2024. június 17., hétfő

Közösen óvjuk környezetünket

Nyilas Mihály: Az elmúlt években egyre szebbé, tisztábbá és zöldebbé tettük az oktatási intézményeinket, valamint növekedett az akcióban részt vevő iskolák, óvodák száma

Pontosan tíz évvel ezelőtt jött létre a Tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban elnevezésű program, amelyet mára immár öt tartományi titkárság: az oktatási, a mezőgazdasági, az energiaügyi, településrendezési, építkezési és környezetvédelmi, továbbá a demográfiai és nemi egyenjogúsági titkárság támogat. A program egyik alapítója az újvidéki Erdőtelepítő Mozgalom, az évek során pedig számos közvállalat, gazdasági társaság és civil szervezet csatlakozott az akcióhoz. A jubiláris tizedik év alkalmából, ma a környezetvédelem világnapján ünnepi műsort tartottak Karlócán az Október 23. Általános Iskolában, ahol kiosztották a programban résztvevő legsikeresebb oktatási intézményeknek járó díjakat és elismeréseket. Az eseményen többek között jelen volt Đorđe Miličević, a tartományi kormány alelnöke, Brankica Tabak településrendezési és környezetvédelmi altitkár, Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, Nenad Milenković, Karlóca község polgármestere, a közvállalatok, önkormányzatok, szervezetek képviselői, az oktatási intézmények igazgatói, tanárai, valamint hatvan vajdasági oktatási intézmény mintegy hatszáz diákja.

− A környezetvédelem világnapja kiváló alkalom arra, hogy megünnepeljük a tízéves program sikeres eredményeit. Az elmúlt években egyre szebbé, tisztábbá és zöldebbé tettük az oktatási intézményeinket, valamint növekedett azoknak az iskoláknak, óvodáknak a száma, amelyek részt vesznek az akcióban, de ugyanúgy növekedett a díjalap is, ami az idén négymillió-kétszázezer dinárt tett ki. Természetesen egyre többen vannak azok a partnerek, akik részt vesznek ebben a programban. Mi hiszünk a környezetvédelemben és abban, hogy a gyerekek azok, akiken keresztül ez leginkább erősíthető és megvalósítható. A program által nyújtott üzenetet a diákok hazaviszik a szülőknek, a felnőtt társadalomnak, és ennek köszönhetően is komoly eredményei születtek az akciónak az elmúlt évek folyamán. Folytatni fogjuk a programot, és szeretnénk azt, hogy úgy a partnerek száma, mint az oktatási intézmények száma növekedjen az elkövetkező időszakban, és még sok évtizeden keresztül jelen legyen a program a vajdasági oktatási intézményekben – mondta Nyilas Mihály.

Az oromhegyesi Futrinka iskoláskor előtti intézmény is díjban részesült.

− A gyerekekkel tíz éve veszünk részt a programban, és hatodik éve, hogy nyertesei is vagyunk a projektnek. Nagy hálával tartozunk a szülőknek, akik együttműködőek, úgyszintén az igazgatónak is, aki mindenben támogat bennünket. A gyerekekkel jelmezbált szoktunk rendezni, amelyen újrahasznosított anyagokból készült jelmezekben vonulunk fel. Fő rendezvényünk az Ökonap, amelyet Adorjánon a Tisza-parton tartunk meg, öt óvoda gyerekeivel szoktunk ott megjelenni, és a rendezvény keretében nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és az újrahasznosításra. Programunkhoz tartozik még az óvoda udvarának rendezése, fásítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtést is alkalmazzuk – hangsúlyozta Szeles Viktória óvónő.

A csókai Vegyészeti–Élelmiszeripari Középiskola is szintén már a kezdetektől a program részese.

− A középiskolában különböző műhelymunkákat és ökoképzési aktivitásokat szervezünk, „zöldesítettük”, tisztítottuk és rendeztük az iskolát és környezetét. A tantermeket és a folyosókat is megpróbáltuk „növényesíteni”, a természethez közelebb hozni, hiszen a gyerekek sok időt töltenek itt. A diákok az elejében csodálkoztak, hogy kapálni, ásni, metszeni kell, de most már nagyon megszerették ezeket az akciókat, és nagyon könnyen megy a munka – vallotta Horváth Bábinszki Ildikó biológus.

A szabadkai Október 10. Általános Iskola tanárai és diákjai is szorgosan tevékenykednek az akció keretében.

− Több ökológiai foglalkozást szerveztünk, egy helybeli faiskolával is együttműködünk, és az ökológiai pályázatokon is nagyon szép eredményeket értünk el. A tanárok és a diákok egyaránt szorgalmasan részt vesznek a programban. Nagyon büszke vagyok az egész kollektíva munkájára, hiszen az a célunk, hogy tudatosítsuk a gyerekekben, hogy mennyire fontos az, hogy közösen vigyázzunk környezetünkre – mondta Đurić Kiss Melinda iskolaigazgató.