2021. április 22., csütörtök

Közösen a gazdaság fellendítéséért

A gazdaság képviselői és a helyi önkormányzatok megsegítését tűzte ki célul a Gazdasági Ágazati Csoport

A Vajdasági Gazdasági Kamarában (PKV) tegnap megtartották a Gazdasági Ágazati Csoport első ülését. Az Európai Ügyek Alap kezdeményezésére létrejött csoport célja a tartományi intézetek közötti információcsere és az uniós pénzforrások sikeres lekérése, amelyek a 2021 és 2027 közötti időszakban állnak Szerbia, illetve Vajdaság rendelkezésére.

Aleksandar Simurdić, az Európai Ügyek Alap igazgatója elmondta, a fondáció meghatározta az öt legfontosabb fejlesztésre szoruló ágazatot. Ezek az oktatás és a tudomány, a sport és az ifjúság, a kultúra, a megújuló enegiaforrások és a környezetvédelem, valamint a gazdaság. A csoportok 2021 és 2017 között fáradoznak a közös cél megvalósításán.

– Az Európai Unió hétéves, 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetése keretében olyan projektumokat támogatnának, amelyek a gazdaság képviselőinek és a helyi önkormányzatoknak a fejlesztését szolgálják. Az európai uniós felzárkózás határozott cél, ez nem vágy kérdése, hanem az igényünket tükrözi. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az ország külkereskedelmi árucsere-forgalmának kétharmada az Európai Unióval valósul meg, és 2010–2019-ig több mint 13 millió euró értékű külföldi beruházás érkezett az EU-ból.

Dr. Nenad Ivanišević tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár közölte, hogy rendkívül értékes az Európai Ügyek Alap segítsége.

A tegnapi apatini látogatás is ezt a célt szolgálta, vagyis hogy felhívja a helyi önkormányzat figyelmét, kezdjen másképp gondolkozni, vegye észre, hogy a tartományi és a köztársasági kormány nem az egyedüli pénzforrás, van más lehetőség is. Minden helyi önkormányzatban találunk néhány projektumot, és a tartomány segítséget nyújt majd a megvalósításukban. Tisztában vagyunk azzal, hogy néha nincs elegendő erőforrás mindezek előkészítésére, de ezért vagyunk, hogy ezeket együtt fejlesszük és 2027-ig minél több pénzt felhasználjunk – mondta Ivanišević.

Čedomir Božić tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkár elmondta, hogy a mezőgazdasági titkárság minden aktivitást támogat, így a Gazdasági Ágazati Csoport munkáját is, abban a reményben, hogy tevékenységük a tartomány minden polgárát érinti, és hozzájárul az életszínvonal növeléséhez. Nélkülözhetetlen, hogy a helyi önkormányzatok további forrásokhoz jussnak, amiket az Európai Unió biztosít.