2021. április 19., hétfő

Bővült a géppark

Megújult a Tisza Menti Vízművek

A horgosi Tisza Menti Vízművekben tett látogatást szerdán a magyarkanizsai önkormányzat vezetősége abból a célból, hogy megtekintsék a közvállalatban történt beruházásokat. A község vízszolgáltatójában ezúttal az elöregedőben lévő gépparkot kellett felújítani, hogy megkönnyítsék és korszerűbbé tegyék a dolgozók munkáját, ezáltal a felhasználók is jól járnak. A vállalat igazgatója, Dušan Glišić vezette körbe a horgosi telephelyen a magyarkanizsai polgármestert, Fejsztámer Róbertet, az alpolgármestert, Nebojša Rakićot és a kommunális ügyekkel megbízott községi tanácstagot, Marko Žderót. A vállalatvezető hangsúlyozta, hogy a lehetőségekhez igazodó folyamatos újítás elengedhetetlen a minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében, és örömükre szolgál, hogy öt új járművet tudtak vásárolni: két személygépkocsit és három nagyobb eszközt, kis és nagyobb teherautókat.

– A mi gépparkunk már igencsak elöregedett, és elengedhetetlen volt az újítás. Ezekkel megnöveljük a teljesítményünket, ugyanakkor csökkentjük a kiadásainkat is, valamint a dolgozóink munkavégzését is nagyban megkönnyítjük – mondta Dušan Glišić.

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a nyolcvan fő, akik a vízművekben dolgoznak, folyamatos és biztos munkahelyet tudhat magáénak. Ezáltal nyolcvan család megélhetését biztosítja a közvállalat, amely a községen kívül is végez szolgáltatásokat. Nemcsak a vízszolgáltatást, az ivóvíz- és szennyvízelvezetést végzi, hanem a vízhálózatok kiépítésével is foglalkozik, és a bevételeik nagy része ebből a munkából származik.

A községi elöljárók megtekintették az új gépeket
A községi elöljárók megtekintették az új gépeket

– Az önkormányzat vízüggyel foglalkozó közvállalatában olyan gépeket vásároltak, amelyek főleg a kivitelezési munkákhoz elengedhetetlenek. Örülök, hogy sikerült kigazdálkodni a közvállalat költségvetéséből ezeket a gépeket, amelyeknek mindegyike valamilyen formában azt szolgálja, hogy községen belül és kívül is több és jobb munkát vállalhassanak. Bízom benne, hogy a vírus okozta nehézségeket magunk mögött hagyva a 2021-es év eredményesebb lesz majd a közvállalataink szempontjából is, és mindezek a most vásárolt gépek majd megtermelik a pénzüket, azt, amit a közvállalat ráköltött – mondta a polgármester.

A kétszázezer eurós beruházásból felújított gépparkot a helyszínen be is mutatták, ki is próbálták, most már az éles bevetés következik, így felváltják a tizenöt éves gépeket.