2024. április 12., péntek

Magaviseletből is meg kell dolgozni az ötösért

Vicsek Annamária: Fontos, hogy a diákok érezzék a viselkedésük súlyát – Több mint 180 magyar nyelvű kiadvány a minisztériumi tankönyvkatalógusban

Új szabályzat lépett életbe az általános- és középiskolákban. Az oktatási minisztérium határozata alapján módosul a magaviselet osztályozása, valamint újdonság az is, hogy a szülők véleményezhetik a pedagógusok munkáját. Vicsek Annamária oktatási államtitkárt az oktatási intézmények működésére vonatkozó előírások módosításáról kérdeztük, emellett pedig a nemrég megjelent, a kisebbségi oktatásban alkalmazható tankönyvek katalógusáról is szót ejtett.
– Az Oktatási Minisztérium már több, mint egy éve dolgozott az összes oktatási törvény és szabályzat átfésülésén, frissítésén, hogy megállapítsuk, hol kell, illetve hol lehet kisebb-nagyobb módosításokat eszközölni annak érdekében, hogy az iskolákban történő kortárs-erőszakos cselekmények és viselkedésproblémák megelőzésére és a problémák jobb kezelésére adjunk eszközt a tanárok, igazgatók kezébe. Erre egyrészt azért volt szükség, mert a koronavírus okozta világjárvány meglehetősen felerősítette, mintegy a felszínre hozta a mentális problémákat, és ezek zöme sajnos az iskolákban jelenik meg. Nem azért, mert az iskola váltaná ki ezeket, hanem azért, mert a gyerekek egyébként is a legtöbb időt az iskolában töltik. Ennek megfelelően a megoldások nemcsak az iskolában keresendők, hiszen a család, mint a gyermek szocializációjának elsődleges tere, illetve a szélesebb társadalmi közeg, a média, a közösségi médiák mind-mind hozzájárulnak ehhez, azonban fontos, hogy az oktatási rendszer, a szülőkkel együttműködve, a lehető legjobban hozzájáruljon a problémák megelőzéséhez, megoldásához. Ugyanakkor, már a szerbiai Oktatásfejlesztési Stratégia megírásakor óriási hangsúlyt fektettek a minisztérium munkacsoportjai az iskola nevelő szerepének a megerősítésére. Így a 2021-ben meghozott stratégiai dokumentum már sok-sok olyan elemet tartalmaz, ahol felismerhetők azok az intézkedések, aktivitások, amelyek a nevelő funkcióját erősítik az oktatási rendszernek, minden szinten. A tavalyi törvénymódosítások már megadták az alapját annak, hogy a diákok osztályzására, értékelésére vonatkozó szabályzatok is módosuljanak most, illetve a diákok társadalmilag hasznos és humanitárius munkára vonatkozó szabályzatok is valamelyest módosultak – hallottuk Vicsek Annamáriától.

Milyen módosítások születtek ezekben a szabályzatokban?
– Az általános iskolai osztályzásra, értékelésre vonatkozó szabályzat szerint mostantól már a 2. osztálytól beszámítódik a magaviselet osztályzat az átlagba. Ez azért fontos, mert a gyerekek így érzik annak a viselkedésük fontosságát. Az általános és a középiskolai osztályzási-értékelési szabályzat pontosan meghatározza, mit kell a diákoknak teljesíteni ahhoz, hogy megkapják az ötöst vagy a négyest magaviseletből, tehát most már nem alapból „jár” az ötös mindenkinek, és csak akkor csökken, ha valami rosszat tesz, hanem a négyesért, illetve az ötösért is meg kell dolgozni. A társadalmilag hasznos, illetve humanitárius munkáról szóló szabályzat módosítása azért fontos, mert ezt megelőzően az ilyen jellegű munka kizárólag büntető eszközként volt a tanárok tárházában. Mostantól viszont ez is egy nagyon fontos eszköz lesz az oktatási rendszer nevelő szerepének megerősítésében, és inkább preventív-megelőző jellegű, mint büntető-korrektív a feladata. A szabályzatnak a célja, hogy a diákokban erősítse az együttérzést, a szolidaritást, az együttműködést és az aktivizmust, amelyek jelentősek a közösségtudat, közösségformálás, a közösségért való tenni akarás alakítása szempontjából.

Ha jól értesültünk róla, akkor a szülők is véleményezhetik majd a tanárok munkáját, viselkedését, mit jelent mindez?
– Valóban, az általános iskolai osztályzásra, értékelésre vonatkozó szabályzat foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. A középiskolaiban nem volt szükség erre a módosításra, hiszen a gyakorlatban nincs sok olyan eset, amikor a szülők panaszkodnának a tanárok munkájára. Az általános iskolákban viszont sajnos annál több. A szülők meglehetősen gyakran fordulnak a minisztériumhoz kisebb-nagyobb, vélt vagy valós sérelemmel, panasszal a tanárok munkájára, ezért volt fontos ezt is beszabályozni. Mostantól nem lesz arra mód, hogy egy-egy szülő, ha úgy érzi, a tanár „pikkel” a gyerekére, fűhöz-fához forduljon, hogy a tanárt „kirúgassa”. Ha a tanár munkáját az osztályban a szülők több mint fele érzi problémásnak, akkor az osztálytanács tagja az osztály több mint fele nevében az osztályfőnökhöz fordul írásban, aki a panaszlevelet a szóban forgó tanárnak, az igazgatónak és a szakaktívának továbbítja. A szakaktíva foglalkozik részletesebben az üggyel, meghallgatja a tanárt, és írásban javaslatot tesz az igazgatónak, az igazgató a szakaktíva véleménye alapján az iskola szakmunkatársával és az iskolatitkárral döntést hoz – elfogadja vagy elutasítja a panaszt.
Amennyiben elfogadja a panaszt, az igazgató a szakmunkatársakkal és az iskolatitkárral fejlesztési tervet dolgoz ki a tanár számára, ami óralátogatás, szakmai továbbképzésen való részvétel is lehet. Tehát megvan mostantól a pontos mechanizmusa annak, hogyan kell ilyen esetben cselekedni – összegezte az államtitkár.

A magyar tannyelvű oktatás szempontjából az egyik legfontosabb téma, amellyel a minisztériumban foglalkozik, a tankönyvek kérdése. A minap megjelent a jövő tanévre vonatkozó, kisebbségi tannyelvű tankönyvek katalógusa, mit kell erről tudni?
– A magyar tannyelvű könyvek biztosítása a Magyar Nemzeti Tanács, a tartományi oktatási titkárság és az Oktatási Minisztérium közös feladata, ugyanis az MNT javasolja a minisztériumnak a tankönyvírókat, illetve a fordítókat és a fordításra szánt, jóváhagyott szerb nyelvű tankönyveket. A minisztérium a tankönyvkiadóknak adja ezt a feladatot, majd amikor a kiadó a titkárságnak leadja jóváhagyásra a tankönyvet, a Vajdasági Pedagógiai Intézet szakmailag véleményezi és jóváhagyásra javasolja a titkárságnak, és az így jóváhagyott tankönyvek a minisztérium évi katalógusában jelennek meg minden év februárjában. A vajdasági magyar politikum erejének köszönhetően, az elmúlt években kialakult jó gyakorlat mentén a februári katalógus-megjelenés után júniusban, majd augusztusban is várható egy katalógusbővítés, és ebbe azok a tankönyvek is be fognak kerülni, és használhatók lesznek 2024. szeptemberétől, amelyek most vannak a jóváhagyási folyamatban, illetve a nyár végéig lesznek jóváhagyva. A 2024/25-ös tanévre vonatkozó katalógusban 181 magyar nyelvű tankönyv található, ehhez még hozzá számolhatjuk a 33 szerb, mint nem anyanyanyelv tankönyvet, amelyből az általános iskola minden osztályára két kiadó készített tankönyvet az új, kétféle módszertant alkalmazó tantervek szerint. A középiskolai szerb mint nem anyanyelv tankönyvek egyelőre csak a régi tantervek szerint léteznek, így ez egy fontos prioritásfeladata lesz a tankönyvkiadóknak a közeljövőben.


Ami az általános iskolai tankönyveket illeti, minden tantárgyra vannak már tankönyvek. Az alsó tagozatban az állami Tankönyvkiadó Intézet, a Novi Logos, a Kreativni centar kiadványai kaphatók, míg felső tagozatban ezen kiadók mellett a BIGZ, a Geruncijum, a Vulkan znanje és a Klett kiadók tankönyveiből lehet válogatni. A középiskolai tankönyvek a Tankönyvkiadó Intézet, a Novi Logos, a Klett és Geruncijum mellett a Freska kiadókban jelentek meg.
Aminek nagyon örülünk, az az, hogy egyes tantárgyakra egy-egy osztályban 2-3 kiadó könyve is bekerült a katalógusba, így a tanárok több kiadvány közül választhatnak – emelte ki az oktatási államtitkár, és hozzátette:
– A középiskolák számára immáron 50 tankönyv áll rendelkezésre. Az I. osztályban 16 tankönyv közül a történelem, matematika, számítástechnika és informatika, kémia, zeneművészet, képzőművészet és fizika tantárgyakra is van az új tanterv szerinti tankönyv, illetve a földrajz és biológia tantárgyakra 2-2 kiadó könyvéből választhatunk. A középiskola II. osztályában az előző tantárgyak mellett a magyar nyelv és beszédkultúra és a pszichológia tankönyv is a katalógusba került.


Harmadikos és negyedikes tankönyvből egyelőre kevesebb van, az előbbi osztályban a történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia és a két művészeti tantárgyra van tankönyv biztosítva, míg az érettségiző osztályokban a fizika, történelem, a zenekultúra, a biológia és a szociológia van egyelőre biztosítva.
A Magyar Nemzeti Tanács megbízásából Petkovics Márta koordinálja továbbra is a magyar nyelvű tankönyvek biztosítását, és Varjú Potrebić Tatjana, az MNT VB oktatással megbízott tagja meghívására nemrég egy fontos tanácskozás volt, melyen részt vettek azok a fordítók és tankönyvszerzők, akikkel a MNT az elmúlt időszakban együttműködött, és a jövőben is folytatódni fog az a munka, melyben a tartományi oktatási titkárság, illetve az általa működtetett Vajdasági Pedagógiai Intézet, és az oktatási minisztériumban államtitkári tisztségben továbbra is nagyon szoros együttműködés várható, hogy a még hiányzó tankönyvek is mihamarabb biztosítva legyenek, illetve bekerüljenek majd a júniusi, vagy az augusztusi katalógus-bővítésbe – hangsúlyozta Vicsek Annamária oktatási államtitkár.

Nyitókép: Vicsek Annamária Facebook-oldala