2024. április 18., csütörtök

Civilként az oktatás szolgálatában

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete mintegy 30 éve tartóoszlopa a vajdasági magyar pedagógustársadalomnak

A szabadkai székhelyű Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy képzések által segítse a vajdasági magyar pedagógusok oktató-nevelő munkáját. A mintegy harminc év alatt számos színvonalas és tartalmas rendezvényt tudhat maga mögött. A pedagógusok a szervezetnek köszönhetően minden évben a legújabb és legaktuálisabb információkat szerezhetik meg a hatékonyabb tanítás érdekében. Az elmúlt év tevékenységeiről, programjairól, élményeiről De Negri Ibolyát, az ÉMPE elnökét kérdeztük. Mint megtudtuk, az egyesület jelenleg 1500 tagot számlál és mintegy 1700 diákot szólít meg.

– Abban az időben Vajdaságban nem voltak magyar nyelvű képzések, és a pedagógusok közt felmerült az igény arra, hogy szükség lenne anyanyelvű tanfolyamokra is. A képzések mindig meg kell, hogy feleljenek az aktuális kornak, a mindennapi oktató-nevelő munkának, a valós tantermi, tantestületi helyzetnek. Az utóbbi évek változásai nagyon felgyorsultak, mások a diákok, már a szülők is. Mindenhez alkalmazkodni kell a tanítóknak, tanároknak. A digitális világ a XXI. században többek között az aktuális módszertant és a tanár szerepét is megváltoztatta. Ezt kell a pedagógusoknak átértékelniük. Mind jobban az egyénre, személyiségre, képességekre kell helyezniük a hangsúlyt – emelte ki De Negri Ibolya, majd hozzátette, a tanári hivatásban is folyamatos tudásfrissítésre van szükség, így az egyesület célja továbbra is az, hogy színvonalas, naprakész, aktuális képzésekkel lássa el a pedagógusokat Vajdaságban. Ennek tükrében szerveznek különböző konferenciákat, továbbképzéseket és műhelymunkákat nemcsak a tömbben, hanem a szórványban is.

– A legnagyobb szakmai továbbképzésünk kétségkívül a Szabadkai Nyári Akadémia, amelyet idén augusztus 12-étől tartanak meg. Február 17-én kerül sor a XVI. Közoktatási Konferenciára a Majsai Úti Általános Iskolában. Az esemény a Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditált képzés, mely ezúttal a szemléletváltás az oktatásban témára helyezi a hangsúlyt, de érinti a mesterséges intelligencia kérdését is. Tavaly vezettük be az új programunkat Szabadkán, az EduCafe – Pedagógusok találkozója elnevezésű rendezvényt, amelynek a Blaha Lujza cukrászda ad otthont minden hónap utolsó szerdáján. Az eseményen interaktív előadásra, valamint beszélgetésre kerül sor, ahol a résztvevők különféle kreatív és érdekes módon kapcsolódhatnak be a témákba, megoszthatják saját gondolataikat, érzelmeiket, mindezt egy kávé, vagy sütemény mellett. Mindezek mellett természetesen még évközi akkreditált továbbképzéseink is vannak, mint például az Érzelmek iskolája vagy a Kreatív oszi képzésünk – mondta az elnök asszony, majd a tanulmányutakkal kapcsolatban folytatta gondolatait.

– Többször utaztunk Magyarországra, ahol oktatási, illetve iskoláskor előtti intézményeket látogattunk meg, de eljuttattuk pedagógusainkat már Szlovákiába, Romániába és Szlovéniába is. A Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetek Sonkádon megrendezett találkozóján és az egri Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián is mindig jelen vagyunk. Ugyanakkor nagyon jó kapcsolatunk van a Benedek Elek Karral, és kiváló az együttműködésünk a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesülettel is. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetekkel is, a rendezvényeikre is eljárunk, illetve számos más magyarországi konferenciára is elküldjük a pedagógusainkat. Szervezetünknek az elmúlt két évben Erasmus+ projektje is volt, ami OktOpusz néven futott, és a Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kiépítéséről szólt, a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében. A programban az egyesületünk mellett a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is részt vett, a magyarországi Innovatív Pedagógiai Műhely koordinálásával. A szakmai testület megalakulásának fő célkitűzése a kisebbségi magyar nyelvű oktatás és a szakértői kompetencia fejlesztése, az anyanyelvi oktatás versenyképessége és az identitásunk megőrzése volt. Úgy gondoljuk, hogy e projekt által nagyon sok szakmai tudást és tapasztalatot, kölcsönös ismereteket szereztek a pedagógusok – idézte fel De Negri Ibolya.

Mint hangsúlyozta, az ÉMPE diákprogramokat is szervez.

– A szerbiai oktatási minisztérium által akkreditált Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője minden évben mintegy 600 résztvevővel zajlik. A Kárpát-medencei Honismereti Versenyt általános iskolások és középiskolások részére szervezzük meg, azzal a céllal, hogy a vajdasági magyar diákok nagyobb és szélesebb tudást szerezzenek történelmünkről, kultúránkról. A Himnusz és Szózat szavalóverseny is Kárpát-medencei jellegű, és a múlt évtől az általános iskolás és középiskolás szavalók mellett egyetemi hallgatók, illetve felnőttek is jelentkezhettek a megmérettetésre. Ezt a jövőben is így szeretnénk folytatni. A Cofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola 29 éve, hétvégenként működik. Ezeken a foglalkozásokon körülbelül száz diák vesz részt. Kétnyelvű környezetismereti programot is tartunk a szabadkai általános iskolások részére. A Szabadka Város önkormányzata által támogatott projekt célja, hogy a diákok és tanáraik terepi gyakorlatokon és előadásokon megismerkedjenek a város természeti értékeinek jelentőségével, biológiai sokféleségével és ezek megőrzésével, hiszen ők azok, akik leginkább fogékonyak a hozzáállásuk és viselkedésük megváltoztatására annak érdekében, hogy ezek a természeti értékek megmaradjanak. Az Épített örökség elnevezésű szakmai tábort a középiskolás diákok számára rendezzük meg. A több napos tábor célja a vajdasági műemlékek és épített örökségek kutatása, feltárása és tanulmányozása. A diákok részt vesznek a Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyen, a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaversenyen és a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Versenyen is – összegezte interjúalanyunk, majd elárulta, hogy idén az egyesület a Vajdasági Módszertani Központtal partnerként szervezi meg a Tantárgyháló tanulmányi versenyt az általános iskolások és középiskolások részére, melyre a jelentkezés jelenleg is folyamatban van. Az ÉMPE átveszi továbbá az Új Kép pedagógiai folyóirat szerkesztését és kiadását is, amely ezentúl minden évben a Szabadkai Nyári Akadémiára fog megjelenni. A programok között évek óta szerepel a pedagógusigazolványok kiosztása is, amellyel az egyesület tagjai számos helyen, például kiállításokon, kulturális, művelődési rendezvényeken kedvezményesen tudnak részt venni.

Mint azt De Negri Ibolya a jövőbeli tervekkel kapcsolatban kihangsúlyozta: Ápolni kell a hagyományos rendezvényeket, de a legújabb aktuális érdeklődési körök szerint kell megszervezni azokat.

– Ennek alapján próbálja az elnökség összeállítani minden év végén a következő évi programot, melynek létrejöttében segítségünkre vannak, illetve ötleteket adnak azok a kérdőívek, amit a Szabadkai Nyári Akadémia után töltenek ki a pedagógusok. A lelkesedésünk továbbra is töretlen, de szeretnénk mindig újabb ötleteket megvalósítani. Természetesen ez mind az anyagiak függvényében történik, de fontosnak tartjuk, hogy a vajdasági pedagógus közösséget, a magyar pedagógus társadalmat összetartsuk, és hogy a magyar nyelvű oktatás színvonala minél magasabb szintű legyen. Mi egy szakmai szervezet vagyunk, amely a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését kívánja szolgálni. Én meg vagyok elégedve a csapatommal, és úgy gondolom, hogy tavaly is sok mindent meg tudtunk valósítani. Bízunk abban, hogy továbbra is lesz erőnk, akaratunk ahhoz, hogy sokszínű, tartalmas programokat biztosítsunk pedagógusaink számára – zárta gondolatait az elnök asszony.