2023. március 24., péntek

Biztos pont

Tavaly csaknem kétezer családi gazdaságot támogatott a mezőgazdasági titkárság – Az idén befejeződik a vajdasági jégelhárító rendszerek teljes felújítása

A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság igyekszik olyan biztos pont maradni a vajdasági gazdák életében, amelynek támogatására évről évre számíthatnak – mondta lapunknak Ótott Róbert mezőgazdasági titkárhelyettes. Kiemelte, hogy a tavalyi évet viszonylag nagy költségvetéssel kezdte meg a titkárság: 8,6 milliárd dináros kerettel rendelkezett az év elején, majd az év közepén a költségvetés-módosítással ez az összeg 9,9 milliárd dinárra növekedett.

Az eszközökből megközelítőleg kétezer családi gazdaságnak tudtak segíteni, és a hagyományos pályázati vonalakat továbbra is biztosítják a termelőknek. Emellett az idén befejezik a bajsai és a számosi jégvédelmi központok teljes felújítását is – tudtuk meg a titkárhelyettestől, akivel az idei pályázati lehetőségekről is beszélgettünk.

Az elmúlt évben 1913 támogatási szerződést kötött meg a titkárság a vajdasági gazdákkal, akik csaknem húsz kiíráson tudtak pályázni – részletezte Ótott Róbert a mezőgazdasági titkárság tavalyi lehetőségeit.

– Több évre visszamenőleg is mindig az öntözés volt az, amire nagy hangsúlyt fektetett a tartományi titkárság. Erre a célra tavaly is növeltük a keretösszeget, és 370 millió dinárra pályázhattak a gazdák: összesen 675 támogatási szerződést írtunk alá öntözőrendszerek kiépítésére és fejlesztésére. Emellett ki kell emelni azt a népszerű pályázatot is, amely iránt évről évre nagyon sok mezőgazdasági termelő érdeklődik: a kapcsolható eszközök vásárlására 242 millió dinárt különített el a titkárság 2022-ben, így 564 sikeres pályázóval büszkélkedhetünk, és okkal fogalmazok így. Több évre visszamenőleg ugyanis tartományi szinten nem volt lehetőségük gépezetek vásárlására pályázni a vajdasági gazdáknak. A magyar termelők természetesen a Prosperitati Alapítványnak köszönhetően felújíthatták a gépparkjaikat. Fontosnak tartom azonban megemlíteni, hogy az elmúlt években a titkárság támogatásai között is van lehetőség erre. Ahogyan a fiatal gazdák támogatására is: egyrészről

minden kiírásnál előnyt élveznek a 40 évnél fiatalabb pályázók, és nagyobb arányú költség-visszatérítést tudnak igényelni. Másrészről viszont külön pályázati vonallal is támogatjuk a fiatalok által alapított új gazdaságokat. Tavaly 200 millió dinár keretösszeggel tudtuk segíteni azokat a kezdő ifjú mezőgazdászokat, akik 2022-ben jegyeztették be a családi gazdaságaikat. Ilyen vonatkozásban 168 sikeres pályázónk volt, a megkötött szerződések alapján pedig 90 százalékos támogatást nyújtott a titkárság a kezdő gazdáknak – tért ki a három legjelentősebb pályázati lehetőségre a titkárhelyettes.

A TALÁLKOZÁSOK ÉS A FOLYTONOSSÁG ÉVE

Ótott Róbert a számos pályázati vonal közül kiemelte a titkárság azon lehetőségeit is, amelyekkel a civil szervezeteket, intézményeket és önkormányzatokat segítették tavaly. Hozzátette: a koronavírus-járvány után külön jelentősége volt annak a kiírásnak, amellyel a mezőgazdasági jellegű rendezvények megtartásához járult hozzá a titkárság.

– Nagyon sok civil szervezet és önkormányzat várta ennek a pályázatnak a kiírását, amely révén a titkárság partnerként és társfinanszírozóként segíti a gazdák találkozásait. Az aratóversenyek, a borfesztiválok és pálinkaversenyek, illetve a kukoricatörő és tökfesztiválok olyan jellegű rendezvények, amelyeken a mezőgazdasági termények népszerűsítése mellett a gazdák találkoznak a titkárság képviselőivel is. Ilyen módon lehetőségük van arra, hogy megosszák a tapasztalataikat és egyeztessék a jövőbeli szükségleteiket és terveiket – hangsúlyozta a találkozók jelentőségét a titkárhelyettes.

A mezőgazdasági titkárság az idén befejezi a vajdasági jégelhárító rendszerek teljes felújítását és automatizálását (Fotó: Dávid Csilla)

Az önkormányzatok támogatásai közül kiemelte a határutak rendezését is, erre ugyanis tavaly 300 millió dinárt különítettek el. További 242 millió dinárt szántak a vízelvezető csatornák rendezésére, s ebben a támogatásban minden vajdasági önkormányzat részesült. A titkárság tavaly is támogatta az ivóvíz-hálózatok korszerűsítését a tartomány területén, erre a célra 500 millió dinárt szánt – sorolta Ótott Róbert, aki két magyar érdekeltségű önkormányzat projektumának jelentőségét emelte ki a sikeres pályázatok sorából.

– Zentán a titkárság egy ivóvízkút fúrásához járult hozzá. Erre nagy szükség volt, mivel a jelenlegi kutak már nem tudtak biztosítani olyan mennyiségű és minőségű vizet, ami kielégítette volna a polgárok igényeit. A másik jelentős projektum Topolyán valósult meg, itt egy klóradagoló gép vásárlására pályáztak a vízművek – mondta a titkárhelyettes.

Ugyanakkor hangsúlyozta az oktatás területén megvalósuló támogatásokat is.

– A titkárság hosszú évek óta jelentős összegekkel támogatja a Vajdaság területén működő mezőgazdasági szakközépiskolákat: tavaly 26 millió dinárral járult hozzá az iskolák fejlesztéséhez. A keretösszegből mind a 12 intézmény részesült, amely a tartomány területén működik. Külön kiemelném a Topolyai Mezőgazdasági Iskolát és Diákotthont, illetve a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontot. Az említett intézmények minden évben pályáznak, és ezáltal alkalmunk van arra, hogy az eszközparkjaikat folyamatosan fejlesszük.

A mezőgazdasági titkárhelyettes kiemelte a bajsai és a számosi jégvédelmi központok továbbfejlesztését is. Tavaly 700 millió dinárt különítettek el az önműködő rendszerek megvalósítására, s az idén további 200 millió dinárt szánnak fejlesztésekre. Ennek köszönhetően 2023-ban befejezik a vajdasági jégelhárító rendszerek teljes felújítását és automatizálását: a Fruška gora-i központ mellett immár a bajsai és számosi állomások is korszerűen teljesítik majd rendeltetésüket – tért ki az idei tervekre Ótott Róbert.

AZ ASZÁLY KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSE

December közepén a tartományi képviselőház már elfogadta azt a költségvetési tervet, amely a mezőgazdasági titkárság részére több mind 10 milliárd dináros költségvetési keretet irányoz elő – mondta a titkárhelyettes. Hozzátette: ez az eddigi legmagasabb keretösszeg, amellyel a titkárság rendelkezett.

– Pontosan 10 milliárd 280 millió dinárból gazdálkodhatunk 2023-ban. Ebből elsősorban a tavalyi aszályos év következményeit kívánjuk enyhíteni. A titkárságnak ugyanis a saját hatáskörét tiszteletben tartva reagálnia kell a történtekre. Ezért a költségvetésünk jelentős részével megpróbáljuk orvosolni a helyzetet: az idei évtől olyan projekteket indítunk el, amelyek az erdősítésre helyezik a hangsúlyt. Tudjuk, hogy Vajdaság az egyik leggyérebben fásított terület Európában. A vízhiányos időszakok átvészelése pedig sokkal eredményesebb azokban a térségekben, ahol több a fa. Más a mikroklíma, és a szántóföldi növények is sokkal könnyebben átvészelik az aszályos időszakokat. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a projektumoknak a támogatására is, amelyek a vízelvezető csatornák kettős rendeltetését szorgalmazzák. Kis pumpaházakkal, áteresztő állomásokkal ugyanis megteremthetjük annak a lehetőségét, hogy a felesleges csapadék a föld alsóbb rétegeibe széthúzódva jobb mikroklímát eredményezzen. Térségünkben ugyanis ma már minden csepp vizet meg kell őriznünk ahhoz, hogy mezőgazdasági termeléssel tudjunk foglalkozni – utalt az új támogatási vonalak szükségességére Ótott Róbert.

Ótott Róbert (Fotó: Dávid Csilla)

A titkárhelyettes kiemelte, hogy az új törekvések mellett a vajdasági gazdák az idén is számíthatnak a megszokott támogatási vonalakra, amelyeknek a keretösszege a tavalyiakhoz hasonlóan alakul. Továbbra is nagy hanysúlyt fektetnek az öntözőrendszerek kiépítésére és fejlesztésére, a kapcsolható eszközök beszerzésének folytonosságát is fontosnak tartják, és az idén is jelentős összeggel segítik a fiatal gazdákat.

– Tapasztaljuk a jószágtenyésztők gondjait is, így az ő segítésüket kiemelten kezeljük ebben az évben. Először írunk ki pályázatot tenyészállatok vásárlására és az állatállomány növelésére. Erre a célra 150 milliós keretösszeget szánunk, ezenkívül 85 millió dinárral támogatjuk továbbra is a farmi felszerelések beszerzését; 35 millió dinárra növeljük a méhészek fejlesztéseit ösztönző kiírás keretösszegét, de megmarad a kis hús- és tejüzemek támogatása is – emelte ki a titkár a megszokott pályázati vonalak sorából. A titkárság ugyanis az idén is hozzájárul a borászok, a pálinkakészítők és a fóliasátras termelők fejlesztéseihez, de többek között segíti jégvédő hálók beszerzését is.

A titkárság az önkormányzatokra vonatkozó kiírások keretösszegeit is megemeli. A határutak rendezésére az idén 400 millió dinárt irányozott elő, az ivóvíz-hálózatok fejlesztését pedig teljesen újszerűen közelíti meg: az idén az önkormányzatok elsősorban kis vízgyárak és víztisztítók létrehozására pályázhatnak – mondta a titkárhelyettes.

A mezőgazdasági titkárság továbbra is arra törekszik, hogy a folytonosságot követő pályázati rendszere által biztonságot nyújtson a vajdasági gazdáknak. A termelők 2023-ban is számíthatnak arra, hogy január végén és február elején megjelennek a kiírások, amelyekre előszámlákkal és számlákkal is tudnak pályázni. Az év közepe táján eredményeket hirdetnek, majd az év végéig megvalósított fejlesztésekre megítélt összeget az ősz folyamán ki is fizetik. Ilyen szempontból tehát a titkárság biztos partnere és segítője a vajdasági gazdáknak – mondta a Ótott Róbert.