2021. május 15., szombat

A tisztább Szabadkáért

Pályázat a környezetvédelmi egyesületek számára

Szabadka Város közigazgatási hivatalának Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkársága pályázatot írt ki, amelynek fókuszában a környezetvédelem áll. A pályázattal kapcsolatban tegnap sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Bognár Pásztor Hajnalka, a városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja, Žika Reh, a környezetvédelmi szolgálat vezetője és Vitković Aleksandar, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára volt jelen.

A pályázaton olyan civil szervezetek vehetnek részt, amelyek a környezetvédelem terén is aktívak. Egy-egy civil szervezet legfeljebb 150 ezer dináros támogatásban részesülhet. A pályázat teljes kerete 2,5 millió dinár, amit a városi költségvetésből biztosítanak.

Nagy öröm számunkra, hogy öt év után újra olyan pályázatot írhatunk ki, amelynek középpontjában a környezetvédelem áll. A pályázat alapját a környezetvédelmi program adja, amelyet az illetékes minisztérium és a városi képviselő-testület is jóvá hagyott – fogalmazott Bognár Pásztor Hajnalka.

Žika Reh elmondása szerint a civil szervezetek olyan projektekkel jelentkezhetnek, amelyek például a levegő minőségének javítását, a hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítás területén végzett oktatást, a biológiai értékek népszerűsítését és megőrzését célozzák meg. Mint fogalmazott, a pályázat kiírása egybecseng a Szerb kormány politikájával, amely erőfeszítései azonban nem járhatnak sikerrel, ha helyi szinten nem foglalkozunk a polgárok edukációjával, és ezen feladat jelentős részét a civil szervezetek el tudják végezni.

Egy-egy civil szervezet legfeljebb 150 ezer dináros támogatásban részesülhet
Egy-egy civil szervezet legfeljebb 150 ezer dináros támogatásban részesülhet

Vitković Aleksandar a médiának kifejtette, hogy az edukációnak hatalmas szerepe van a környezetünk megóvásában.

Szabadka Város levegőjének szennyezettsége a téli hónapokban magasabb, mivel a város jelentős részén szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, és a személygépjárművek száma is jelentősen meghaladja azt a számot, amit ezek az utcák elbírnak. Ezen okok miatt a levegő minőségének javítása szerepel az első helyen a pályázat kiírásában. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban el kell mondani, hogy egyebek mellett a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás területén nagy szükség van a polgárok edukációjára, ugyanakkor csak közösen tudjuk megakadályozni az illegális szemétlerakók újbóli és folyamatos megjelenését. Olyan rendezvényeket is tudunk támogatni, amelyek a környezettudatosságra sarkallják a polgárokat, illetve segítenek nekünk abban, hogy a környezetünk jobb legyen – fogalmazott a titkár.

A pályázat teljes szövege megtalálható Szabadka Város honlapján. A jelentkezési határidő május tizedike. A pályázat eredményhirdetésére június ötödikén, a környezetvédelem világnapján kerül sor.