2021. január 23., szombat

Üléseztek a képviselők

Negyedik alkalommal ült össze a magyarkanizsai új községi képviselő-testület, amelynek tagjai csütörtökön harmincnál több pontot vitattak meg. A sok napirend ellenére gördülékenyen és gyorsan haladt a munka. Az érvényben lévő előírásokkal összhangban lezajlott ülést az újságírók az interneten élő közvetítésen követhették, majd a VMSZ magyarkanizsai frakcióvezetője, Pletikoszity Tibor foglalta össze sajtótájékoztatón a legfontosabb pontokat.

– Harmincöt napirendi pontot vitattunk meg és fogadtunk el. Elfogadtuk a községi költségvetés 2020 januárja és szeptembere közötti időszakra vonatkozó részét. A tavalyi évhez képest növekedtek a bevételek. Tavaly 579 millió dinárról az idén 606 millió dinárra növekedett a költségvetés bevétele, viszont növekedtek a kiadások is. A tavalyi 572 millió dinárról 636 millióra növekedett a kiadás, amit több tényező is befolyásolt. Az egyik nagy tétel, ami a kiadások között szerepel, a 71 millió dináros víztisztítóra elkülönített összeg. Ugyanakkor a világpiacon jelenleg igen alacsony szintű kőolajszármazékok miatt 30 millió dinárral kevesebb folyt be a kőolajjáradékra vonatkozó tételből. Ez majdnem meg is egyezik a költségvetési hiánnyal. Ki kell emelni azt is, hogy még a 10 százalékos megengedett negatív szaldón belül van a község. Nagymértékben terheli továbbá a költségvetést a Covid elleni védekezés, ami a községi működtetésű intézményekre vonatkozik. Megvalósult a Kispiac–Nosza vízhálózat kiépítése, a martonosi óvoda és a magyarkanizsai bölcsőde felújítása, a Cnesa felújítása pedig folyamatban van – magyarázta Pletikoszity Tibor.

A költségvetési beszámolók és határozatok mellett szó volt több iskolaszéki tag felmentéséről és az újak kinevezéséről, csakúgy mint például a helyi önkormányzati tisztségviselők etikai kódexének elfogadásáról. Szóltak továbbá a legutóbbi ülésen bejelentett, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra tett ajánlatokról is.