a kétszintes épületet, ami most már tető alatt van. A több mint 2000 négyzetméteres telek tulajdonosa a Szekeres László Alapítvány. A Magyar Kormány támogatásával, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és a Szekeres László Alapítvány közreműködésével épül a mintaóvoda, amelybe a tervek szerint ősztől 100 bölcsődés, napközis illetve iskoláskor előtti képzésre jelentkező apróság járhat majd.
Az épület napról napra szépül. A tetőfedés befejeződött, a nyílászárók egy része is a helyére került, hamarosan kezdődnek a belső munkálatok. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az óvoda alapkő letételének ünnepségén azt mondta: „Ha vannak olyan emberek, akik hisznek a jövőben, akkor lesz is jövő", s aki hisz a jövőben, az óvodát épít. Soha még ilyen nagy mértékű óvodafejlesztés nem volt Vajdaságban, mint ami most van folyamatban.

– 2017-ben a Magyar Kormány kezdeményezésére indult el a Kárpát-medencei Óvoda-fejlesztési Program, és 2018-ban indultak meg nálunk az első fejlesztések. A programon belül mi szórványóvodai központokat hoztunk létre, a tömbben pedig azokat az óvodákat fejlesztettük különböző infrastrukturális illetve más átalakításokkal, amelyek a legfontosabbak számunkra, ahol a legtöbb magyar gyermek van. Ez a program kiegészült játszóterekkel, csaknem nyolcvan játszóteret alakítottunk ki, magyar sarkokat rendeztünk be és mikrobuszokat vásároltak a szórvány közösségek számára. A terv az volt, hogy az állami rendszeren belül valósítsuk meg ezeket a fejlesztéseket, viszont elsősorban Újvidéken szembesültünk azzal, hogy van igény a Magyar Nemzeti Tanács által létrehozható magyar óvodára. A fentieken kívül megszületett az ötlet egy maradéki református óvoda létrehozásáról, és a következő lépés az volt, hogy a tömbben is kipróbájuk, hogyan működik egy ilyen óvoda Szabadkán. Ez utóbbi lett a Vackor óvoda, amely egyfelől az itteni Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és Óvóképző gyakorló óvodája lesz. A Vackor név pedig mindaz, ami a Magyar Nemzeti Tanács magyar óvodai képzését és nevelését, valamint a magyar iskolába való iratkozásra vonatkozó buzdítását jelenti. A Vackor név tehát jelkép lett, a szülőföldön, anyanyelven való óvodai oktatás, iskolai előkészítés szimbóluma, a szülők számára pedig jelzés, hogy a Magyar Nemzeti Tanács odafigyel a magyar kisgyermekekre, számítunk rájuk és a figyelemmel kísérjük az oktatásukat – mondta az MNT elnöke.
A szabadkai magyar óvoda a Magyar Kormány támogatásával épül. A tervek szerint őszre újabb korszerű intézménnyel gazdagodik a vajdasági magyarság.
– Az elődleges cél, a szándék az volt, hogy az iparnegyedben egy magyar, szerb és horvát óvodát hozzunk létre. Sajnos a másik két partner kihátrált ebből a történetből, Magyarország kormánya viszont mellénk állt és így alakult ki egy önálló magyar óvoda létrehozásának lehetősége. Ez a szabadkai épület több mint 1500 négyzetméteres hasznos felületű lesz és ehhez társul még az udvar, a játszótér... A magyar óvoda nem csak azért vált számunka fontossá, hogy legyen gyakorló óvodája egyetemistáinknak, hanem egy mintaóvodát szeretnénk létrehozni, hogy bemutassuk, hogyan lehet úgy magyar nyelven tanítani a gyermekeinket, tiszta magyar csoportokban, hogy ugyanakkor szerbül is megtanuljanak. Hogy érezzék, a szülők pedig lássák, hogy nem vegyes csoportban, hanem színtiszta magyar csoporton belül is elsajátíthatják a kicsik a környezet nyelvét. A célunk, hogy úgy induljanak magyar iskolába ezek a gyerekek, hogy felkészültek legyenek arra, hogy amikor a tanulmányaik során a szerb nyelvvel találkoznak, akkor az ne okozzon számukra gondot – fogalmazott Hajnal Jenő.
A szabadkai Vackor óvodába a bölcsődések, kiscsoportosok és az iskolai felkészítő csoportokba indulók is helyet kapnak.
–Három napközis és két bölcsődei csoport lesz. Most látjuk, a különféle magánóvodákat járva, hogy még egy csoportra nagyon szükségünk lenne. Hála istennek lesz egy óriási tornaterem és számos olyan nagy tantermünk van, ahol a csoportok kialakítása, tehát a bölcsődei csoportok kis csoportokban is működtethetők, és az óvodai végzős, iskolába induló nagycsoportok is megtalálják a helyüket. Tehát egy teljes folyamatosságot próbálunk itt megvalósítani. Minden csoportot meghirdetünk, akárhányan jelentkeznek, hiszen így lehet egy intézményt elindítani. S ebben a pillanatban számunkra az a fontos, hogy működőképes, a szülők számára hiteles, korszerű, a 21. század minden oktató-nevelő eszközét felvonultató intézmény legyen, sőt az emeleten lesz egy UV hálóval védett ovis sportpálya is. Tehát nemcsak a földszinten tudnak majd a gyerekek játszani, hanem az első emeleten is lehetőség nyílik arra, hogy teljesen biztonságosan, ebben a teremben is megszervezzék számukra a játékhoz és mozgáshoz kapcsolódó tartalmakat. Szabadkán 100 gyerekkel kalkulálunk. Az épületben külön konyhát nem alakítunk ki, hanem külön tálalók lesznek, mert nem szerettük volna tovább terhelni ezt az intézményt azzal is, hogy itt konyha működjön. Szerencsésebb megoldásnak látjuk, hogy ezzel mást bízzunk meg és ide szállítsák a gyermekek ellátásához szükséges élelmiszereket és a főtt ételt – ismertette az MNT elnöke.

A szabadkai Vackor óvoda összberuházásának teljes értéke, három telek vásárlásával együtt, 880 millió forint. A tervek szerint szeptemberben a szabadkai óvoda és a maradéki szórvány óvoda kerül átadásra, Újvidéken pedig jövőre indul be a szabadkai Vackor óvoda kihelyezett részlege.
– Az újvidéki óvoda ötlete abból adódott, hogy a Forum-házban a műszaki fejlesztéseknek köszönhetően felszabadulnak olyan hasznos területek, amelyek szinte maguktól kínálkoznak, hogy gyermekmegőrzőt, bölcsödét, óvodát alakítsunk ki. Ez nagy valószínűséggel a szabadkai óvodának egy kihelyezett részlege lenne, és így együtt az a modell áll föl, amely az állami struktúrán kívül mutat fel egy magyar óvodai hálózatot, ehhez kapcsolódik természetesen az egyházi, református óvodafejlesztés, meg azok a szórványban lévő óvodák is, ahol az állam finanszírozza ugyan az oktatást, de a Magyar Nemzeti Tanács is támogatja, segíti a magyar óvónőket. Erre a legjobb példa a zombori óvoda, ahol korábban már alig volt gyermek, most pedig tíz egynéhányan járnak ebbe a csoportba. S bízunk benne, hogy nem úgy indul majd ebben a városban a magyar osztály, hogy egyetlen egy gyermek sem iratkozik be, hanem ezek az óvodások majd a magyar tagozaton kezdik meg iskoláztatásukat.
Az újvidéki kihelyezett részlegben 500 négyzetméteren 50 gyermek befogadására lesz hely, mégpedig két szinten, és ez azt jelenti, hogy ott is legalább három óvodai csoportot tudunk indítani. Ez azért fontos, mert most, amikor végeztük a felmérést, kiderült, hogy a magyar gyermekek ott vannak a vegyes bölcsődei vagy óvodai csoportokban. Mi színtiszta magyar csoportokat indítunk. Hogy miért? Azért, mert az anyanyelv tanítása, elsajátítása csak ilyen formában lehetséges. Én erről személy szerint is meg vagyok győződve. Az idegen nyelv tanulása esetében pedig a legkorszerűbb, legjobb módszereket kell alkalmazni, s így a gyermek anyanyelvi tudását bővítve fedezi fel annak a környezetnek a nyelvét, amelyben él. Öröm lehet így az idegen nyelv tanulása, nem pedig kényszer. Gyakran a vegyes csoportokból kikerülő gyermek kényszerzubbonynak éli meg a környezetnyelv tanulását és ez nem vezet eredményre – hallottuk a Magyar Nemzeti Tanács elnökétől.