2021. május 5., szerda

Véres betűk a történelemben

Megemlékezés Temerinben

Temerinben kedden délután történelmünk egyik legszomorúbb eseményének emléknapján, a Nyugati temető kopjafájánál emlékezett a helyi magyarság az 1849. október 6-án kivégzett honvédtisztekre és a magyar forradalom és szabadságharc hőseire.

Koszorúzás és megemlékezés a kopjafánál (Góbor Béla felvétele)
Koszorúzás és megemlékezés a kopjafánál (Góbor Béla felvétele)

Emlékidéző beszédet Csorba Béla, a VMDP elnöke mondott, emlékeztetett arra hogy 1849. október 6-a véres betűkkel írta be emlékét a magyar történelembe, hiszen ehhez hasonló embertelen és kíméletlen tettre Magyarországon már jó ideje nem volt példa. – Számunkra ismertek azok a magyar tisztek, akiket Aradon kivégeztek, de gyakran megfeledkezünk azokról a százakról, vagy talán ezrekről, akik különféle vesztőhelyeken pusztultak el, vagy pedig hosszú évekig ültek börtönben – hallottuk.

Csorba megemlékezett azokról a temerini mártírokról is, akik 1848 nyarán Temerin második ostroma során veszítették életüket, amikor a falu porig égett. Az elmondásokra hivatkozva megemlítette, hogy a szabadságharc viharában elesett temerinieket a Nyugati temető kápolnája mögötti részen hantolták el. Egyfajta feltételezésnek számít, hogy azon a részen nincsenek sírok, ám ezt bizonyítóértékűen akkor lehetne mondani, ha ott a feltárás megtörténne.

A megemlékezés koszorúit elhelyezte a kopjafánál a VMDP nevében Csorba Béla, a VMSZ nevében pedig Sziveri Béla, a helyi szervezet elnöke és Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke. Közreműködött a Szirmai Károly MME férfikórusa és énekszámmal Szabó Gabriella.