2023. szeptember 27., szerda
Dr. Szilágyi Márton a VM4K-ban (Fotó: Lukács Melinda)

Petőfi és Jókai barátsága

Két irodalmi nagyságunk kapcsolatáról tartott előadást dr. Szilágyi Márton a szabadkai VM4K-ban

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ csütörtök esti vendége dr. Szilágyi Márton irodalomtörténész, egyetemi oktató, az ELTE XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető tanára volt, aki A magyar romantika ikercsillagai – Jókai Mór és Petőfi Sándor című kötete kapcsán tartott ismeretterjesztő szakmai előadást Egy barátság margójára – Petőfiről és Jókairól mai szemmel címmel. A rendezvény a Mozdulj! Petőfi! programsorozat részét képezte.

A nagyszámú érdeklődőt Lukács Lilla, a VM4K kulturális referense köszöntötte. Ahogyan azt a bevezetőből hallhattuk, dr. Szilágyi Márton tanulmánygyűjteménye friss szemléletű, új szövegelemzésekkel gazdagítja úgy a Petőfi-, mint a Jókai-szakirodalmat, emellett új támpontokat ad az 1840-es években fellépő írógeneráció társadalmi és irodalomtörténeti kontextusának a megértéséhez is. Az egy ideig egymással szoros barátságot ápoló Petőfi Sándor és Jókai Mór munkássága számos módon kapcsolódott össze. Nem csak egymást erősítő jelenségek voltak az adott korszak olvasói számára, de összetartozásukat ők maguk is hangsúlyozták egymást megszólító műveikkel, a másikról szóló nyilatkozataikkal, és nem utolsósorban egymásra épülő poétikájukkal.

Dr. Szilágyi Márton elmondása szerint, többféleképpen lehet megközelíteni kettőjük kapcsolatát, ezért is egy sokrétű témáról beszélhetünk:

– Érdemes abból kiindulni, hogy Petőfi viszonylag ritkán írt kortársaihoz köszöntőverseket. Ez különösen akkor látszik, ha összevetjük azzal, hogy magáról Petőfiről hányféle vers született. Például a Tízek Társaságához tartozó Lisznyai Kálmán is írt hozzá verset és várt is viszonzásul, de erre nem került sor. Ehhez mérten viszont nagyon fontos az, hogy Jókaihoz 1845-ben két verset is írt. Egyiket még nem név szerint, a címe Egy fiatal íróhoz, néhány hónappal azután pedig megírta a Jókai Mórhoz című versét is – hallottuk dr. Szilágyi Mártonról, aki a továbbiakban azt is kifejtette, honnan indult a két nagy író személyes kapcsolata.

Amint azt megtudhattuk, ez még a Pápai Református Kollégiumban eltöltött időszakra nyúlik vissza, a kapcsolatuk következő fontos fázisa pedig Kecskeméten volt, ahol Jókai a tanulmányait folytatta, Petőfi pedig vándorszínészként ment oda a társulattal, hiszen kezdetben színész akart lenni. Jókai és Petőfi között közeli barátság alakult ki, egyfajta műhelymunkát is folytattak együtt. Jókai Mór, aki 16–17 éves volt ekkortájt, megírta első drámáját A zsidó fiú címmel a Magyar Tudományos Akadémia pályázatára, a részvétel feltétele azonban az volt, hogy más jegyezze le, hogy a kézírásra ne lehessen ráismerni. Petőfi ezt vállalta. Ezek voltak a barátságuk alapjai. A későbbiekben az irodalmi életbe való beépülésük során is párhuzamosan haladt a pályájuk és szoros kapcsolatot alakítottak ki. Jókai tagja volt a Petőfi által létrehozza a Tízek Társaságának is, az irányításuk alá került Életképek című lapnak pedig a főszerkesztője lett.

A barátságuk azonban nem tartott a végsőkig. Előbb meglazult, majd pedig megszakadt. Jókai megismerte Laborfalvi Róza színésznőt és feleségül akarta venni. Laborfalvi Róza nyolc évvel volt idősebb Jókainál, a színésznőket akkoriban feslettnek tartották, ráadásul már volt is egy házasságon kívüli gyereke, a híresztelések szerint pedig arisztokratákkal állt bizalmas kapcsolatban. Főleg e két utóbbi ok miatt Petőfi nagyon ellenezte ezt a házasságot. Jókai és Petőfi barátsága azonban akkor szakadt meg végérvényesen, amikor már a lap szerkesztése körül is nézeteltéréseik támadtak, ezután pedig nyilvánosan is élesen bírálták egymást.

Nyitókép: Dr. Szilágyi Márton a VM4K-ban (Fotó: Lukács Melinda)