2021. május 8., szombat

A függőségtől a szabadságig

Kovács Géza: Hiszem, hogy egészséges, értékes emberré válhatsz

Az utóbbi esztendőben a székvárosban növekedett azoknak a fiatal fiúknak és lányoknak a száma, akik rászoktak az egyre több dohány, energiaital, szeszesital és különféle olcsóbb drogkeverékek fogyasztására, vagy rengeteget esznek... Ezenkívül rabjai lettek a munkának, a pénznek, a vásárlásnak, a mobiltelefonnak, a fogadóirodáknak, a szerencsejátékoknak, a szexnek, a pornográfiának, éjszakákat töltenek a közösségi oldalakon, és sorolhatnánk tovább. Természetesen a felnőttek is egyre több káros dologra szoktak rá. Állandóan idegesek, szoronganak, félnek, bizalmatlanok és szomorúak... Ki tudja, hányadszor próbálkoztak megváltozni, de nem sikerült.

Kovács Géza (Gergely Árpád felvétele)
Kovács Géza (Gergely Árpád felvétele)

Hogyan kerüljenek ki a rabságból? Hogyan viszonyuljanak hozzájuk azok, akik miattuk, tőlük szenvednek, de szeretik őket? Van-e remény azok számára, akikről mindenki levette a kezét? Mit tehetnek értük a szülők, családtagok, barátok? – kérdeztük Kovács Géza jeles hagioasszisztenst, pedagógust, a Mária Rádió munkatársát, aki a diplomamunkájában részletesen foglalkozott a függőségben szenvedő fiatalok megsegítésével.

 KIREKESZTETT GYERMEKTŐL A DELIKVENS FIATALIG

 Ön milyen okból választotta, írta szakdolgozatát ebből a témából?

Tanításom során gyakran találkozom viselkedészavaros és deviáns tanulókkal. Szinte minden osztályban van legalább egy-két ilyen gyermek. Jelenleg két közép- és két általános iskolában tanítok hittant és fizikát 12-től 19 éves tanulóknak. Ez nagyon érzékeny időszak az életükben. Gyakran csak nehézségek árán sikerül lekötni úgy, hogy az óra zökkenőmentesen folyjon. Ilyen helyzetek késztettek a témába való elmélyülésre. Számtalan kérdés motoszkált a fejemben, figyelve őket: miért viselkednek így (bekiabálnak, káromkodnak, agresszívak a társakkal szemben…) mind az órán, mind a nagy szünetekben? Miért ez az erőszakoskodó viselkedés, miért a dac?

A középiskolában egyre több tanuló dohányzik, alkoholt fogyaszt, ezenkívül egyéb káros szenvedély rabja. A diákok négyszemközt elpanaszolják, hogy úgy érzik, ki vannak rekesztve a társaságból, mert dohányoznak, vagy azért, mert nem dohányoznak. Ez vonatkozik az alkoholfogyasztókra és a kábítószerélvezőkre is. Délvidékről egyre több magyar ajkú család költözik el Magyarországra, többségük Ausztriába, Németországba vagy az Egyesült Királyságba indul a jobb élet reményében. Hosszú évek tapasztalata mutatja, hogy ez a szám évről évre növekszik. Először az egyik szülő keres munkát, majd követi a másik, és végül a gyermek is távozik. Sok esetben egyedül maradnak a gyermekek, a legidősebb törődik a testvéreivel, vagy a nagyszülőknél laknak. A szülői távollét nyomokat hagy a gyermekek lelki fejlődésében. Sok gyermek csonka családban él, elvált vagy megözvegyült szülővel, traumákat, különböző érzelmi sérüléseket élve át. Az ilyen élethelyzetek hatására egyes fiatalok visszahúzódnak, bezárkóznak, mások agresszívvá válnak.

Bevásárlásmánia (Dávid Csilla felvétele)
Bevásárlásmánia (Dávid Csilla felvétele)

A munkám során azt kutattam, hogyan válik az agresszív, szorongó, pszichés magatartási zavarokkal küszködő, hazudozó, diszszociális, hiperaktív, csavargó tanulókból szenvedélybeteg dohányzás, alkohol, kábítószer, bűnözés, szexuális és vallási devianciák hatására. Szomorú végignézni azt, hogy egy 14 éves gyermekből hogyan lesz társadalmilag kirekesztett delikvens.

Dióhéjban elmondhatom, hogy az életkor növekedésével gyarapodnak a deviáns viselkedési formák. Ez a helyzet a vírus okozta megváltozott életviszonyokban csak tovább mélyíti a fiatalok deviáns viselkedését, mert leépültek az élő kapcsolatok, a korábbinál nagyobb teret szerez a virtuális, nem valós világ, amely sokszor megtéveszti, összezavarja őket. A sok-sok információ mellett elvesznek az igazi értékek. Mindez a fiatal nemzedék tagjaiban csalódást, elkeseredést idéz elő. Nem találják a helyüket a világban, sokszor bizonytalan a jövőképük. Ezek az okok is lehetnek a mozgatórugók a viselkedészavarok kialakulásában.

 A különféle szenvedélybetegségek milyen közös okokra vezethetők vissza?

Az emberi test megjegyezi mindazt, ami intenzíven beíródik az emlékezetébe. A test megjegyezi az emberi kapcsolatokat és az életstílust, amely irányítja a génjeinket. Ez szorosan összefügg a testi élvezetek választásával és a felelősségtől való szökéssel. A felelősség hiánya a szabadság elvesztéséhez vezet. Az ember a szabadság rabjává válik. Szabad akar lenni, de ehhez nincs ereje. A függőség lejtő, az ember zuhan a test és lélek halálába. Minden élvezet tehetetlenné tesz, hogy az élvezettől megszabaduljak. Vágyok ugyan a szabadságra, de nem bírok ellenállni a szenvedélynek. A drogosok (is) arról számolnak be, hogy legszebb az embernek, amikor először átéli ezt a szenvedélyt, felszabadultan, jól érzi magát, elfelejti a problémáit, rózsaszínűben látja a világot. Sajnos aztán ehhez az élményhez egyre nagyobb adag kábítószerre, italra stb. van szüksége a fiatalnak is, mert megszokja az előzetes mennyiséget. Egy láda sörre van szüksége, mert ahhoz, hogy „kiüsse magát” neki rengeteget kell meginni.

Mi a függőség? Sebzett, sérült, tehetetlen szabadság. Az igazi szabadság viszont az a képesség, hogy jót tehetek! A testi élvezet a rosszra ad hatalmat, rosszat cselekszek. Nem lehet megszabadulni a testi élvezetekről. A mai társadalom gyakorolja, hogyan lehet a testet rabságba ejteni, a médiumok, a politika, különböző intézmények hatása ezt eredményezi.

A függőség egy elveszett rész, a szabadság hiánya. A test a lélek ellensége. A test rabságba ejti a lelket. Az erények viszont lelki erőforrások. Becsületes élet, bizalom, jóság jelenti a szabadságot.

 Mit gyógyít a hagioasszisztens: a betegség, függőség okait, következményeit vagy testileg-lelkileg-szellemileg az egész embert?

A hagioterápia a betegség okaihoz vezet vissza, rámutat a baj forrására. Ugyanakkor az ember szellem-lélek, azaz test-lélek-szellem hármas dimenzióban él. A testet a medicina, a lelket a pszichiátria, a szellemi életünket az antropológiai medicina – a hagioterápia gyógyítja. A szenvedélybeteg fiatalok elveszítették a szabadságukat, képtelenek nemet mondani a káros szenvedélyekre. A gyógyítás célja visszaadni az elveszett szabadságot, hogy szabad emberként képesek legyenek jót tenni.

ODAFIGYELÉS, MEGÉRTÉS, SZERETET

 Hogyan segít a hagioasszisztens az alkoholtól, dohánytól, drogtól, szextől, okkultista praktikáktól és egyébtől függő fiatalnak rabságának különböző fázisában?

– Minden esetben két út lehetséges: a keresztényeknek a teológiai út, a nem keresztényeknek a filozófiai megközelítés. A segítés lépései a következők. A páciens bevezetése a lélek mély tapasztalatába (egy csodálatos élmény Jézus Krisztussal vagy a teljes szabadság átélése akár a természetben is. El kell magyarázni neki, hogy a szabadság szellemi (antopológiai) minőség, és hogy a szellemi szinten lehet sikeresen eljutni a függőségektől a szabadságig. Megmutatni a páciensnek szellemi lelkének erejét. Megmutatni a szenvedélybetegnek a szabadság szépségét, mint a vágya tárgyát és célját. Segíteni a jó melletti döntésben. Megmutatni mindazt, ami rajta már most jó és szabad, hogy érezze a segítséget a saját szervezetében. Barátságba hozni a Létezővel mint személlyel, akiben van a szépség, a szabadság és az igazság. Felfedezni a talentumait és az életfeladatát mint utat a szabadság felé. Arra biztatni, hogy naponta többször is kimondja: Én bírom, én akarom, én hiszem, hogy jó lesz! (Ezt láttatni a lelki szemeivel).

 Milyen segítséget kaphatnak a hagioasszisztenstől azok, akiknek nem sikerült kórházi elvonókúrákkal, gyógyszeres és más kezeléssel megszabadulni a függőségeiktől?

– Ezekben az esetekben a baj forrása minden bizonnyal az antropológiai területen van, azaz segíthet a hagioterápia. A beszélgetés által megkeressük a múltban, akár egészen kis gyermekkortól, sőt a fogantatás előtti időszakból történő eseményeket, amelyek sebet okozhattak a lelkében. Nem ritka a genetikai, örökölt betegségek szellemi síkon, ha az ősök nem tudták feldolgozni a különböző traumákat. Az okok feltárását a diagnózis követi, majd a terápia. Nagyon fontos a legkisebb jót felfedezni a páciensben, értékeket találni, megdicsérni. Elmagyarázni a mai tudományok – antropológia, filozófia, teológia, epigenetika, neurológia, neuropszichiátria, biológia, logoterápia – állásfoglalását, eredményeit. Ezt követően kell összekötni a Jóval, az Igazsággal, a Szépséggel, az Egységgel. Majd következnek a megértés, odafigyelés, szeretet és egyéb antropológiai gyógyszerek. Elmondom a páciensnek: „Számomra most ön a legfontosabb, mert szeretném, ha ön meggyógyulna. Most nem vagyok otthon a családommal, nem valami mást csinálok, hanem azért vagyok itt, hogy önnek segítsek.” Ennek a kijelentésnek van ereje, mert én nem pénzért, érdekből szánok rá időt, hogy segítsek, hanem ingyen, szeretetből.

 A visszaesők érzik, hogy a gyógyítás során a szakemberek el akarják venni tőlük azt, ami számukra addig a legfontosabb volt. Mit kapnak helyébe?

Visszakapják az elveszett szabadságot. A lélek győzelmét a test felett. Az életükben kigyógyul a múlt és vele együtt az emberi kapcsolatok is meggyógyulnak, a jövőképük pedig szebb, jobb, egészségesebb és minőségesebb lesz. Megtalálják az életük értelmét, és értékes életet élhetnek.

 A hagioasszisztens csak a pácienssel foglalkozik, aki igényli a segítségét, vagy azzal is, aki a pácienst támogatja?

A hagioasszisztens számára nagyon fontos a páciens környezete, mert ha visszatér a környezetébe, rövidesen ismét visszaesik, ha a környezete negatívan hatott rá. Ezért kell, hogy a családtagok lehetőségeik szerint másképpen viszonyuljanak a bajba jutott fiatalhoz.

BESZÉLGETÉS, ÉRTÉKELÉS, DICSÉRET

Lefelé a lejtőn: még egy üveggel...(Dávid Csilla felvétele)
Lefelé a lejtőn: még egy üveggel...(Dávid Csilla felvétele)

 Gyakran halljuk, hogy a függőségből nem lehet teljesen kigyógyulni, a fiatalok esetében sem. Valóban így van?

A szakemberek szerint, ha valaki nem fogyaszt egy ideig kábítószert, akkor „tiszta”. Egy stresszes, konfliktusos helyzetben azonban a fiatal is, felnőtt is ismét felidézi a ,,látszólagos megoldást”, azaz visszaesik a szenvedély rabságába. Ezt csak erősebb pozitív tartalommal lehet legyőzni. Például ha valaki sokszor káromkodik, akkor ezt áldással vagy jó gondolatokkal lehet legyőzni. Az alkoholizálás helyett tea, üdítő, víz iható, az agresszív magatartást a rendszeres futás, séta, kerékpározás helyettesítheti. Lényeges a szenvedélynél erősebb, jó élményt beépíteni a gyermek, a fiatal, a felnőtt emlékezetébe, szervezetébe.

 Családtagok, igaz barátok milyen módon segíthetnek, hogy a fiatalnál ki se alakuljanak káros szenvedélyek?

– Az egészséges gyermekkor egészséges fiatalságot és felnőttkort nevel. Már kis gyermekkorban nagyon fontos a helyes értékrend kialakítása, napi szinten időt fordítani rá, beszélgetni vele, érdeklődni, hogyan telt a napja. Megdicsérni minden jóért, amit tesz, értékelni a cselekedeteit, megtalálni benne a jót. Örülni vele, amikor örül, sírni vele, amikor sír.

 A 2013 óta működő szabadkai Hagioterápiás Központ csapatában önön kívül, aki dr. Tomislav Ivančić tanítványa volt, kikhez fordulhatnak gondjaikkal az emberek?

– Szerbiában jelenleg csak én foglalkozok hagioterápiával. A függőségekkel küszködőknek ajánlom, hogy hallgassák hétfőnként 9 órakor a Válaszd az életet c. előadássorozatomat a szerbiai Mária Rádió hullámhosszain. Mivel Szabadkán, a Gáj u. 50. alatti Hagioterápiás Központ a jelenlegi egészségügyi helyzet miatt nem működik, csak a gezakovac@yahoo.com vagy a kovacgeza915@gmail.com címre küldött e-mailben lehet jelentkezni, időpontot kérni tőlem a hagioterápiás kezelésre, amely teljesen ingyenes – mondta Kovács Géza.

A hagioterápiás központokban a szakember(ek) a szellemi egészséggel foglalkoznak. Hagioterápiát alkalmaznak, melynek segítségével ismét helyreáll a központot felkereső személy szellemi egészsége. A hagioterápia horvát módszer, dr. Tomislav Ivančić fejlesztette ki, és ő alapította meg a horvát hagioterápiás központot. A hagioterápia ajánlott a következő esetekben: amikor az öröklött hajlamok szellemi szinten az egészség hiányához vezetnek. Továbbá amikor szeretethiány következtében megsebződött a szellemi egészség, vagy amikor megsérültek a szellemi struktúrák (pl. lelkiismeret, szabad akarat, intellektus, jellem…). A szakember segíteni tud a házassági és családi problémákkal, gyermeknevelési gondokkal küszködőknek. Azoknak, akik a szeretett személy elvesztése, az abortusz utáni lelki állapot és más szellemi traumák, elferdült erkölcsi-etikai állásfoglalás és viselkedés (a gyűlölet, a megbocsátás hiánya, a bosszúállás) kialakulása miatt szenvednek.